8 Mart 2017

BELA VE MUSİBETLERDEN EMİN OLMA DUASI

EN ETKİLİ DUALAR VE ZİKİRLER
"En güzel isimler Allah'ındır. O'na o güzel isimleriyle dua edin ve O'nun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır." 
(A'râf; 180)
Tavsiye edilen zikir şekli “Yâ Müheymin Yâ Allah” şeklindedir.
  • Günde bu zikri 145 kere çeken kişi karşısındaki kişileri daha iyi anlar ve niyetlerini fark ederek korunur. 
  • Günde 145 kere okumaya devam eden düşman şerrinden emin olur, bela ve musibetler karşısında emin olur. Üzerinde taşıyanın rızkı ve bereketi artacağı gibi, Allah’ın himayesinde de olur.

EL- MÜHEYMİN :

Koruyan ve gözeten anlamlarına gelir.
O Allah ki O’ndan başka İlah yoktur. Meliktir; Kuddüstür; Selamdır; Mü’mindir; Müheymindir; Azizdir; Cebbardır; Mütekebbirdir. Allah, (müşriklerin) şirk koştuklarından çok yücedir. Haşr/23
İnsanların bütün yaptıklarını bilen, koruyan, görüp gözeten, her şeye şahit olan, koruyan ve bekçilik eden O’dur. Ve varlıkları görüp gözeten, itaatkar kullarının sevaplarını eksiltmeden mükafatlarını veren, her şeyi varacağı noktaya ulaştırandır.
Durmadan bir şeyler yapıp eden bir varlık olan insan, her an Rabbi tarafından görüp gözetildiğini hiç unutmamalı ve hep Rabbine bakarak kendini denetim altında tutmalı; böylece hâl ve işlerini sürekli ıslaha gayret etmelidir.

Bu yazı; dualar, el müheymin sırları, esmaül hüsna anlamları ve sırları, bela ve musibetlerden kurtulmak için dua, şerden korunmak için okunacak dua, beladan kurtulmak için okunacak dua, musibetlerden kurtulma duası ile ilgilidir.

0 YORUM:

Yorum Gönder