17 Kasım 2016

DİLEK VE HACET DUASIHacet Duası Nedir?


Hacet duası, hacet Allah-u Teala’dan yerine getirilmesi istenilen bir dilektir. Çok olması istenilen bir dileğin Allah’a gönülden dua edilerek duanın gerçekleşmesini beklemektir. Dileklerin gerçekleşmesi için okunabilecek birçok dua vardır. Dilek duası olarak da bilinir.

HZ. İSA DİLEK VE HACET DUASI

Hz.İsa, bu mübârek duayı okur, ölüleri diriltirdi. Hâceti veya bir dileği olan, sabah namazını kıldıktan sonra Kıbleye karşı oturur, bu duayı 100 defa okursa dileği gerçekleşir.

OKUNUŞU/TÜRKÇE


La havle ve la kuvvete illabillhi’l-Aliyyi’l-Azim. Allahümme inni es’elüke ya Kadimü, ya Daimü, ya Ferdü, ya Vitru, ya Ahadu, ya Samedü, ya Hayyü, ya Kayyumü, ya Ze’l- Celali ve’l-ikram. Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illahu aleyhi tevekkeltü ve Hüve Rabbü’l-Arşi’l-Azim.

MANASI:

" Güç ve kuvvet, sadece Yüce ve Büyük olan Allah'ın yardımıyla elde edilir. Ya Kadimü, ya Daimü, ya Ferdü, ya Vitru, ya Ahadu, ya Samedü, ya Hayyü, ya Kayyumü, ya Ze’l- Celali ve’l-ikram olan ey Allah’ım senden istiyorum. Eger aldirmazlarsa de ki: "Bana Allah yeter! Ondan baska ilah yoktur. Ben O'na dayanmaktayim ve O, o büyük arsin sahibidir.

BÜYÜK DİLEK VE HACET DUASI


OKUNUŞU/TÜRKÇE

Allâhumme ileyke eş’kû dâ’fe kuvvetiy ve kîllete hiletiy ve hevâniy alennâs; Yâ Erhamerrahimiyn ente Rabbül müstad’âfiyn; ente erhamu biy min entekileniy ilâ aduvvin bağiydin yetecehhemuniy ev ilâ sadıykın karîbin mellektehu emrî. İn lem tekûn gadbane aleyye felâ ubâliy gayre enne âfiyeteke ev seûliy. Euzü binûri vechikellezi eşrekat lehu zulûmatu ve salâha aleyhi emriddünya vel âhıreti en yenzile bi gadabüke ev yehılle aleyye sehatük; ve lekel utba hatta terda ve lâ havle velâ kuvvete illâ bike.

MANASI:

Allâhım, kuvvetimin yetersiz kaldığını, çaresiz olduğumu, halk nazarında hor hakîr hale düştüğümü görüyorsun. Ya erhamer rahimiyn, zayıf görülüp ezilenlerin Rabbi sensin. Kötü huylu ve kötü tavırlı yabancı düşmanın eline beni terketmiyecek, hatta himayemi ellerine verdiğin akrabadan bir dosta bile beni bırakmayacak kadar Rahimsin.
Allâh’ım, bana karşı gazablı değilsen; çektiğim eziyet ve belâlara hiç aldırış etmem. Ancak şu da var ki, koruma sahan bunları da çektirmeyecek kadar geniştir. Allâh’ım, gazabına maruz kalmaktan, yahud rızasızlığından, senin bütün zulmeti parıl parıl aydınlatan, dünya ve âhıret hallerinin yegâne selâmete çıkartıcısı olan NUR’u Vechine sığınırım. Allâh’ım rızan olasıya senden affını diliyorum. Havl ve kuvvet ancak seninledir."

HACET ZİKRİ:


Ayrıca çok olmasını istediğiniz bir hacet/dilek/istek için aşağıdaki duayı sabah namazının ardından 7-21-41 defa okuyarak Cenab’ı Allah’a tam bir bağlılık ile gönülden dua ederseniz, Allah-ın izniyle dileğiniz kabul edilecektir.Ya müfettihi fetih; Ya müferrici ferric; Ya müsebbi sebbib; Ya müyessiril yessiril fetha vel ferecül minke; Ya fettah Ya Alim; İyya kenabudu iyyakenastain


Bu yazı, hacet duaları, hacet duası nasıl yapılır, hacet duası türkçe, hacet namazı duası diyanet, hacet ve dilek duası, tesirli dilek ve hacet duaları, büyük hacet duası, güçlü hacet duası ile ilgilidir.

0 YORUM:

Yorum Gönder