9 Kasım 2016

SINAV KAZANMA 

VE 

BAŞARI DUASI

(TÜRKÇE)

DUA HARMANI

Sınav öncesinde;
113 defa "Bismillâhirrahmânirrahîm" çekerek; 
1- 1001 defa  ''Rabbi Yessir Ve La Tüassir Rabbi Temmim Bil-Hayr” 
2- 33 defa ''Allâhümme hırlî vehterlî''
3- 1338 defa "İnnâ fetahnâ leke fethan mübînâ"
4- 500 defa "Hasbünallâhi ve ni'mel vekîl"
5- 10 defa "Kalem Suresi"
6- 19 defa "Fetih Suresi"
7- 100 defa "Fatiha Suresi"
8- 184 defa "Yâ Mukaddim Yâ Allah"
7- 489 defa "Ya Fettah Ya Allah"
8- 21 defa "Ya Rezzak Yâ Allah"
9- Sınav öncesinde her akşam yatsı arası 77 defa "Fatiha Suresi"  
Şeklinde dua ve zikirler çekilmelidir.

DİĞER DUALAR;

Bu dualar başarı kazanmak için oldukça kuvvetli bir dualardır. Ayrıca namazların ardından da okunmalıdır.
1-
''RABBENA ATİNA MİN LEDÜNKE RAHMETEN VE HEYYİ LENA EMRİNA RAŞEDEN.''
(Rabbimiz! Katından bize rahmet ver ve işimizi kolaylaştır, bizi başarıya ulaştır.)
2- 
''RABBİŞRAHLİ SADRİ VE YESSİRLİ EMRİ VAHLUL UKDETEN MİN LİSANİ YEFKAHU KAVLİ.''
(Ey Rabbim! Göğsümü aç, genişlet ve işimi kolaylaştır. Dilimde var olan düğümü çöz de, anlasınlar beni.)

DUALARLA İLGİLİ GENEL BİLGİ

Kişinin yeni başlayacağı bir işte, başarı sağlaması, aldığı görevi istenilen şekilde yapabilmesi için yapacağı ilk iş "Euzü Besmele"(EUZÜ BİLLAHİ MİNEŞŞEYTANİRRACİM BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM" olmalıdır. Her zaman Euzü Besmele ile başlanan iş veya görevde ikinci adım usulünce çalışmak olmalıdır. Ayrıca başladığı işte ve görevde başarı sağlayabilmek için Allah-u Teala'dan canı gönülden yardım istenmelidir. Başladığı işin ve almış olduğu görevin kurallarına mutlaka uyulmalıdır. Buna Sünnetullah(yaratılış kuralları) da denir.
“Bismillah” her hayrın başıdır. Bilelim ki, bu mübarek kelime İslâm nişanı olduğu gibi, bütün yaratılmış varlıkların kendi lisanlarıyla her zaman söyledikleri sözleridir. Her bir inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar “Bismillah” der. Rahmet feyzinden bir süt çeşmesi olur. Bizlere, Rızıklar veren Allah namına en latif, en nazif, hayat suyu gibi bir gıdayı takdim ediyorlar. Her bir bitkit ve ağaç ve otların ipek gibi yumuşak kök ve damarları, “Bismillah” der. Sert olan taş ve toprağı deler geçer. Allah namına, Rahman namına der, her şey ona müsahhar olur. Bu ve bunun gibilerdendir ki; Bir padişahın kıymetli bir hediyesini sana getiren bir adama saygı gösterip, hediye sahibini tanımamak ne derece aymazlık ise, öyle de; görünen iş ve aş verenleri överek ve muhabbet edip, Mün’im-i Hakiki nimet veren olan Allah’ı unutmak; ondan bin derece daha kötüdür.
 Bunlarla beraber Kuran’da geçen başarı duaları ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in sahabeye öğrettiği başarı dualarını okumakla hem sevap kazanılır, hem de başarıya ulaşma kolaylaşır.

Bu yazı; en beğenilen sınav duası, sınav kazanma duası, sınav kazanmak için yapılan dua, sınav öncesinde dua, sınavda okunacak dua ve sureler, teog duası 2017, sınavda annenin okuyacağı dua ile ilgilidir.

0 YORUM:

Yorum Gönder