17 Nisan 2017

AREFE DUASI VE ZİKRİ

Arefe Günü Yapılacak İbadetler ve Okunacak Dualar


Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazların peşinden, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.Teşrik tekbiri;


Teşrik tekbiri de şöyledir:


Teşrik Tekbiri Arapça:

اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ 

لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ واللهُ

اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ وَِللهِ الْحَمْدُ


Teşrik Tekbiri Türkçe:


“Allâhüekber, Allâhüekber,

Lâilâhe illallâhü vallâhüekber,

Allâhüekber ve lillâhi'l-hamd" demektir. İster cemaatle, ister yalnız başına namaz kılan, kurban kesen veya kesmeyen yolcu olan veya olmayan kadın-erkeğin; farz olan her namazın peşinde Teşrik tekbirlerini getirmesi gerekir. 


Arefe Günü Okunacak Dualar Resulullah (s.a.v) şöyle buyuruyor:
Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. Arefe günü cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan daha faziletlidir (Hac da iken). Duaların en faziletlisi de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de;


Lailahe illallahu vahdehü la şerike lehu. 


(Allah birdir, O'ndan başka ilah yoktur. O`nun ortağı da yoktur.) sözüdür." 
(Muvatta,Hacc 246)

****

Resulullah (s.a.v) şöyle buyuruyor; 


“Arefe gününe hürmet edin! Arefe Allah'ın kıymet verdiği bir gündür."

****Resulullah (s.a.v) şöyle buyuruyor; 

Arefe Günü oruç tutana, Adem aleyhisselamdan Sura üfürülünceye kadar yaşamış bütün insanların sayısının iki katı kadar sevap yazılır."

****

Resulullah (s.a.v) şöyle buyuruyor; 


"Arefe günü tutulan oruç, bin gün tutulan nafile oruca bedeldir."

****Resulullah (s.a.v) şöyle buyuruyor;Resulullah (SAV) arefe akşamı ümmetinin affedilmesi için Allah'a dua etti. Duasına Yüce Allah (c.c.); “Muhakkak ki ben zalimden başkasına mağfiret ettim. Zalimden mazlumun hakkını alırım" diye buyurdu.

****Resulullah (s.a.v) şöyle buyuruyor;


"Ey Rabbim, dilersen mazluma cennette mükafatını verir zalime de mağfiret edersin." diye dua etti fakat Arafatta bu duasına Kabul edilmedi. 

Sabah vakti Müzdelifede aynı duayı tekrarladı. Bu defa duası kabul edildi. Resulullah memnuniyetinden sevincini belli ederek güldü. Bunun üzerine Ebu Bekir ve Ömer (r.a), “Anam babam sana feda olsun, bu saatte siz gülmezdiniz, sizi güldüren nedir?" diye sordu. Resulullah (SAV) “Allahın düşmanı iblis, Allahü Teala'nın duamı kabul ederek ümmetimi affettiğini anlayınca toprağı alıp başına çalmaya ve vay bana helak oldum diye feryada başladı. İşte Şeytanın görmüş olduğum bu feryadı beni güldürdü" diye buyurdu.Resulullah (SAV), Arefe gününde şeytanın durumunu şöyle anlattı: 

"Şeytan, arefe gününden daha çok küçülmüş, daha fazla hayırdan uzaklaşmış, daha ziyade hakir ve zelil, daha çok kinli ve öfkeli olarak başka hiçbir günde görülmemiştir. Bunun sebebi, Allah'ın bu günde rahmetinin inmesi ve büyük günahlardan vazgeçtiğini görmesinden başka bir şey değildir." (Muvatta)Arefe gününden üstün bir gün yoktur. O gün Allahü Teâlâ, yeryüzündekileri övüp göktekilere, “Ey gök ehli, kullarıma bakın, rahmetime kavuşmak ve azabımdan kaçmak için uzak yerlerden geldiler…" buyurur.Arefe günü Cehennemden o kadar çok kul azat edilir ki, başka günlerde bu kadar azat olmaz. Burada Hac yapmanın önemi belirtiliyor.Arefe, Kurban Bayramından bir önceki güne denir. Hicrî takvime göre Zilhicce ayinin 9. günüdür. Arefe günü senede bir gündür. Halkımız Ramazan bayramından önceki günüde arefe günü olarak kabul etmiştir.


