24 Kasım 2016

HZ. ÖMER'DEN ALTIN SÖZLERFazla gülmeyi terk edene heybet verilir.Fazla konuşmayı terk edene hikmet verilir.Fazla yemeği terk edene ibadetin lezzeti verilir.Mizahı terk edene zarafet verilir. Dünya sevgisini terk edene ahiret sevgisi serilir.

HZ. ÖMER KİMDİR?

Hz. Ömer (ra), 581 yılında Mekke’de dünyaya geldi. Babası Hattab bin Hufeyl, annesi Ebu Cehil’in kardeşi veya amcasının kızı olan Fatıma bin Haşam’dır. Hicretten kırk sene evvel kadar doğmuştur. Buna göre, Peygamber Efendimiz’den (Sav) 12 veya 13 yaş küçük olduğu anlaşılmaktadır.

MÜSLÜMAN OLUŞU:

Hz. Ömer Mekke müşriklerince Hz. Muhammed’i (Sav) öldürmek üzere görevlendirilmiş, yolda bu niyetini anlayan bir sahabe tarafından, hedef saptırmak amacıyla, gizli bir Müslüman olan kız kardeşinin evine yönlendirilmiş, önce gidip onunla ilgilenmesi söylenmiştir.
Kız kardeşinin evine geldiğinde evden gelen Kur’an sesini işiten Hz. Ömer “Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ı tesbih etmektedir…” diye başlayan Kur’an ayetlerinden (Taha ve Hadid surelerinin ilk ayetleri) etkilenerek Müslüman olmuştur. Müslüman olduktan sonra ettikten sonra müşriklere karşı çok sert davranmış ve dinini her ortamda, kimseden çekinmeden herkese meydan okuyarak savunmuştur.
Hz. Ömer (ra) yani Ömer bin Hattab Hz. Ebubekir’den sonraki ikinci halifedir. Hz. Ömer’in (ra) 10 yıl kadar süren hilafet döneminde Bizans ile yapılan Yarmuk, Halep, Ecnadin, Demirköprü, Dathin, Firaz ve Qarteen muharebeleri ile Mısır, Suriye, Lübnan ve Filistin; Sasaniler ile yapılan Köprü, Nihavend, Kadisiye muharebeleri ile de Irak’ın tamamı ve İran’ın büyük bir kısmı feth edildi.
Hz. Ömer (ra) 1 Kasım 644’te, kendisinden alınan verginin azaltılmasını isteyen, ancak talebi kabul edilmeyen İranlı Ebû Lü’lüe tarafından Medine’de sabah namazında hançerle saldırıya uğradı. Saldırgan intihar ederken Hz. Ömer (ra) 3 gün sonra vefat etti. Hz. Aişe’nin muvafakatiyle Hz. Peygamber’in (Sav) ve Hz. Ebu Bekir’in (ra) yanına defnedildi.

HZ. ÖMER'DEN ALTIN SÖZLER

Adalet olmadıkça; Yönetimin faydası olmaz.
Edep olmadıkça; Asaletin faydası olmaz.
Cömertlik olmadıkça; Zenginliğin faydası olmaz.
Güven olmadıkça; Sevincin faydası olmaz.
Kanaat olmadıkça; Fakirliğin faydası olmaz.
Alçak gönüIIü olmadıkça; Yükselmenin faydası olmaz.
ALLAH’ın başarıya ulaştırması olmadıkça; Çalışmanın faydası olmaz.
Hz. Ömer: Hızla camiye koşan çocuğun kolundan tutatarak, daha küçüksün bu acelen ne dedi?Çocuk: Dün benden daha ufak birisi öldü.
Beni en çok şaşırtan şey, bir kimsenin, AIIah’ı bilip, O’na isyan etmesi; Şeytan’ı biIip ona itaat etmesi ve dünyayı bilip ona meyletmesidir.
Dicle kenarında bir kurt bir koyunu yese, AIIah adaleti gelir onu Ömer’den benden sorar.
İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız.
Tevbe’den maksat günahı bilip yapmamaktır.
AmeI-i saIihte bulunmaktan maksat, kendini beğenmemektir.
Şükürden maksat, aczini itiraf edip kuIIuğu bilmektir.
Gözü haramdan korumak, en güzel şehvet perdesidir.
Kişiye imandan sonra verilen şeylerin en hayırlısı saliha kadındır.

