12 Mart 2017

EL MUZİLL ZİKRİ VE DUASI

ESMAÜL HÜSNA

EL MUZİLL; Boyun eğdiren, zelil eden, alçaltan manalarına gelmektedir.
Herhangi bir konuda yetki ve söz sahibi kişilerin bu durumlarını yitirmeleri ve itibarlarını tamamen kaybederek haysiyetsiz duruma düşmeleri Muzill isminin tecellisidir.
Zillet, izzetin aksidir. Yüce Allah kullarından dilediğine izzet verir, dilediğine de zillet verir.
Bu isim asıl ahrette tecelli edecektir. O gün zillet içinde bırakılanlar artık telafisi mümkün olmayan bir perişanlığa mahkum olmuşlardır. Kâfirlerin, nankörlerin ve mücrimlerin seçtikleri yol budur. Kurtuluş sadece iman ve teslimiyet ile mümkündür.

EL MUZİLL ZİKRİ VE DUASI:

Tavsiye edilen zikir şekli “Yâ Muzill Yâ Allah” şeklindedir.
EL MUZİLL ismini zikreden kişiye düşmanları zelil etmek için her sabah 129 kere okunur.

Bu zikirle insanlar korunur ve kendilerine düşmanlık edenler hezimete uğrar.

Bu yazı; dualar, esmaül hüsna anlamları ve sırları, el muzil isminin anlamı, ya muzillu duası, ya muzillu esması, ya muzillu duası, ya müzillü, ya müzill fazileti ile ilgilidir.

0 YORUM:

Yorum Gönder