8 Mart 2017

UNUTKANLIKTAN KURTULMA DUASI

GÜNLÜK DUALAR VE ZİKİRLER
"En güzel isimler Allah'ındır. O'na o güzel isimleriyle dua edin ve O'nun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır." 
(A'râf; 180)
Tavsiye edilen dua veya zikir şekli “Yâ Müheymin Yâ Allah” şeklindedir.
  • Günde bu dua veya zikri 145 kere çeken kişi karşısındaki kişileri daha iyi anlar ve niyetlerini fark ederek korunur. Ya Müheymin zikrini devamlı surette okuyan kişi unutkanlıktan kurtulur ve öğrenci ise derslerinde başarılı olur.
  • Yine bu zikre devam eden kişi adeta bir Ulema gibi gizli sırlara hakim olur. 
  • Bu zikri yatmadan önce 145 kere okuyup sağ tarafına dönerek uyuyan kişinin rüyasında olacak olayları görmesi mümkün olur Allah’ın izniyle.

EL- MÜHEYMİN : 

Koruyan ve gözeten anlamlarına gelir.
İnsanların bütün yaptıklarını bilen, koruyan, görüp gözeten, her şeye şahit olan, koruyan ve bekçilik eden O’dur. Ve varlıkları görüp gözeten, itaatkar kullarının sevaplarını eksiltmeden mükafatlarını veren, her şeyi varacağı noktaya ulaştırandır.
Durmadan bir şeyler yapıp eden bir varlık olan insan, her an Rabbi tarafından görüp gözetildiğini hiç unutmamalı ve hep Rabbine bakarak kendini denetim altında tutmalı; böylece hâl ve işlerini sürekli ıslaha gayret etmelidir.
O Allah ki O’ndan başka İlah yoktur. Meliktir; Kuddüstür; Selamdır; Mü’mindir; Müheymindir; Azizdir; Cebbardır; Mütekebbirdir. Allah, (müşriklerin) şirk koştuklarından çok yücedir. Haşr/23

Bu yazı; dualar, el müheymin 145, esmaül hüsna, günlük zikirler mutlaka okuyun, unutkanlık tedavisi, unutkanlıktan kurtulma yolları, unutkanlıktan kurtulmak için dua, hafızayı kuvvetlendiren dua, zeka açma duası, hafızayı kuvvetlendiren esma ül hüsna ile ilgilidir.

0 YORUM:

Yorum Gönder