14 Mart 2017

EL-HALİM ZİKRİ VE DUASI

ESMAÜL HÜSNA

EL-HALİM; Çok sakin, hemen öfkelenmeyen, kızmayan, heyecanlanmayan, acele etmeyen hoşgörülü, teenni ile hareket eden, yumuşak huylu, suçlulara hemen ceza vermeyen manalarına gelmektedir.
Allah Teâla Halim’dir. Her günah işleyeni hemen cezalandırmaz. Hışım ve gazapta acele etmez, mühlet verir. Bu mühlet içinde yaptıklarına pişman olup tövbe edenleri affeder. Israr edenler hakkında ise artık hüküm kendine kalmıştır.
Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar, O’nu tesbih ederler. O’nu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir varlık yoktur. Fakat siz, onların tesbihlerini iyi anlamazsınız. Şüphesiz o, Halim’dir çok bağışlayandır. İsra/44

Halim ismi Kur’an’ın 15 yerinde geçmekte olup bunlardan 11’inde Allah’a izafe edilmiştir. El-Halim ismi tek başına kullanılmayıp altı ayette “Bütün günahları bağışlayan” anlamındaki El-Gafûr, üç ayette “hakkıyla bilen” anlamındaki El-Alîm, bir ayette “her şeyden müstağni olan, kendi dışındaki her şeyin ona muhtaç olduğu varlık” anlamındaki El-Gani, bir ayette de “az iyiliğe çok mükafat veren” anlamındaki Eş-Şükür ismiyle birlikte anılmıştır.

EL-HALİM ZİKRİ VE DUASI:

Tavsiye edilen zikir şekli “Yâ Halîm Yâ Allah” şeklindedir.
EL-HALİM zikri, ahlak güzelliği ve yumuşak huyluluk için günde 88 kere çekmek faydalı olacaktır.
Ya Halim çekmeye devam eden arifler zümresine dâhil olur. Merhametli olur ve dünya işlerinden uzaklaşıp ibadete yönelmeye başlar. Asabi ve çabuk öfkelenen kişiler okudukları halde yumuşak huylu olurlar.

Bu yazı; dualar, günlük dualar ve zikirler, süper dualar, esma i hüsna tecellileri sırları, el halim zikri, el halim zikir sayısı, el halim zikrinin fazileti, ya halim arapça yazılışı, ya halim ne zaman okunurya halim ne zaman okunur ile ilgilidiir.

0 YORUM:

Yorum Gönder