13 Kasım 2016

DİLEK DUALARI

DUALARIN HARMAN OLDUĞU YER
DİLEK DUASI NEDİR?
Dilek duaları, insanların isteklerinin hayırlı olması için, dua yoluyla Allah'tan istemelerine aracılık eder. Dua ile Allah'tan istenecek olan dilekte ısrarcı olunmamalı, hayırlısı olsun diye istenmelidir. Bundan fayda görmek, duayı şartlarına uyarak okumayla sağlanacaktır. Dua okuyanın faydasına inanması gerekir. Kuran'ın her harfi dilekler için deva niteliğindedir. Allah'tan bir dileği olanların yapması gerekenleri eksiksiz yapması tavsiye olunur. Dua edenler, dualarım kabul edilmiyor dememelidir. Hadis-i şeriflerde;
1- “Allahü teala, duanızı kabul eder. Dua ettim kabul olmadı diye acele etmeyiniz! Çünkü kerem sahibinden istiyorsunuz.”
2- ''Mümin dua edince, Allahü teala, Cebrail'e 'ben onu seviyorum, isteğini hemen yerine getirme!' günahkar dua edince de, 'ben onun sesini sevmiyorum. İsteğini hemen yerine getir”
Buyrulmuştur. Bu bakımdan dualarınızın kabulü geciktiğinde sabırlı olunması gerekmektedir.
DİLEK DUALARINDA YAPILMASI GEREKENLER 
1- Dua;“Ya Rabbi senin yüce katından dileğim “…………………”dur. Bu dileğim hakkımda hayırlı ise bana kabul buyur, değilse hakkımda hayırlı olanı ver.” Şeklinde olmalıdır. 
2- Dilek Duasına Allah’a "hamd", “sena" ve Resûlullah’a "salâtü selâm” getirerek başlamak. Hamd; El-Hamdü lillah/Hamd, sonsuz övgü" Allah’a aittir.Senâ; Subhânellah / Allah her çeşit noksanlıklardan yücedir,Salatü selâm; Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve 'alâ âl-i seyyidinâ Muhammed,
3- Dilek Duasını, "hamd”, “senâ” ve "salatü selâm” okuyarak bitirmek. 
4- Dilek duasında dilek ve dileğin talebinde devamlılık önemlidir. Büyük alimler, önemli iş ve dualarda gün sayısını 40 olarak tavsiye etmişlerdir. Müminler dileklerine kavuşmak için 40 gün süresince Sabah ile yatsı namazının ardından iki rekat hacet namazı kılarak bunun ve okunan Fatiha’nın sevabını Peygamber Efendimizden başlayıp 4 Büyük Halife, Sahabe efendilerimiz, Tabiin, Mezhep İmamları ve bildiğimiz büyük âlimlerle beraber tüm büyüklerinin ruhuna hediye etmelidir. Bunların hürmetine dualarına devam etmelidir. En son olarak “İsm-i A'zam, İsm-i Celal, Esma-ül Hüsna” olarak bilinen ''Yâ Allah, Yâ Rahman, Yâ Rahim, Yâ Kaviyyü, Yâ Kadir'' tesbihi tek seferde ve 70 adet olacak şekilde çekilmelidir. 
5- Bir dileği olanlar bunun için adakta bulunurlarsa dilekleri daha kolay kabul olunur. 
6- Dua ederken Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i aracı etmek, dileklerimizin kabul olmasına sebep olacaktır. Peygamberimizi vesile ederek yapacağımız duaları, Rabbimiz kabul edecektir. 
7- Ayrıca, Usulüne uygun şekilde Ayat-i hırz okunursa istenen dileklere kavuşmak kolay olur. Ayat-i Hırz; Fatiha, Bekara 1,2,3,4,5 ve 163,164 ve 255, 256,257 ve 285,286, Al-i İmran 18,19. ayetten sadece: “İnneddine indellah-il-islâm” kısmı, Al-i İmran 26,27, Al-i İmran 154, Enam 17, Araf 54, 55,56, Tevbe 51, Tevbe 128,129, Yunüs 107, Hud 56, İbrahim 12, İsra 43 ve 110,111, Müminun 116,117,118, Ankebut 60, Rum 17,18, Fatır 2, Yasin 83, Saffat 1,2,3,4, 5,6,7,8,9,10,11, Saffat 180,181,182, Feth 27, 28,29, Rahman 33,34,35,36, Hadid 1,2,3,4,5, Haşr 21,22,23,24, Cin 1,2,3,4,5,6, Buruc 20, 21,22, İhlas, Felak ve Nas sureleri.(Bu ayetler nazar ve sihirde çok etkilidir.) 


Bu yazı dilek duaları, dilek duası ne zaman yapılır, dilek duası nasıl edilir, dilek dilerken nasıl dua edilir, dilek duası nedir, dilek duası namazı, dilek duaları nelerdir, hamdü sena ne demek ile ilgilidir.

0 YORUM:

Yorum Gönder