12 Mart 2017

DUALARIN KABUL OLMASI İÇİN ZİKİR

KISA VE ETKİLİ DUALAR
Tavsiye edilen zikir şekli “Yâ Semi Yâ Allah” şeklindedir.

  • ES SEMİ zikri duaların kabul olması için çokça zikredilir. Günde 180 kere okuyanın duaları kabul olunur. 7 gün oruç tuttuktan sonra halvete girerek Ya Semi ismini zikreden kişilere ulvi ruhların seslenişi işitilir. 

ES-SEMİ;

Her sözü, bütün konuşulanları en iyi işiten ve duyan manalarına gelmektedir.
İster gizlensin ister açıkça söylensin, gizliyi, fısıltıyı bile işitendir. O’nun işitmesi yaratıklarında olduğu gibi işitmek için organı, kulağı veya onun kısımlarından birini gerektirmez. Çünkü Allah bir cisim olmaktan münezzehtir.
Bu sıfat İslam bilginlerince Allah’a sübutu zaruri bulunmuş ve isbatı için akıldan delil getirmeye bile gerek görülmemiştir.

Bu yazı; dualar, günlük dualar ve zikirler, günlük zikirler ve anlamları, en kısa zamanda evlenmek için dua, evlenmek için en tesirli dua, duaların kabulü için, duanın çabuk kabul olması için okunacak dua ile ilgilidir.

0 YORUM:

Yorum Gönder