21 Mart 2017

SAĞLAM İMAN DUASI

SAĞLAM İMAN DUASI
Tavsiye edilen zikir şekli “Yâ Hakk Yâ Allah” şeklindedir.
  • EL HAKK ismini doğru bir ibadet hayatına ve sağlam bir imana sahip olmak için, yine bununla birlikte başladığı işin sonunun gelmesi için günde 108 kere okumak gerekir.
  • Ya Hakk ismini zikreden kişiler gizli sırlara vakıf olurken, halk arasında sözü geçen güzel ahlaklı biri haline gelir. Batıldan uzak olur ve zikre devam edenler ibadetlerinde zorlanmazlar. 

EL-HAKK;

Varlığı hiç değişmeden duran, ilah ve Rabb oluşu hak olan, eşyayı var eden, hakkı ızhar eden, mülk sahibi, yok olmayan, varlığında şüphe bulunmayan, âdil manalarına gelmektedir.
Allah’ın hiç şüphesiz hak olduğunu bilecektir. Nur/25
Hakk, varlığı hakiki bulunan Zâtın ismidir. Varlığı daima sabittir.  
Bu da şundandır ki, Allah Hakk’tır. (İnsanların) O’ndan başka taptıkları ise mutlaka batıldır. Şüphesiz ki Allah, çok yücedir. Çok büyüktür. Lokman/30

Bu yazı; dualar, en güçlü dualar, kısa ve öz dualar, sağlam iman için dua, imanı artırmak için zikir, imanı kuvvetlendirmek için esmaül hüsna, ibadetlerde devamlılık için dua, ibadet aşkı için dua ile ilgilidir.

0 YORUM:

Yorum Gönder