17 Kasım 2016

PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİN HIRA MAĞARASINDA YAPTIĞI DUAResullulah efendimiz, Hz. Ebubekir ile birlikte Medine’ye hicret ederken, kendisini takip eden müşriklerden korunmak için Sevr mağarasına sığınmıştı. Müşrikler, aramalarına rağmen onu görememişler, örümcekler ona perde germişlerdi. Kısacası Allah’ın muhafazası altında idi. Bir ara Hz. Ebubekir korkmuş ve titremişti. Peygamberimiz ona şu ayeti okumuştu: 
“Mahzun olma, Allah bizimle beraberdir.” 
İşte bu nazik anda peygamberimiz yukarıdaki duayı okumaya devam ediyordu. Dünyanın böyle sıkıntılı yerlerinde bu duanın okunmasında çok büyük isabet vardır. nasıl peygamberimiz o mağaradan kurtulup yolunu takip etmişse, müslüman da düştüğü sıkıntıdan inşallah bu dua sayesinde çıkacaktır. Bunda kuvvetli emareler vardır. Merhum Gümüşhaneli hazretleri bu hususta çok teminatlar veriyor ve müslümanların şevk ve iradelerini kuvvetleştiriyor. Mevla makamını âli eylesin.

PEYGAMBERİN(SAV) HİRA'DA YAPTIĞI DUA

Yâ mûnis'el-müstevhış'în, Yâ enî'el-münferidîn, Yâ zahîr'el-münkatı 'în, Yâ mâl'el-mukillîn, Yâ kuvvet'el-müs-tez'afîn, Ya kenz'el-fukarâi, Yâ mevzı'a şekv'el-ğurebâi, Yâ müteferriden bi'1-Celâlî, Yâ ma'rûfen bi'n-nevâli, Yâ kesîr'el-efdâli, Eğ'ıs nî inde kürbetî bi hakkı habîbike ve âlihî ecmâ'în).

MANASI:

Ey gariplerin yoldaşı! Ey yalnızların yandaşı! Ey ümitsizlerin desteği! Ey fakirlerin serveti! Ey hor görülenlerin gücü! Ey fakirlerin hazinesi! Ey gariplerin şikayet mercii! Ey celalde tek olan! Ey ikramla tanınan! Ey ihsanı çok olan! Sıkıntı anında habibinin ve ehl-i beytinin hürmetine bana yardım et. 

Bu yazı, dhira duası, peygamber efendimizin dilek duası, peygamberimizin sevr mağarasında okuduğu dua, hicret duası arapça, efendimizin hicret duası, sevr duası, kurtuluş duası hakkındadır.