10 Mart 2017

UĞURSUZLUK ÇIKARMA

asrı saadet

"Resûlullah (SAV) buyurdular ki:

الطِّيَرَةُ شِرْكٌ قَالَهَا ثَثاً، وَمَا مِنَّا إَّ. وَلكِنَّ اللّه يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ

"Uğursuzluk çıkarmak şirktir, Uğursuzluk çıkarmak şirktir, Uğursuzluk çıkarmak şirktir.
 (İhtiyarsız kalbine uğursuzluk vehmi gelip içinde bazı şeylere karşı neferet duyan)
hâriç bizden kimsede bu yoktur. 
Lakin Allah onu tevekkülle giderir."
[Ebu Dâvud, Tıbb 24, (3910); Tirmizî, Siyer, 47, 

AÇIKLAMA
1-Burada uğursuzluğa inanmak şirk ilan edilmektedir. Âlimler şöyle izah ederler: "Bir kimsenin kendisine zarar veren, fayda celbeden şeyler olduğuna inanması sebebiyle şirke düşer. Eğer bir de bu inancın mûcibiyle amel ederse sanki Allah'a şirk koşmuş olur ve buna şirk-i hafî denir. Bir de Allah dışında bir şeyin müstakillen zarar ve fayda vereceği itikadına düşerse bu şirk-i celî olur." el-Kâdî der ki: "Resulullah bunu şirk olarak isimlendirdi, çünkü Araplar uğursuz addettikleri şeyi kötülüğün hâsıl olmasında müessir bir sebep biliyorlardı. Esasen esbaba tesir vermek şirk-i hafîdir. Buna bir de cehâlet ve kötü itikad inzimâm edince durumun ne olacağı açıktır.
2-Resûlullah'ın "uğursuzluk çıkarmak şirktir" diye üç kere tekrarı, mesele hususundaki zecri mübalağalı kılmak, müessiriyeti artırmak içindir.
3-Hadîsin sonunda, kalbe eski alışkanlıktan ötürü veya ihtiyarsız olarak uğursuzluk düşüncesinin ârız olması sebebiyle hâsıl olacak zarar vehiminin Allah'a tevekkül sayesinde bertaraf olacağı belirtiliyor.

Bu yazı; sözler, asrı saadet dönemi, uğursuzluk nedir, uğursuzluk var mıdır, uğursuzluk getiren şeyler, islamda uğursuzluk, islamda uğur ve uğursuzluk ile ilgilidir.

0 YORUM:

Yorum Gönder