25 Mart 2017

MÜSLÜMAN AHLAKI

CUMA SÖZLERİ

İslam inancında yani Müslümanlıkta;
 • "Her insan saygındır, Her insanın hayat hakkı kutsaldır, Her insanın canı, malı, şeref ve haysiyeti dokunulmazdır."(Buhari, İlim,9.)
 • “…Kim, bir cana kıyarsa bütün insanları katletmiş gibidir.”(Maide 32)
buyurulmaktadır. 
Yüce dinimiz İslam’ın ana gayesi, insana hayat vermektir. Canı can kılmaktır. Cana can katmaktır. Rabbimizin, Hucurât Suresinde bizlere öğrettiği ahlâki ilkelere ne kadar da muhtacız. Geliniz, her biri altın değerindeki bu ilkelere hep birlikte kulak verelim. Bu ilkelerden;
1- Birincisi, 
 • "فَتَبَيَّنُوا" Araştırınız. 
 • يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ 
 • Yâ eyyuhâllezîne âmenû in câekum fâsikun bi nebein fe tebeyyenû en tusîbû kavmen bi cehâletin fe tusbihû alâ mâ fealtum nâdimîn(nâdimîne).Hucurat,6
Rabbimiz, Ey iman edenler! Bir fasık (Allah’ın emir ve yasaklarını açıktan ve bir endişe, iç burkulması duymadan çiğneyebilen bir kişi) size bir haber getirdiğinde, doğru olup olmadığını tesbit etmek için onu iyice araştırın. Aksi halde, hiçbir gerçeğe dayanmadan bir topluluğa zararınız dokunur da, sonra yaptığınıza pişman olursunuz.” buyurmaktadır. Bizlere gelen bir haberi araştırıp soruşturmadan, gerçekliğini tespit etmeden onu doğru kabul etmek bizleri yanlış sonuçlara götürebilir. Böyle bir tutum, istenmeyen durumlara, fitne ve fesada sebebiyet verebilir. Neticede yaptığımıza pişman oluruz. Özellikle internet çağı olan günümüzde kötülükler, iftiralar, yalan haberler vs. hızla yayılmaktadır. Bizlerin daha dikkatli olmamız gerekmektedir. Yoksa, önünü alamayız kul haklarının. Allah korusun!
2- İkinci ahlâkî ilke,
 •  "فَاَصْلِ حوا" emriyle ıslah edici olmaktır.
İnsanlar arasında yaşanan sorunları çözüme kavuşturmaktır. İfsat edici ve yıkıcı değil, yapıcı ve onarıcı; ayrıştırıcı ve bölücü değil, birleştirici ve bütünleştirici olmaktır. Kin, nefret ve şiddetin karanlıklarına karşı sevgi, muhabbet ve kardeşliğin gücünü el birliğiyle hâkim kılmaktır. Tefrika ve çatışmanın bataklığını hep birlikte kurutmaktır.
3- Üçüncü ahlaki ilke 
 • "وَاَقْسِط وا" yani “adil olunuz” 
Hiçbir koşulda hak ve hukuktan, sadakat ve doğruluktan asla ayrılmamaktır. Kıymetli 
4- Hucurât Suresi’nin bize öğrettiği dördüncü ahlâkî ilke ise 
 • "ﻻ يَسْخَرْ" Alay etmeyiniz”.
Hiç kimseyi hor ve hakir görmemektir. Âdem ve Havva’nın çocukları olarak aynı özden yaratıldığımızı hiçbir zaman unutmamaktır. 
5- Beşinci ahlaki ilke, 
 • "وَﻻ تَلْمِزوا اَنْفسَكمْ" Birbirimizi karalamaktan kaçının.
Küçük bir işaretle veya ima ile de olsa karşımızdakini rencide etmekten sakınmaktır. İnsan onur ve haysiyetini zedeleyecek her türlü söz, tutum ve davranıştan uzak durmaktır. 
6- Altıncı ahlaki ilke, 
 • "وَﻻ تَنَابَزوا بِلََْلْقَا بِ" yani “Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayınız. 
Birbirinize lakap takmayınız” emridir. Zira tıpkı insanın kendisi gibi ismi, şerefi ve itibarı da saygıya layıktır, mükerremdir. 
7- Hucurât Suresinin bize öğrettiği yedinci ahlaki ilke, 
 • "اجْتَنِبوا كَث۪يرًا مِنَ الظَّن" Birbirimiz hakkında yerli yersiz zanda bulunmaktan kaçının.
Yani birbirimiz hakkında yerli yersiz zanda bulunmaktan kaçınmaktır. Çünkü insanlar hakkındaki zan, çoğu kez kişiyi yanıltır, günaha sevk eder. Yanlış anlaşılmalara, huzursuzluklara sebebiyet verir. 
8- Sekizinci ahlaki ilke,
 • "وَﻻتَجَسَّسُوا" Başkalarının kusurlarını, eksiklerini araştırmayınız.
Yani başkalarının kusurlarını, eksiklerini araştırmaktan sakınmaktır. Başkalarının mahrem hallerini ifşa etmeye kalkışmamaktır. Bize düşen asıl görevin kendi hata ve kusurlarımızı gidermek olduğunu unutmamaktır. 
9- Dokuzuncu ahlaki ilke ise,
 • "وَﻻ يَغْتَبْ بَعْضكمْ بَعْضً ا" yani “Birbirinizin gıybetini yapmayınız. 
Birbirinizi arkadan çekiştirmeyiniz.” emridir. Zira bize düşen, yokluğunda dahi kardeşimizin hak ve hukukunu gözetmektir. Onun varlığını kendi varlığımız gibi görmektir. Haysiyetini kendi haysiyetimiz bilmektir. Yüce Rabbimiz, bizleri bu ilkelere riayet edenlerden eylesin. Özellikle internet çağı olan günümüzde kötülükler, iftiralar, yalan haberler vs. hızla yayılmaktadır. Bizlerin daha dikkatli olmamız gerekmektedir. Yoksa, önünü alamayız kul haklarının. Rabbimiz bizleri Kur’an’ın ve Peygamberimizin ahlakı ile ahlaklananlardan eylesin.


Bu yazı; Cuma Mesajları, anlamlı cuma mesajları, cuma hutbesi, islam ahlakı, islam ahlak esasları, hucurat suresi, hucurat suresi fazileti, hucurat suresi edep ve kul hakkı, hucurat suresi emir ve yasakları ile ilgilidir.

0 YORUM:

Yorum Gönder