9 Mart 2017

İZZET VE REFAHA KAVUŞMA DUASI

GÜNLÜK DUALAR VE ZİKİRLER
Tavsiye edilen zikir şekli “Yâ Mütekebbir Yâ Allah” şeklindedir.
  • Bu zikri her gün 662 defa okumaya devam eden izzete ve refaha kavuştuğu gibi, konuştuğu zaman karşısındakini tesiri altına alma gücüne sahip olur.
  • Bunun yanı sıra yaptığı hayırlar ve bereketi de artar. Sürekli haram işleyen birinin üzerine 262 defa okunduğunda halinin düzeldiği rivayet olunur Allah’ın izniyle.

EL- MÜTEKEBBİR:

Her hadisede büyüklüğünü gösteren, ihtiyaç ve noksanlığı gerektiren her şeyden münezzeh, pek yüce ve ulu)
O’nun zatına nisbetle her varlığın küçük ve basit bulunduğunu ve mutlak büyüğün ancak ve ancak Allah’ın zâtına ait bir sıfat olduğunu ifade eder.
O’nun büyüklüğü her şeyde ve her olayda tezahür eder. Yaratılmış her şey O’nun büyüklüğünü ortaya koyar ve her varlık mevcudiyetiyle ilahi azamet ve büyüklüğünü işaret eder.
Ancak, yarattıklarında kibirlik ve zorbalık yapanları sevmez, kibirlenerek zorbalık yapanları kulluk görevlerini unuttukları için helak eder.

Bu yazı; dualar, günlük dualar ve zikirler, esmaül hüsna, izzet ve şeref için dua, saygı ve itibar görmek için dua, insanlar arasında sevilmek için okunacak dua, herkes tarafından sevilip sayılmak için dua ile ilgilidir.

0 YORUM:

Yorum Gönder