9 Mart 2017

EL- MUSAVVİR DUASI VE ZİKRİ

ESMAÜL HÜSNA

EL-MUSAVVİR; Yarattığı her şeye bir şekil, biçim ve özellik veren manalarına gelmektedir.
Allah’ın varlıkları, onların her birinin hüviyetini şeklen ortaya koyan ve açığa çıkaran bir özellikte yarattığını ifade eder.
Cenab-ı Hak takdir eden ve yaratmayı murad ettiği şeyi varlık planına çıkaran olduğu gibi; aynı zamanda, yarattığı her şeye bir suret çizerek biçimlendiren ve böylece de her şeye ayrı bir hususiyet verendir. Ve bu husus canlı ve cansız bütün varlıklar için geçerlidir. Bu sayede varlıkları birbirinden ayırabiliyoruz.
Yaratıkların suretlerini ve hallerini takdir edip, dilediği şekilde icad ederek tasvir eden ancak O’dur. Nitekim bu husus şu ayetlerde ifade edilmektedir.
Rahimlerde sizi dilediği gibi şekillendiren O’dur. Âl-i İmran/6
O’ki seni yarattı, sana düzen verdi, ölçülü bir biçim verdi. Dilediği surette seni terkib etti. İnfitar/7,8

EL- MUSAVVİR DUASI VE ZİKRİ

Tavsiye edilen zikir şekli “Yâ Musavvir Yâ Allah” şeklindedir.
Bu zikir maksat ve isteklere ulaşmak için günde 336 kere okunur. Özellikle evlenmek isteyenler bu zikri okumalıdır. Ya Musavvir ismini okumaya devam eden kişi yaptığı her işte başarılı olur, hiçbir işten geri kalmaz.
Bu zikri her gün 365 kere okuyan Ruhanilerle iletişime geçer. Bu zikre devam eden sıkıntılarından kurtulur ve özellikle hamileler okursa çocukları ahlaklı olur. 

Bu yazı; dualar, esmaül hüsna anlamları ve sırları, kısa ve öz dualar, el musavvir fazileti, el musavvir isminin fazileti, ya musavvir esması, ya musavvir duası, ya musavvir evlilik için, ya musavvir 336 ile ilgilidir.


0 YORUM:

Yorum Gönder