22 Mart 2017

SALİHLERİN DUASI

(Allah'ın Övdüğü Kullar)

SALİH VE SALİHA DUASI


"EL HAMİD" ismi şerifini günde 5 vakit namazın ardından 100 defa zikredenler Allah’ın Salih ve Saliha kullarından olurken, dünya adeta o kulun hizmetçisi olur. 

Ya Hamid ismini sürekli zikredenler övgüye mazhar olurken, ahlakları amelleri ve sözleri güzel olur. Tüm mahlûkatın sevgisini kazanırken hem maddi hem de manevi olarak güçlenir. Bütün zor işleri kolaylaşır.


Tavsiye edilen zikir şekli “Yâ Hamîd Yâ Allah” şeklindedir.EL- HAMİD;

Çok övülen, övgüye layık olan, bütün varlığın kendi diliyle övdüğü ve ancak kendisine hamd edilen anlamlarına gelmektedir.
Hamd Âlemlerin Rabbi olan Allah’adır. Fatiha/1
Her Müslüman O’nu sevdiği kadar O’nu övmelidir de. Hamd ve övgünün yalnız Allah’a ait olduğunu bilmelidir.
Meleklerin de arşın etrafını kuşatarak, Rablerine hamd ile tesbih ettiklerini görürsün. Zümer/75
Musa dedi ki: Siz yeryüzünde bulunanların hepsi nankörlük etseniz, iyi biliniz ki Allah hepinizden zengindir, Hamd edilmeye layıktır. İbrahim/8

Bu yazı; dualar, en güzel arapça dualar ve anlamları, salih kul olmak için dua, salihlerle beraber olmak, iyilerle beraber olmak, güzel ahlak için zikir, allahın övdüğü kullar ile ilgilidir.