15 Kasım 2016

SAFER AYI VE DUASI

DUALARIN HARMAN OLDUĞU YER

SAFER AYINDA OKUNMASI GEREKEN DUA

Bu ayda diğer sair zamanlarda bela ve musibetlerden korunmak için her gün okuduğumuz aşağıdaki duayı okumakta bir sakınca bulunmamaktadır.

OKUNUŞU/TÜRKÇE:

"Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî'il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi's-seyyiât ve terfe'unâ bihâ ındeke a'lâ'd-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ'l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî'l-hayâti ve ba'del-memât birahmetike Yâ erhame'r-rahimîn. Hasbunellahu ve ni'mel vekîl, ni'mel mevlâ ve ni'me'n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr."

MANASI:

"Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e (asm) ve onun Ehl-i beytine salât eyle. Bu salâvat o derece değerli olsun ki: Onun hürmetine bizi bütün korku ve belalardan kurtarırsın. Bizim ihtiyaçlarımızı o salâvat hürmetine yerine getirirsin, bizi bütün günahlardan bu salâvat hürmetine temizlersin, o salâvat hürmetine bizi derecelerin en üstüne yüceltirsin, o salâvat hürmetine hayatta ve öldükten sonra düşünülebilecek bütün hayırlar konusunda gayelerin en sonuna kadar ulaştırırsın. Ey merhametlilerin merhametlisi, bize bunları merhametinle nasip eyle. Allah Tealâ bize kafidir ve ne iyi bir dost, ne iyi bir vekildir. Ey Rabbimiz, senin mağfiretini dileriz, dönüş yalnız sanadır."

DUA AÇIKLAMASI

Ayrıca bu dua,  yılın diğer günlerinde de okunabilir. Her vakit namazının farzının arkasından bir defa okunması(min-cemî'il-ehvâli vel âfat okunurken ellerin aşağıya çevrilmesi) günlük bela ve musibetlere karşı biiznillah muhafaza eder.
Belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salâvatlar ile meşgul almalıdır. Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu;  "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)

SAFER AYI NEDİR?

Safer ayı, Muharrem ayından sonra gelen 12 hicrî aydan birisi olup kameri ayların ikincisidir. Bu ayın "'Safer' diye adlandırılmasının sebebi olarak bazı kimseler; Mekke halkı yolculuğa çıktıkları zaman Mekke'nin insanlardan boşalması ve yalnız kalmasından dolayıdır", demişlerdir. Bazı kimseler de: "Bu ayın Safer diye adlandırılmasının sebebi olarak; Arapların bu ayda kabilelerle savaşmaları ve savaştıkları kabilelerin her türlü mallarını alarak onları mal ve mülkten yoksun bırakmalarından dolayıdır", demişlerdir.
Ayrıca, cahiliye Arapları haram ayları kendilerine göre bazen artırıp bazen azaltarak keyfi olarak toplumu yönlendirirlerdi. Bir yıl haram olan ay önümüzdeki yıl haram olmayabilirdi. Güçlü kabileler böyle yaparak diğer zayıf kabileleri şaşırtarak hazırlıksız yakalayıp savaşarak onları mal ve mülkten yoksun bırakırlardı. Bundan dolayı cahiliye Arapları bu ayı uğursuz sayarlardı.
Cahiliye Mekke'lileri; bir yıl kalkar; Dikkat edin! İlahlarınız bu yıl Muharrem ayını haram (ay) kılmıştır derler, bunun üzerine insanlar o yıl Muharrem ayını, haram ay kabul ederlerdi. Ardından bir sonraki yıl kalkar; Dikkat edin! İlahlarınız bu yıl Safer ayını haram (ay) kılmıştır derler ve bunun üzerine insanlar o yıl Safer ayını, haram ay kabul ederler ve "İki Safer ayı" derlerdi."

Bunun içindir ki Peygamber Efendimiz(SAV) Safer ayının uğursuzluğu diye bir şey olmadığını ifade etmek için şöyle buyurmuştur:

لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ

"Advâ, Tıyara, Hâme ve Safer yoktur. Aslandan kaçtığın gibi, Cüzâm hastalığından kaç "
(Advâ: Sağlam bir kişiye bir hasta aracılığıyla astalığının bulaşmasıdır. Tıyara: Uğura ve uğursuzluğa inanmaktır. Hâme: Kan davalarında öç ve intikam almak için uydurulmuş bir takım efsanelere inanmaktır. Safer: Sefer ayının uğursuz olduğuna inanmaktır.)
Bu hadiste Safer kelimesinden kastedilen, câhiliye Araplarının, Safer hakkındaki cahiliye inançları yerilmiş, Safer ayının, Allah Teâlâ'nın aylarından birisi olduğu, Safer'in olaylarda hiçbir irâdesinin olmadığı, aksine onun Allah Teâlâ'nın emriyle hareket ettiği açıklanmıştı.
Yine Peygamber Efendimiz Veda Hutbesinde;
Ey insanlar! Dîninizi korumak için ondan (şeytandan) sakının. "(Allah'ın haram kıldığı) Haram ayların yerlerini değiştirip ertelemek (savaşmak için istedikleri haram ayı, helal aylardan birisiyle değiştirip, kimisini öne almak, kimisini de ertelemek), sadece küfürde (inkârda) ileri gitmektir. Öyle yapmakla kâfirler, (şeytan tarafından) büsbütün şaşırtılırlar. Allah’ın haram kıldığı (dört aydan birisini) sayıya (dört haram aya) denk getirmek için onu bir yıl helâl, bir yıl haram sayarlar ve böylelikle Allah’ın haram kıldığını helâl, helal kıldığını da haram kabul ederler. Zaman, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı gündeki sıraya göre sürüp gitmiştir ( o da her yılın on iki ay, her ayın da yirmi dokuz ilâ otuz gün arasında olmasıdır).(Kamerî) yıl, on iki aydır. Bunlardan dördü haram aylardır. Üçü birbiri ardınca gelir. (Bu aylar:) Zilkâde, Zilhicce, Muharrem ve Cumâdâ ile Şa'ban arasındaki Receb Mudar'dır." şeklinde ifade ederek haram ayları açıklamıştır.

SAFER AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayı, bu sene 01 Kasım'da başladı. Çok bela ve musibetin indiğine inanılan bu ay, 01 Aralık 2016 tarihinde sona erecek.

Bu yazı,dualar, safer ayı, safer ayı ne zaman, safer ayında gelen belalar, safer ayında gerçekleşen olaylar, safer ayında okunacak dua, safer ne demek, safer ayı nedir diyanet, safer ayı var mı hakkındadır.

0 YORUM:

Yorum Gönder