11 Mart 2017

ER-RAFİ ZİKRİ VE DUASI

ESMAÜL HÜSNA
ER-RAFİ; Peygamber ve müminlerin itibar, şan ve şereflerini artıran, göğü yükselten manalarına gelmektedir.
Allah’ın insanları yükselttiğini, ahrette müminlerin derecelerini yükselteceğini, böylece onları mutlu kılacağını ve şereflerini artıracağını ifade eder.
Kur’an-ı Kerimde isim olarak yer almayan Râfi, Esmâ-i Hüsnayı sayan hadiste(Tirmizi Da’vaat, 82) geçmektedir. Yükselmek isteyen O’nun rızasını kazandıracak amellerle bu yoldaki özlemini ortaya koymalıdırlar. Zira O dilemedikten sonra kimse kendiliğinden yükselemez.

ER-RAFİ ZİKRİ VE DUASI:

Tavsiye edilen zikir şekli “Yâ Râfi Yâ Allah” şeklindedir.
ER-RAFİ, günde 351 kere zikredilmeye devam edildiği takdirde insanlar arasında ve işlerinde başarıya ulaşmak mümkün olur.

Bu ismi şerifi zikreden her türlü hayırlara vesile olur. Hem derecesi hem de rızkı artar. Zalimin zulmünden ve fakirlikten muhafaza olunur.

Bu yazı; dualar, esmaül hüsna anlamları ve sırları, en etkili dua, er rafi ne demek, ya rafi isminin fazileti, ya rafi okuyanlar, ya rafi ya allah, er rafi esması ile ilgilidir.

0 YORUM:

Yorum Gönder