12 Mart 2017

DÜŞMANLARI ZELİL EDEN DUA

DUA HARMANI
Tavsiye edilen zikir şekli “Yâ Muzill Yâ Allah” şeklindedir.
  • EL MUZİLL ismini zikreden kişiye düşmanları zelil etmek için her sabah 129 kere okunur.
  • Bu zikirle insanlar korunur ve kendilerine düşmanlık edenler hezimete uğrar.
EL MUZİLL;
Boyun eğdiren, zelil eden, alçaltan manalarına gelmektedir.
Herhangi bir konuda yetki ve söz sahibi kişilerin bu durumlarını yitirmeleri ve itibarlarını tamamen kaybederek haysiyetsiz duruma düşmeleri Muzill isminin tecellisidir.
Zillet, izzetin aksidir. Yüce Allah kullarından dilediğine izzet verir, dilediğine de zillet verir.
Bu isim asıl ahrette tecelli edecektir. O gün zillet içinde bırakılanlar artık telafisi mümkün olmayan bir perişanlığa mahkum olmuşlardır. Kâfirlerin, nankörlerin ve mücrimlerin seçtikleri yol budur. Kurtuluş sadece iman ve teslimiyet ile mümkündür.

Bu yazı; dualar, en etkili dua, düşmanı helak etmek için en tesirli dua, perişan etme duası, düşmanı yok eden dua, düşmanın kahrolması için dua, düşmanı zelil etmek için dua, düşmanı alt etme duası ile ilgilidir.

0 YORUM:

Yorum Gönder