20 Kasım 2016

KABUL OLAN DUALARDUALARIN KABUL OLUNDUĞU VAKİTLER VE YERLER Müslüman her an Rabbine dua eder, etmelidir de. Çünkü yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur: 

“(Ey Muhammed!) Kullarım Beni Senden sorarlarsa, şüphesiz ki Ben onlara çok yakınım. Bana dua edenin duasını, dua ettiğinde kabul ederim. O hâlde Benim davetimi kabul etsinler, Bana iman etsinler ki, doğru yolu bulalar.” (Bakara, 2/186).
Bununla beraber, Kur'anda ve Peygamber Efendimizin Hadislerinde bazı vakitlerde, bazı yerlerde ve bazı hallerde yapılan duaların fazilet ve bereketine işaret edilmiştir. Bu bakımdan; bu yer, zaman ve mekânları fırsat olarak görüp değerlendirmeye çalışmak geçip giden dünya hayatını daha bereketli kılacaktır.

DUALARIN KABUL OLUNDUĞU VAKİTLER


Kadir Gecesi yapılan dua.

Gecenin sonlarına doğru yapılan dua.

Farz namazların ardından yapılan dua.

Ezan okunurken yapılan dua.

Yağmur yağarken yapılan dua. 

Allah yolunda cihad için saf tutulurken yapılan dua.

Sâdık bir niyetle Zemzem suyu içilirken yapılan dua.

Uykuya abdestle yatıp, gecenin bir vaktinde uyanıp yapılan dua.

Her gece için geçerli olan belli saatlerde; mesela, gecenin üçte biri geçtikten sonra yapılan dua.

İlk olarak Hazret-i Yûnus’un (aleyhisselam) balığın karnındayken yaptığı; (Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke inniy küntü mine’z-zâlimiyne) tesbihi ile yapılan dua.

Cuma gününe ait bir ânda yapılan dua. En tercih edilen görüşe göre Cuma günü ikindi vaktine kadar yapılan her dua. Yahut hutbe ve namaz ânına denk düşen dua.

İsm-i Azam duası okunarak yapılan dua ki, onunla dua edilince Allah mutlaka kabul edip karşılığını verir.

Ramazan ayında yapılan dua.

Zikrullah için Müslümanlar bir araya toplanınca yapılan dua.

İftar ânında yapılan dua.

Musibet ânında yapılacak şu dua: 

İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râci’ûn. Allâhümme ecirnî musîbetî vahlüf lî hayran minhâ. "Biz Allah’tan geldik ve O'na döneceğiz. Allah'ım beni bu musibetten koru. Musibetin yerine bana hayır ihsan eyle.

Kalbin tamamen Allah’a yönelip, tam bir ihlâs hâline sahip olduğu ân yapılan dua.

DUALARI KABUL OLANLAR

Ölünün ardından insanların yaptığı dua.

Oruçlunun iftara kadar yaptığı dua.

Haksızlığa uğrayanın haksızlık yapana yaptığı dua.

Anne-babanın çocuğuna yaptığı dua veya beddua.

Müslüman’m Müslüman kardeşi için gıyabında yaptığı dua.

Misafirin duası.

Sıkıntıya düşmüşün duası.

Âdil imamın yaptığı dua.

İyilik sahibi çocuğun (salih evladın) anne-babasına yaptığı dua.

DUALARIN KABUL OLUNDUĞU YERLER 


Safâ Tepesinde yapılan dua.

Merve Tepesinde yapılan dua.

Meş’ar-i Haram'da yapılan dua.

Hacda küçük ve orta şeytanı taşladıktan sonra yapılan dua.

Kâbe’nin içinde yapılan dua. Hicrin içinde -farzın dışında- kılınan namaz Kabe’nin içinde kılınmış sayılır.

Arefe günü Arafat’ta vakfe esnasında yapılan dua.

Secdede yapılan dua.

Abdestin ardından yapılan dua.

Namazın son oturuşunda selam öncesi yapılan dua.

Ezan ile ikamet arasında yapılan dua.Bu yazı, kabul olan dua, duaların kabulü için, duanın kabul olduğu günler, duanın kabul olduğu mekanlar, duanın kabul olduğu haller, Duanın Kabul Edileceği, kabede dua ile ilgilidir.

0 YORUM:

Yorum Gönder