31 Mart 2017

ARZU ETTİKLERİNE KAVUŞMA DUASI

Tavsiye edilen zikir şekli “Yâ Kâdir Yâ Allah” şeklindedir.
Bu zikri günde 305 kere okumaya devam eden kişi isteklerini yapmaya muktedir olur. Ya Kadir ismini sürekli zikreden kimseler arzu ettikleri her şeye kavuşurlar. Hastalar hastalıkları için okurlarsa Allah’ın izni ile şifa bulurlar.
Yine bu ismi şerifi her abdest sonrasında 100 kere okumayı adet haline getiren kimseler varsa eğer düşmanlarına karşı zafer kazanmış olurlar.

EL-KÂDİR;

Güçlü, kuvvetli her şeye gücü yeten, istediğini istediği gibi eksiksiz, kusursuz ve tam yapabilen, her istediğini istediği şekilde yapmaya gücü yeten ve güç yetiren anlamlarına gelmektedir.
Bütün âlemlere intizam sağlayan şüphesiz Hz. Allah’tır. Yeryüzünde her yaprağın düşüşü O’nun izniyledir, yine hiçbir dişi O’nun izni olmadan gebe kalamaz ve hiçbir canlı O’nun bilgisi dışında doğuramaz.
Allah Teâlâ, kudretine bir ayna olmak üzere kainatı yaratmıştır. Fezalarda, sayısı belirsiz âlemleri birbirine çarptırmadan düzenlemek K3adir isminin tecellisidir.
Şüphesiz Allah her şeye Kadir’dir. Bakara/148

Bu yazı, dualar, arzu ettiklerine kavuşmak, kavuşmak için dua, kavuşmak için esma, sevdiğine kavuşmak için en etkili dua, istediğine kavuşmak için dua, şifa duası, şifa zikri ile ilgilidir.

0 YORUM:

Yorum Gönder