İnsanlığın şerefi akIıyIa, asaleti diniyle; şahsiyeti ahIakıyIadır.
Arkadaş çokluğu, zamanın feIaketIerine karşı bir destek ve yardımdır.
Borcunu azaltırsan hür yaşarsın, Günahlarını azaltırsan rahat ölürsün.
AmeIIerin efdali, farzları yapıp haramlardan kaçınmak ve katında sâdık niyettir.
HeIâIin onda dokuzunu harama düşmek korkusu ile terk ederdik.

Bir insanın; şöhretine ve görünüşüne aldanma, namaz ve niyazına bakma, aklına ve doğruluğuna bak.
İnsanların en cahili, ahiretini başkasının dünyası için satandır.
Şiddet göstermeden güçlü ve kuvvetli; zayıflık belirtmeden yumuşak ol.
İnsanları düzeItebiImemiz için önce kendimizi düzetmemiz gerekir.

Şu ümmet için en çok korktuğum şey: dili ve sözleri ile âlim; kalbi ile cahil olan kimselerdir.

Tevazunun başı, bir müslüman ile yolda karşılaşırsan ilk önce selamı senin vermen, bir mecliste en geride oturmaya razı olman ve şöhretten uzak durmandır.
Ölümü, yattığın zaman yastığının altında, kalktığın zaman burnunun ucunda bil!
Tevbe edenIerIe oturun, onların kaIbIeri yumuşak olur.

AIIahü teâIâ başkasına acımayana acımaz, affetmeyeni affetmez, özür kabuI etmeyenin özrünü kabul etmez.
Ben duanın kabul edilmemesi kaygısı taşımam. İçimde dua etme isteğinin olmaması kaygısı taşırım.
Namaz seni yolun yarısına ulaştırır, oruç da hükümdarın kapısına ulaştırır. Sadaka ise, hükümdarın huzuruna çıkarır.


Âhiret işIerinde zarar etmektense, dünyaya ait işlerde zarar ediniz. Böylesi sizin için daha hayırlıdır.
Fazla gülmeyi terk edene heybet verilir.
Fazla konuşmayı terk edene hikmet verilir.
Fazla yemeği terk edene ibadetin lezzeti verilir.
Mizahı terk edene zarafet verilir.
Dünya sevgisini terk edene ahiret sevgisi serilir.
Hakkımda hangisinin daha hayırlı olduğunu bilemediğim için darlık ve boIIuk günlerimin hiçbirine aldırış etmedim.

Bana ayıplarımı, kusurlarımı söyleyen kimse AIIah-ü teâIânin merhametine kavuşsun.
Namaz kılan yaşlıyı severim ama namaz kılan gence aşığım.
Bir kimse her kimle şakalaşırsa, onun gözünde küçülür ve heybetsiz olur.
Mescid’de oturan kimse, AIIahü teâIâ’nin huzurunda bulunuyor demektir.
Oburluktan sakınınız, zira oburluk bu dünyada hamaIIık, öldükten sonra ise pis kokudur.
Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. AmeIIerinizi tartılmadan önce tartınız.


AIIah’a itaat eden büyük zatların sözlerine dikkat edin. Çünkü onlar tarafından gerçekler teceIIi eder ve onu konuşurlar.Bu yazı, sözler, Hz. Ömer Sözleri, Hz. Ömer Sözleri Yeni, Hz. Ömer Sözleri Kısa, Hz. Ömer Sözleri Hazır, Hz. Ömer Sözleri Facebook, Hz. Ömer Sözleri Twitter, Hz. Ömer kimdir kısa, hz ömer sözleri adalet  ile ilgilidir.