12 Kasım 2016

DUA NASIL EDİLMELİ
DUAYA HAZIRLIKLI OLMAK

 “Bismillah” her hayrın ve işin başıdır. Bilelim ki, bu mübarek kelime İslâm nişanı olduğu gibi, bütün yaratılmış varlıkların kendi lisanlarıyla her zaman söyledikleri sözleridir. Her bir bitki ve ağaç ve otların ipek gibi yumuşak kök ve damarları, “Bismillah” der. Sert olan taş ve toprağı deler geçer. Allah namına, Rahman namına der, her şey ona müsahhar olur. 
Bu ve bunun gibilerdendir ki; Bir padişahın kıymetli bir hediyesini sana getiren bir adama saygı gösterip, hediye sahibini tanımamak ne derece aymazlık ise, öyle de; görünen iş ve aş verenleri överek ve muhabbet edip, Mün’im-i Hakiki nimet veren olan Allah’ı unutmak; ondan bin derece daha kötüdür.
Bununla beraber, her şeyin sahibi ve her şey onun tahtı emrinde olan Allahın sonsuz güç ve kuvvetinin her şeyin üstesinden geleceğine kalben inanmayla beraber duanın kabul olacağı hususunda tam bir inanç ve ihlâs hâli içinde;


DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  • Duaya Allah’a "hamd" ve “sena" ile başlamak. (Hamd; "El-Hamdü lillah/Hamd, sonsuz övgü" Allah’a aittir. Senâ; yani; subhânellah / Allah her çeşit noksanlıklardan yücedir, demek.)
  • Resûlullah’a "salâtü selâm” getirmek, yani en kolayından, “Allahümme salli alâ Muhammedin ve 'alâ âl-i Muhammed” demek.
  • Duayı, "hamd”, “senâ” ve "salatü selâm” okuyarak bitirmek.
  •  Dua yaparken son derece azimli ve duada ısrarcı olmak.
  • Dua sırasında düşüncemizi ve kalbimizi boş ve faydasız şeylerden uzak tutmak.
  • Sıkıntı ve bela dua ve yakarış vaktidir ancak, Sadece sıkıntıya düştüğümüzde değil, rahatta da şükür ile duacı olmak. Resûlullah (aleyhissalatü vesselam) buyurdular ki: "Her kim, sıkıntı ve zorluğa düşünce yapacağı duayı Allah’ın kabul etmesini arzu ediyorsa, rahatta iken bol bol dua etsin.” (Hz. Muhammed).
  • Dua yaparken kıbleye yönelmek ve dua esnasında elleri yukarı kaldırmak, duayı boyun bükerek  için için yani kalbi bir ürperti ile yapmak.
  • Duayı üç kere tekrar etmek.
  • Helal ve temiz olan şeylerle beslenmeyle beraber Farz ve Haramlara dikkat etmek.

Bu yazı,dua önemi, dua,duanın önemi kısaca, duada öncelik, güzel dua nasıl edilir,dua öncesi salavat, en güzel dua,en güzel Türkçe dualar hakkında bilgi içermektedir.

0 YORUM:

Yorum Gönder