8 Mart 2017

EL- MÜHEYMİN DUASI VE ZİKRİ

YAA MÜHEYMİN

EL- MÜHEYMİN : ( Koruyan ve gözeten anlamlarına gelir.)
İnsanların bütün yaptıklarını bilen, koruyan, görüp gözeten, her şeye şahit olan, koruyan ve bekçilik eden O’dur. Ve varlıkları görüp gözeten, itaatkar kullarının sevaplarını eksiltmeden mükafatlarını veren, her şeyi varacağı noktaya ulaştırandır.
Durmadan bir şeyler yapıp eden bir varlık olan insan, her an Rabbi tarafından görüp gözetildiğini hiç unutmamalı ve hep Rabbine bakarak kendini denetim altında tutmalı; böylece hâl ve işlerini sürekli ıslaha gayret etmelidir.
O Allah ki O’ndan başka İlah yoktur. Meliktir; Kuddüstür; Selamdır; Mü’mindir; Müheymindir; Azizdir; Cebbardır; Mütekebbirdir. Allah, (müşriklerin) şirk koştuklarından çok yücedir. Haşr/23

EL- MÜHEYMİN DUASI VE ZİKRİ

Tavsiye edilen zikir şekli “Yâ Müheymin Yâ Allah” şeklindedir.
Günde bu zikri 145 kere çeken kişi karşısındaki kişileri daha iyi anlar ve niyetlerini fark ederek korunur. Ya Müheymin zikrini devamlı surette okuyan kişi unutkanlıktan kurtulur ve öğrenci ise derslerinde başarılı olur.
Yine bu zikre devam eden kişi adeta bir Ulema gibi gizli sırlara hakim olur. Bu zikri yatmadan önce 145 kere okuyup sağ tarafına dönerek uyuyan kişinin rüyasında olacak olayları görmesi mümkün olur Allah’ın izniyle.

Günde 145 kere okumaya devam eden düşman şerrinden emin olur, bela ve musibetler karşısında emin olur. Üzerinde taşıyanın rızkı ve bereketi artacağı gibi, Allah’ın himayesinde de olur.
Yine bu zikri günde 100 kere tenha ve kimsenin olmadığı bir yerde çekenin kalbi nurlanır.

Bu yazı; dualar, el müheymin 145, el müheymin sırları, ya müheymin ya allah, esmaül hüsna anlamları ve sırları, el müheymin ne demek, efsane dualar, kısa zikirler ve anlamları, günlük zikirler ve anlamları ile ilgilidir.

0 YORUM:

Yorum Gönder