10 Mart 2017

MESCİDE GİRİŞ-ÇIKIŞ DUASI

ASRI SAADETTEN SAADET İÇİN KESİTLER

"Resûlullah (sav)
Mescide girdiği zaman;
Salât (Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed) okur,
 sonra da:
رَبِّ اغْفِرْ لِى ذُنُوبِى، وَافْتَحْ لِى أبْوَابَ رَحْمَتِكَ
"Rabbiğfirlî zunûbî, veftehlî ebvâbe rahmetike"
(Rabbim! günahımı affet, rahmet kapılarını bana aç) derdi, 
Çıkarken de;
 Yine Salât (Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed) okur,
 sonra da:
رَبِّاغْفِرْ لِى ذُنُوبِى، وافْتَحْ لِى أبْوَابَ فَضْلِكَ
"Rabbiğfirlî zunûbî, veftehlî ebvâbe fazlike"
"Rabbim! günahımı affet, lütuf kapılarını benim için aç" derdi". 
[Tirmizî, Salât 234, (314).]

AÇIKLAMA:

1- Fâtımatu'l-Kübrâ rivayet etmiştir. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın kızı Fâtımatu'z-Zehrâ (radıyallâhu anhâ)'dır. Hz. Ali efendimizin zevcesi ve Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin'in vâlideleridir (radıyallâhu anhüm ecmain). Hz. Ali ile hicretin ikinci yılında evlenmiş, Resûlullah'ın vefatından altı ay kadar sonra 20 yaşlarında iken vefat etmiştir.
2- Aliyyu'l-Kârî, Mirkât'da, mescide giriş duasının tam içeri girmeden önce veya girdikten sonra okunmuş olma ihtimalinden bahseder, "Önce olması daha kuvvetlidir" der.
3- Dikkat edilirse, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) kendi kendisine salât okuyarak ta'zîmde bulunmuştur. Bu, başkalarının Zât-ı Muhammediye karşısındaki vecibelere onun da tâbi olduğunu gösterir. Ümmet O'nun (aleyhissalâtu vesselâm) peygamber olduğuna inanmakla mükellef olduğu gibi, O da bununla mükelleftir. Bazı rivâyetlerde Resûlullah, "İslam'a ilk iman eden benim" buyurur.
Ümmete terettüp eden bir diğer vecîbe Zât-ı Muhammediye'ye hürmet ve saygıdır ve bunu çokça salât ve selâm okuyarak ifâde etmektir. Şu halde bu vecîbeye kendisi de tâbidir ve bu hususta da bizzat örnek olarak ümmetine tâlimde bulunacaktır. Burada onu görmekteyiz. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm), Zât-ı Muhammediye'ye salât u selam okumaktadır.
4-Şârih Tîbî mescide girerken rahmet, mescidden çıkarken fazl (lütuf) taleb edilmiş olmasında şöyle bir incelik sezer: "Mescide giren kimse Allah'ın sevabına ve cennetine yaklaştıran bazı şeylerle meşgul olur, öyle ise rahmeti zikretmek daha münâsiptir. Mescidden çıkınca da helal rızık talebiyle meşgul olur, bu sebeple de Allah'ın fazlını (lütfunu) zikretmek münâsip düşer. 
Nitekim âyet-i kerîmede: 
فَانْتَشِرُوا في اَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّهِ
"Cuma namazını kılınca yeryüzüne dağılın ve Allah'ın fazlından arayın" (Cum'a 10) buyurulmuştur."

Bu yazı; dualar, peygamber efendimizin duaları, asrı saadet duaları, kısa ve öz dualar, mescide girerken ve çıkarken okunacak dua, camiye giriş çıkış duası, camide otururken okunacak dua, fatımatüz zehra ile ilgilidir.

0 YORUM:

Yorum Gönder