22 Kasım 2016

ER-RAHİM DUASI VE ZİKRİ


dua harmanı

AYETLER:

O Rahman’dır ve Rahim'dir O öyle Allah'tır ki, O'ndan başka ilah yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O esirgeyendir, bağışlayandır.

ANLAM VE AÇIKLAMA:

Rahim ( Büyük nimetler veren ve merhametli ) İsm-i Celil-i; dünyada tüm yaratılmışlara, ahirette ise sadece müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan anlamına gelmektedir.
Rahman ve Rahim isimleri aynı kökten türetilmiştir. Her ikisi de mübalağa ifade eder. Ancak Rahman’ın Rahim sıfatının tecellileri ise daha çok ahrette görülecek, Cenab-ı Hakk’ın oradaki ikram ve ihsanları mü’minler için olacaktır.
Kur’an-ı Kerim’in 115 ayetinde büyük çoğunluğu çok bağışlayıcı anlamına gelen gafur sıfatı ile birlikte olmak üzere rahim sıfatı kullanılmıştır. Bu da Cenab-ı Hakk’ın ne kadar bağışlayıcı ve merhametli olduğunu gösterir. 4 ayette “Erhamü’r-râhimîn” (merhametlilerin en merhametlisi)tamlaması kullanılmıştır. Bu da ismi Celilin kuvvetini gösternektedir.
Bu zikrin maddi ve manevi rızıklar için günde 258 kez okunması tavsiye ediliyor. Bununla birlikte Ya Rahim ismini devamlı surette zikretmeye devam eden kişi belalardan, afetlerden ve musibetlerden korunur.

ER-RAHİM DUASI VE ZİKRİ:

Tavsiye edilen zikir; "Yâ Rahim Yâ Allah" şeklindedir. Bu zikir;

  • Uykusunda korkarak sıçrayan çocuğun bu durumdan kurtulması için; üzerine bir kağıt üzerine 269 kez yazılı Yâ Rahim ismi konulur veya çocuğa "Yâ Rahim Yâ Allah" şeklinde okunur. 
  • Kişilerin ahlakının düzelmesi ile beraber rızk ve bereketinin artması için her namazdan sonra 269 kez; o kişilerce veya bir başkası tarafından istenilen kişiye okunmalıdır.  Bu zikirle beraber hastalar şifa bulur ve tüm nimetler kişinin ayağına gelir. 
  • Günde 100 defa okuyanın kalp katılığı ortadan kalkar ve kötülüklerden muhafaza olur. 

Bu yazı,esmaül hüsna anlamları, esmaül hüsna sırları, dualar ve zikirler,er rahim duası, ya rahim zikri, ya rahim ya allah, ya allah ya rahman ya rahim fazileti, ile ilgilidir.

0 YORUM:

Yorum Gönder