23 Kasım 2016

HZ. EBU BEKİR'DEN ALTIN SÖZLER

Övünmeyiniz! Hem topraktan yaratılmış hem de toprağa dönünce kendisini kurtların yiyeceği insanın övünmesi neye yarar!

HZ. EBUBEKİR KİMDİR?

Hz. Ebubekir (ra) 571 Yılında Mekke’de doğdu. Babası Kureyş’in Teym boyundan Ebu Kuhafe Osman, Annesi ise Sahrin kızı Ümmü’l Hayr Selma’dır. Müslümanlıktan önceki ismi Abdül Kâbe‘dir. Ebubekir Es Sıddîk (sadık, bağlı, doğrulayıcı) olarak anılır. Hz. Hatice’den sonra Peygamberimiz’e (Sav) ilk iman eden odur. Hz. Ebubekir (ra) Müslüman olan ilk erkektir.
Hz. Ebubekir’in (ra) Ümmi Rüman adlı eşinden dört çocuğu olmuştur. İsimleri Abdullah, Aişe, Esma ve Abdurrahman’dır. Hz. Muhammed’in (Sav), Hz. Ebubekir’in kızı Hz. Aişe ile evlenmesinden dolayı kayınpederidir.
Hz. Muhammed ‘in ölümünden sonra müslümanları teskin eden sözü;
Hz. Muhammed ‘e tapan bilsin ki o öldu.Allah ‘a tapan bilsin ki Allah ölmez.
Hicrette Peygamberimiz (Sav)’e arkadaşlık etmiştir. Üç gün kaldıkları Sevr mağarasına ilk giren Hz. Ebubekir’dir (ra). Mağarada keşif yaptıktan sonra Hz. Muhammed (Sav) içeri girmiştir. Peygamberimiz (Sav) hastalandığında namazı kıldırması için Hazreti Ebubekir’i (ra) tayin ederdi.
Hz. Ebubekir (ra), iki yıl, üç ay kadar halifelik yapmıştır. Ayrıca, Kur’ân ayetlerinin toplanmasını sağlamıştır. Halifelik döneminde iki büyük zafer kazanmış İran ve Filistin O’nun zamanında fetih olunmuştur.
Hz. Ebubekir (ra), yakalandığı hastalığın ortaya çıkmasıyla 63 yaşında iken 634 yılında Medine’de vefat etmiştir. Cenaze namazını Hz. Ömer (ra) kıldırmıştır. Hz. Muhammed’in (Sav) göğüsleri hizasına defnedilmiştir.

HZ. EBU BEKİR'DEN ALTIN SÖZLER


Hz. Muhammed‘e tapan bilsin ki O öldü.Allah‘a tapan bilsin ki Allah ölmez.
Şayet ben Allah’a ve resulüne karşı gelirsem, bana itaat etmeyiniz.
Veciz konuşmanın sırrı, fuzuli sözleri terketmektir.
Sabredin, her şeyin başı sabırdır.
Doğruluk emanet, yalancılık hıyanettir.
Haramı terk etmek, helalı talep etmekten hayırlıdır.
Kabre azıksız giren, vapursuz denize çıkmış gibidir.
Kalp katılığı, çok yalan ve hasetten meydana gelir.
Seni anlamaktan aciz olduğunu anlamak, gerçekten seni anlamak demektir.
Kendine kabir değil, kendini kabre hazırla.
Haramı terk etmek, helalı talep etmekten hayırlıdır.
Nefsini ıslah et ki, halk da sana bağlanmış olsun.
Şu dört özelliği taşıyan Allah ‘in iyi kullarındandır:tövbe edene sevinen,günahkarın bağışlanmasını dileyen,kötüye(ıslahı için) dua eden, iyiye yardımda bulunan.
Kitaplar akıllı kişilerin bahçeleri, faziletli kişilerin güzel kokulu çiçekliğidir.
Akrabalar arasındaki düşmanlık ormana düşen ateşten farksızdır.
Dört şeyi dört yere bırakın;uyumayı kabre,rahatı sırat köprüsüne,övünmeyi mizana,arzu ve istekleri cennete.
Şayet ben aIIah’a ve resuIüne karşı geIirsem, bana itaat etmeyiniz.
Veciz konuşmanın sırrı, fuzuli sözleri terketmektir.
Sabredin, her şeyin başı sabırdır.
Olgun kimse affetmeyi borç, iyilik etmeyi farz olarak kabul eder.
Komşunla münakaşa etme; zira misafirler gider, o kalır.
Ne söylediğini, kime söylediğini ve ne zaman söylediğini unutma.
Akrabalar arasındaki düşmanlık ormana düşen ateşten farksızdır.
Olgun kimse affetmeyi borç, iyilik etmeyi farz olarak kabul eder.Sayfamızda Hz Ebubekir Sözleri yer almaktadır. Yeni Hz Ebubekir Sözleri Kısa, Hz Ebubekir Sözleri facebook, Hz Ebubekir Sözleri twitter