14 Kasım 2016

DUALARIN HARMAN OLDUĞU YER

BEDDUA NEDİR?

Beddua, bir insanın zulme uğraması, haksızca birisinin etkisiyle başına kötü olayların gelmesi nedeniyle yapılan duadır. Dinimizde Müslümanların birbirlerine kötü şeyler için dua etmeleri veya kötü söz söylemeleri uygun değildir. Hz. Peygamberimiz, İslam karşısında düşmanlık edenlere ve kendisine zulmedenlere beddua yerine, o kişilerin hidayete ermeleri için dua etmiştir. Ancak Bazı durumlarda zulme uğramış kişilerin, zalimlere beddua etmesi caiz olarak görülmüş olup, “Allah kötü sözün açığa vurulmasını sevmez; ancak haksızlığa uğrayan başka. Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Nisa/148” ve bazı hadislerde bu açıklanmıştır.

BEDDUA YAPAN KİŞİ HAKSIZSA

Haksız olarak yapılan beddualarla, yapan kişi haddini aşarak, zulüm yapmıştır. Nitekim Rabbimiz “Ey iman edenler! Bilmeden birilerine zarar verip de sonra yaptığınıza pişman olmamanız için, yoldan çıkmışın biri size bir haber getirdiğinde doğruluğunu araştırın. Hucurat/6” buyurmuştur. Bu bakımdan eğer araştırmadan, yapılanın veya söylenen sözün doğruluğuna inanarak hareket ederse suizanla beslenerek yanlış işlerin peşinden koşmuş, yanlış kararlar almıştır ve sonunda Allah katında zulüm yaparak sorumlu olmuştur. 

Hele de şu internet çağında; Facebook, twitter gibi sosyal medyanın yoğun kullanıldığı bir dönemde sorumluluklar kat kat artmaktadır. Yalan, iftira vb. fiiller çabuk yayılmakta ve doğruluğu da maalesef araştırılmadan   yayılmaktadır. Bu durum toplum ve kişilerde nefret,  kin, haksız beddua gibi yanlışlıklara ve sorumluluklara sebebiyet vermektedir. Dolayısıyla insanların kendi kendilerine yapmış oldukları günahları artmaktadır.

İnsanın duyduğu şeylerde, şüphelerde muhatap lehine delil olduğunda iyi düşüncelere giderken, delil olmadığında beddua etmek doğru değildir. Nitekim Rabbimiz “O iftirayı atanlar içinizden bir gruptur. Bunu kendiniz için kötü sanmayın, aksine bu hakkınızda hayırlıdır. Onların her biri işlediği günahı yüklenecektir. İçlerinden günahın büyüğünü üstlenen için ise büyük bir azap vardır. Nisa/11”  ve  “Çünkü siz, iftirayı dilden dile yayıyor, hakkında bilgi sahibi olmadığınız bir şeyi ağızlarınızla söylüyorsunuz; bunu da önemsiz sanıyorsunuz; halbuki Allah katında o büyük bir şeydir. Nisa/15” buyurmaktadır. Hakkında delil varken kişilere karşı iyi niyet beslemek, fazilet değildir. Zaten hakkındaki delil, o kişiyi aklamıştır. Doğru olan delil olmadığında, karşı tarafı yargısız infaz yapmamaktır. Suizan yapmak yerine, hüsn-ü zan yaparak iyi dilekleri korumak gerekir. Suizan sonrası genellikle beddua ile neticelenir. Böyle yapılan ilenmeler, beddualar Allah katında makbul değildir. Suizanla yapılmış, gerçeklerden uzak, haklılığı olmayan bir harekettir.

BEDDUA YAPAN KİŞİ HAKLIYSA

Haklı olan kişi insaflıysa bedduaya geçit vermeyecektir. Rencide olmuşsa Allah'ın adaletine sığınacak, karşı tarafın ıslahı için dua edecek, her şeyi Allah'a havale edecektir. Haklı kişilerin havalesini Allah kabul ederek, karşı tarafa misliyle ceza verecektir. Allah'a havale bağırarak, söverek, etrafa zarar vererek yapılmaz. Kişi kendisine dil ile veya başkasına zarar vererek kul hakkına girmiş dolayısıyla kendisine zarar vermiş olur. Dili ile hakkını almış, Allah'ın adaletini istememiştir.

Bir insanın haksız yere kalbinin kırılması, ağlatılması Allah katında mazlumun fıtri bedduası olup dil ile dile getirilmesine gerek yoktur. Mazlumların, çaresizlerin, masumların, kimsesizlerin, hayvanların çaresizlikte yaptıkları beddualardan sakınmak gerekir. İnsanlar işleri ters gittiğinde, her hangi bir bedduanın veya yanlış yapılan bir iş, hareket veya sözün varlığını arar. Bu bakımdan düşünür, hatalarımızı bulur, pişman olarak, tövbe ederiz. Haklıyken beddua yapmayarak, karşı tarafın hidayetini istemek, ıslahın için dua etmek iyi ahlakın eseridir. Bizlere sünnet olan davranış budur. Zarar veren kişiye dua ederek ıslahını istemek en güzel davranıştır. Ancak çok zor durumlarda dilden ve içten dökülen kötü sözler de Rabbimiz tarafından mazur görülmüştür.

Bu yazı; dua, beddua, birine beddua etmek için dua, en etkili beddua duası,beddua duaları,  beddua nasıl tutar, nisa suresi 148, nisa suresi arapça, haksız fiil ile ilgilidir.

0 YORUM:

Yorum Gönder