22 Mart 2017

İŞ BAŞARI DUASI

İŞ BAŞARI DUASI

Tavsiye edilen zikir şekli “Yâ Muhyi Yâ Allah” şeklindedir.

Bu ismi şerifi işlerin başarılı olması için her gün 68 kere zikretmek faydalı olacaktır. Ya Muhyi ismini günde 68 defa zikreden kişinin kalbine iman ve irfan nuru dolarak, kötüye giren işleri varsa Allah ın izni ile düzelir. 
Ya Muhyi ismini halvet ve riyazet ile zikreden manevi sırlara erer. Yani inzivaya çekilerek az yemek az konuşma ve az uyuma halinde sürekli tekrar edenlerin manevi sırlara vakıf oldukları bildirilir. Hastalar bu ismi şerif ile şifa bulur. Nefsine hâkim olamayan kişilerin geceleri uyumadan önce bu ismi okumaları nefislerinin kendilerine riayet etmesini sağlarken bir ay boyunca her beş vakit namazın ardından bu ismi zikretmeye devam eden kişiler Allah’ın izni ile tüm hastalıklarından kurtulur.

EL-MUHYİ;

Varlıklara hayat veren, onları yaşatan, ölümlerinden sonra dirilten, can bağışlayan hayat ve sağlık veren manasına gelmektedir.
Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüş de ancak bizedir. Kaf/43
Allah yoğu var edip hayat verdiği gibi, ölüyü de tekrar canlandırabilir. Buna ihya(diriltme) denir. Hiç yoktan verenin, ölülere yeniden hayat verip diriltmesi son derece kolaydır.
Şüphesiz O, ölüleri de mutlaka diriltecektir. Rum/50

Bu yazı, dualar, kısa ve öz dualar, iş başarısı için dua, işte başarı için esma, işinde başarılı olmak için zikir, iş hayatında başarı için dua, kötüye giden işlerin düzelmesi için dua ile ilgilidir.

0 YORUM:

Yorum Gönder