14 Mart 2017

GÜNAHLARIN AFFI İÇİN DUA

GÜNAHLARIN AFFI İÇİN DUAGÜNAHLARIN AFFI İÇİN DUA
Tavsiye edilen zikir şekli “Yâ Gafûr Yâ Allah” şeklindedir.
  • EL GAFUR ismini günde 1286 kere okumak günahların affına vesile olacaktır.Ya Gafur ismini zikretmeye devam edenlere Allah mağfirette bulunur. Fakirlikten kurtulur. Ya Gafur ismini zikretmeye devam edenlere ruhaniler gelir ve isteklerini yerine getirir.
EL-GAFUR;
Çok affeden, çok bağışlayan affı ve bağışlaması çok manalarına gelmektedir.
Allah Teâlâ’nın mağfireti çoktur. Bir kulun kusuru ne kadar büyük ve çok olursa olsun onları örter, meydana çıkarıp da sahibini rezil etmez.
Kusurları insanların gözlerinden gizlediği gibi, melekût âleminin gözlerinden de gizler. İnsanların görmediği bazı şeyleri melekût âlemi sakinleri görürler. Gafûr ism-i şerifi, kusurların onların gözlerinden de gizlenmesini ifade eder.
O, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı çetin, lütuf sahibi Allah’tandır ki, O’ndan başka hiçbir ilah yoktur, dönüş ancak O’nadır. Mümin/3
Dikkat et! O, azizdir ve çok bağışlayandır. Zümer/5
Kullarıma; benim çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver. Hicr/49
Bu ismi şerif, Kur’an’da en çok geçen isimlerden biri olup, 20 ayette tek başına; 71 ayette de “Rahîm” ismi ile birlikte olmak üzere 91 ayette geçmektedir.

Bu yazı; dualar, günlük dualar ve zikirler, günahlardan arınmak için okunacak dua, günahlardan arınmak için tesbih, günahlarin affi için dua, günahların affı için esmaül hüsna ile ilgilidir.

0 YORUM:

Yorum Gönder