12 Mart 2017

ES-SEMİ ZİKRİ VE DUASI

DUA HARMANI

ES-SEMİ; Her sözü, bütün konuşulanları en iyi işiten ve duyan manalarına gelmektedir.
İster gizlensin ister açıkça söylensin, gizliyi, fısıltıyı bile işitendir. O’nun işitmesi yaratıklarında olduğu gibi işitmek için organı, kulağı veya onun kısımlarından birini gerektirmez. Çünkü Allah bir cisim olmaktan münezzehtir.
Bu sıfat İslam bilginlerince Allah’a sübutu zaruri bulunmuş ve isbatı için akıldan delil getirmeye bile gerek görülmemiştir.

ES-SEMİ ZİKRİ VE DUASI:

Tavsiye edilen zikir şekli “Yâ Semi Yâ Allah” şeklindedir.

ES SEMİ zikri duaların kabul olması için çokça zikredilir. Günde 180 kere okuyanın duaları kabul olunur. 7 gün oruç tuttuktan sonra halvete girerek Ya Semi ismini zikreden kişilere ulvi ruhların seslenişi işitilir. 

Bu yazı; dualar, esmaül hüsna anlamları ve sırları, es semi duası, ya semi kaç kere okunmalı, ya semiu anlamı, ya semi celle celalühü, ya semiu evlilik, en etkili evlenme duası ile ilgilidir.

0 YORUM:

Yorum Gönder