25 Aralık 2016

EL-MÜ’MİN DUASI VE ZİKRİ

DUA HARMANI


EL-MÜ’MİN: Kuran’da Allah tarafından belirlenmiş olan bu sıfat, Allah’a güvenerek inanan veya kendisine güvenilen, yarattıklarına güven veren, gönüllerde iman etme isteği uyandıran, sığınanları koruma altına alıp ferahlatan anlamlarına gelmektedir.
İnancın, Allah ile kul arasındaki güçlü güven bağının adıdır. Aynı zamanda Kuran’da geçen Allah’ın güzel isimlerinden birisidir. İsim Allah’a izafe edildiğinde anlam değişikliği yapılarak(İsmi Mef’ul) “güvenilen” şeklinde anlamlandırılır.
Yılmayın ve üzülmeyin, Güveniyorsanız mutlaka kazançlısınız. (Al-iİmran/139)

EL-MÜ’MİN DUASI VE ZİKRİ


Tavsiye edilen zikir şekli “Yâ Mü’min Yâ Allah” şeklindedir.
  • Kötü hastalıklara yakalanmamak için bu zikir günde 137 kere tekrar edilir.
  • Bu zikri okumaya devam edenlerde müminde olması gereken özellikler zuhur eder ve yalan söylemez, gıybet etmez, zinaya düşmez, kötü ahlaktan muhafaza olur.
  • 43 gün boyunca her namazdan sonra 136 kere Ya Mümin ismini zikreden kişiler tüm istek ve dileklerine kavuşur. Düşman şerrinden muhafaza olurken kimseye de muhtaç olmaz.
Bu yazı, dualar, esmaül hüsna anlamları, el mü'min duası, el mümin kaç kere, el mumin anlamı, ya mümin ya müheymin, kötü hastalıklardan koruyan dua ile ilgilidir.

0 YORUM:

Yorum Gönder