Arefe Günü Yapılması Gerekenler:
1- Arefe günü sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilir.

Teşrik tekbiri; 

“Allâhüekber, Allâhüekber, Lâilâhe illallâhü vallâhüekber, Allâhüekber ve lillâhi'l-hamd" demektir. 

Arefe günü sabah namazından başlayıp, Bayramın 4. günü ikindi namazına kadar 23 vakitte, farz namazlardan sonra teşrik tekbiri getirmek vâciptir. 

2- Arefe günü oruç tutulmalıdır. 

3- Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir. 

4- Arefe günü çokça dua ve istiğfar edilmelidir. 

5- Arefe günü çokça ihlas suresi okunmalıdır


Arefe günü duaları ve zikirleri: 

Arefe günü bu duaları ve zikirleri çokça okumalıyız.


Bismillahirrahmanirrahim.


1- Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad. 

2. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir. 

3. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh. 

4. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr.Tevriye Günü Nedir? 


Ayrıca Tevriye, arefe gününden bir önceki güne denir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle, buyurmuştur:“Tevriye günü oruç tutan ve günah söz söylemeyen Müslüman cennete girer."


AREFE GECESİ DUASIResûl-i Ekrem Efendimiz arife gecesinde şu duâyı okuyana Cenâb-ı Hak istediğini vereceğini beyân buyurmuştur;


“Sübhânellezi fi's-semâvâti arşuhu.

Sübhanellezi fi'n-nâri sultânühu. 

Sübhanellezi fi'l-kubûri kadâuhu. 

Sübhanellezi fi'l-hevâi rûhuhu. 

Sübhânellezi raa's-semâe bigayri amedin. 

Sübhânellezi vadaa'l-arda. 

Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi."

(İmam-ı Tirmizi,)


AREFE GÜNÜ DUASIResûl-i Ekrem Efendimiz'in; “Duânın hayırlısı arife günü yapılan duâdır," buyurarak Peygamberlerin arife günü duâsını şöyle okuduğunu haber verir:

“Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü'l-hamdü ve hüve alâ küli şey'in kadir."AREFE GÜNÜ DUASIBuhâri'de geçen bir hadisten öğrendiğimize göre arife günü şu duayı okuyan, şeytanın tasallutundan kurtulur, kendini muhafaza altına almış olur. 

“Allahümme'c'al fi kalbi nûran ve fi basari nûran. Allahümme'şrah li sadri ve yessir li emri…" 


“Allah'ım, kalbimi, gözümü, gönlümü nûrlu kıl. Allah'ım, kalbime genişlik, işlerime kolaylık ver."Teşrik Tekbirleri 

Arapça:

اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ 

لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ واللهُ

اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ وَِللهِ الْحَمْدُ


Türkçe:


“Allâhüekber, Allâhüekber,

Lâilâhe illallâhü vallâhüekber,

Allâhüekber ve lillâhi'l-hamd" 

demektir. 

Peygamberimizin, kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın 4. günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dahil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler bulunmaktadır. 


Ebû Yûsuf ve Muhammed'e göre arefe günü sabahından bayramın 4. günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın selâmından sonra teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek ve seferî mukim ayırımı olmaksızın her mükellefe vâciptir. Hanefî mezhebinde fetvaya esas olan görüş budur. Teşrik günlerinde kazâya kalan namaz, yine o günlerde kazâ edilirse teşrik tekbirlerini de kazâ etmek gerekir. Bunun dışında teşrik tekbirleri kazâ edilmez. 


Ebû Hanîfe'ye göre ise bu tekbirler, kurban bayramının arefe gününden 1. gün ikindi namazına kadar sekiz vakit, cemaatle kılınan farz namazlardan sonra vâciptir. Dolayısıyla bu vâciplik cemaate katılması gerekmeyen seferî ve mukim kişiler için söz konusu değildir. 


Teşrik tekbirleri, Şâfiî ve Hanbelî mezhebine göre sünnet, Mâlikî mezhebine göre ise menduptur. 
Bu yazı, dualar, arefe duası, arefe günü okunacak dualar, arefe gecesi yapılacak ibadetler, arefe gecesi zikirleri, arefe günü ibadetleri, arefe gününün anlamı, arefe günü hadisleri, arefe gecesi ibadetleri ile ilgilidir.