23 Kasım 2016

HZ. OSMAN'DAN ALTIN SÖZLER

İçkiden Kaçının, Zira Her Kötülüğün Anahtarı İçkidir.
Her Nimetin Bir Musibeti Vardır.
Geçmişten İbret Alın Da Hayra Çalışın.


HAZRETİ OSMAN KİMDİR?
Hz. Osman (ra), 580 yılında Taif’te doğdu. Kureyş’in zengin Ümeyyeoğulları ailesindendi. Babasının adı Affan’dır. Hz. Osman (ra) Peygamberimiz’den (SAV) 9 yıl sonra doğmuştur. Hz. Osman (ra) asıl adıyla Osman bin Affan cennetle müjdelenen on sahabeden biridir.

Hz. Osman (ra), Dört Büyük Halife’den üçüncüsüdür. Hz. Ömer’den (ra) sonra halifelik görevini 644 yılında almış ve 12 yıl kadar sürdürmüştür. En uzun süre halifelik yapan Hz. Osman’dır.

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (SAV) damadı olmuştur. Hz. Muhammed’in (Sav) önce Rukiyye isimli kızıyla evlenmiştir. Daha sonra Rukiyye’nin vefat etmesiyle bir başka kızı olan Ümmü Gülsüm ile evlenmiştir. Peygamberin iki kez damadı olması, iki kızıyla evlenmiş olması hasebiyle;
"Zi’n Nureyn" yani “iki nur sahibi” olarak da anılır.
Hz. Osman (ra), ilk müslüman olanların beşincisidir. Müslüman olduğu sırada 34 yaşlarındaymış.
Halifelik döneminde İslam devleti genişlemiş, Horasan, Hindistan, Mâverâünnehir, Kafkasya, Kıbrıs adası ve Kuzey Afrika’nın birçok yerleri onun zamanında feth edilmiştir. Donanma kurmuş, ekonomik reformlar gerçekleştirmiştir. İlk İslam parasını basmış, bütün masraflarını karşılayarak Kabe ve Mescidi Nebeviyi genişletmiştir.
Hz. Osman (ra), Hz. Ebubekir (ra) zamanında toplatılıp kitap haline getirilen Kur’an-ı Kerim Mushaflarını çoğaltıp önemli merkezlere göndermiştir. Kur’an-ı Kerim’i çoğaltmıştır.
Aynı zamanda vahiy katibiydi. Vahiy katibi; Kur’an ayetlerini yazan kişilere verilen isimdir.
Hz. Osman (ra) 656 yılında evinde Kur’an-ı Kerim okurken şehit edildi.


HZ. OSMAN'DAN ALTIN SÖZLERMezar Dünya Duraklarının Sonu, Ahiret Duraklarının İlkidir. Orada Azap Görenin İlerisi De Kötü, İyilik Görenin İlerisi De İyidir.

Sen Ferahladığın Zaman, Kıskanç Kimsenin Kedere Boğulması Ne Büyük İntikamdır.


Cenabı Hakk’dan Başka Hakiki Sığınak Yoktur.
En Sonra Varacağınız Hakk’dan Korkun Ki, Fitne Ve Fesada Düşmeyesiniz.
Ölüme, Kudretinizin Yettiği En Hayırlı Amellerle Hazırlanın.
Kişi Nefsini İhmal Etse De,Fakirlik Canına Tak Dese De,Gönül Tokluğu Onu Başkalarına Muhtaç Olmaktan Vareste Kılar Kendisini de Güzelleştirir.
Doğru Alın, Doğru Verin.
Gözü Haramdan Korumak En Güzel Şehvet Perdesidir.
Ecel Erişmeden Yapabileceğiniz Hayırlı İşler İçin Acele Ediniz.
En Sonra Varacağınız Hakk’dan Korkun Ki,Fitne Ve Fesada Düşmeyesiniz.
Mükafatın Büyüklüğü, Belanın Büyüklüğü Nispetindedir.
Ben Terazi Değilim Ki Hata İşlemeyeyim.
İnsanların En Hayırlısı, Günahsız Olan Ve Allah’ın Kitabı Ile Amel Edendir.
Çok Söyleyen Hakimdense, Çok Iş Gören Amire Ihtiyacımız Vardır.
Sabredin, Yoksa Pişman Olursunuz.
Ya Bela Ve Musibetlere Sabredersin Yahut Nedamet Edersin.
Suç İşleyenin Kulağını İyi Çek; Zira Dünyada Ceza Görmek, Ahiretteki Cezadan Daha Kolaydır.
u yazı, sözler, Hz.Osman Sözleri, Hz.Osman Sözleri Kısa, hz. osman kimdir, hz osman facebook, hz osman sözleri resimli, ile ilgilidir.