2 Nisan 2017

EL-MÜTEÂLÎ ZİKRİ VE DUASI

ESMAÜL HÜSNA

EL-MÜTEÂLÎ;

Aşkın, pek yüce, ulu, eksik ve noksanlıklardan beri olan, eksikliklerden münezzeh yani uzak olan manalarına gelmektedir. O, her türlü noksanlık, eksiklik, acizlik, hata ve kusurdan münezzehtir.
Allah görülmeyeni de bilir, görüneni de, Büyüktür ve yücelerden yücedir.’’ (Ra’d,9)
Allah’ın yüceliğinin üstünde hiçbir yücelik olamaz. O, her yüksek makamın daha üstündedir.
O, ilimde, kudrette, hayatta, cömertlikte, merhamette ve diğer bütün sıfatlarında kusursuz olduğu gibi yücelikte de kusursuzdur. Her şey, O’nun kudreti ve iktidarı altındadır…

EL-MÜTEÂLÎ ZİKRİ VE DUASI:

Tavsiye edilen zikir şekli
“Yâ Müteâlî Yâ Allah”
şeklindedir.
Bu ismi şerif, günde 551 kez zikredildiğinde istediği mevkiye gelmek için ve yücelmek için vesile olacaktır.
Ya Müteali ismini devamlı zikreden kişi salaha erdiği gibi, her bakımdan güçlenir ve kuvvetlenir Bunun yanı sıra makam ve mevkisi de yükselir, istekleri geri çevrilmez. 

Bu yazı, dualar, esmaül hüsna el muteal, el muteal, el muteali isminin anlamı, ya müteali zikri, ya müteali ne demek, ya müteali celle celalühü, ya müteali sırları, ya müteali fazileti, müteali isminin anlamı  ile ilgilidir.

0 YORUM:

Yorum Gönder