9 Mart 2017

EL- HALIK DUASI VE ZİKRİ

GÜNLÜK DUALAR VE ZİKİRLER

EL- HALIK; 


Bütün varlığı yoktan var eden şekillendiren, her şeyi yaratan anlamlarına gelir.

Allah’ü Teâlâ her şeyin Hâlıkıdır ve bu O’nun subûti sıfatlarındandır. O’ndan başkası için bu sıfat kullanılamaz.

Bütün mükevvenât ve bunun içinde insan, Cenab-ı Hakk’ın yaratmayı sürekli tazeleyip yürütmesine her an tazelenen oluş gerçeğine muhtaçtır ve yaratış vakıasına devamlı konu olmaktadır. Allah’ın yaratışı, sadece var edip ortaya çıkarmaktan, yani hayatın yalnızca başlangıç safhasına ilişkin “zaman ve konu yönünden sınırlı, belirli” bir özellik olmaktan ibaret kalmayıp sürekli cari olan bir gerçektir.

EL- HALIK DUASI VE ZİKRİ

Tavsiye edilen zikir şekli “Yâ Hâlık Yâ Allah” şeklindedir.

Günde 731 kere okunması tavsiye edilen bu zikir sayesinde iş yaşamında yaşanan üzüntü ve sıkıntılardan kurtulmak mümkün olur.

Ya Halik ismini zikredenlerin kalpleri nurlanır. Her işte başarı kaçınılmaz olurken, bela ve musibetlerden de emin olunur.


Çözülmesinin zor olduğunu düşünen kişi o işi için abdestli olarak kıbleye yönelip 5115 kere Ya Halik ismini tekrarlayan kişinin niyetleri hallolur. 

Bu yazı; dualar, günlük dua örnekleri, günlük dualar, esmaül hüsna anlamları ve sırları, el halık isminin anlamı,ya halık ne demek, ya halık okuyanlar, ya halik ne için okunur, kısa ve etkili dualar ile ilgilidir.

0 YORUM:

Yorum Gönder