17 Nisan 2017

İŞRAK NAMAZI VE İŞRAKİYYE DUASI

İşrak Vakti Nedir?

İşrak vakti Güneşin doğmasına tekabül eden zaman dilimidir. İşrak'tan hemen sonra 45 dakikalık sabah kerâheti vakti gelir. Kerahat vaktinde namaz kılınması mekruh olmakla birlikte bir çok kaynakta bu vaktin uyumak yerine istiğfar, zikir ve dua ile geçirilmesinin öneminden bahsedilmiştir.

Hz. Ali İşrakiyye Duası

Hz. Ali (kerremallahu veche) tarafından güneş doğarken okunan İşrakiyye duası kısa olmakla beraber gayet geniş manaları olan pek kıymetli bir duadır. 
"Allah’ın nuru doğdu ve parladı. O'nun kelamı açığa çıktı. Emirleri belli oldu hükümleri gerçekleşti.
Ben Allah’a onun dilediği irade ettiği her şeye tevekkül ettim. Allah’ın güç ve kudretinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur.
Ben, Allah’ın gizli ve ihsana keremken lütfüna, Onun hata ve kusurları örtmedeki güzelliğine, Onun şanının yüceliğine ve saltanatının kudretine sığındım.
Ben Allah’ın rahmetine Onun koruyup gözetlemesine iltica ettim. Onun Elçisine (s.a.v) boyun eğdim.
Ben, Kendi güç ve kuvvetimden vazgeçtim Allahın güç ve kuvvetinden yardım istedim.
Ey Allah’ım! Ey merhamet edenlerin en merhametlisi beni kudretinle zalimlerden koru.
Ey Allah’ım! Ey merhamet edenlerin en merhametlisi beni kudretinle zalimlerden koru.
Ey Allah’ım! Ey merhamet edenlerin en merhametlisi beni kudretinle zalimlerden koru.
Ey pek güçlü olan Kaviyy Ey sarsılmaz sağlam kuvvet ve kudret sahibi Metin.
Ey merhametlilerin en merhametlisi yalnızca senden yardım isteriz.
Ey Allah’ım herkesten önce yetişen ve yardım eden Ey bütün sesleri işiten, Ey ölümden sonra kemiklere etleri giydirip diriltecek olan imdadıma yetiş. Bana yardım et beni dünya zilletinden ve belarindan ve ahiret azabından koru.
Büyük ve Yüce Allah’tan başka hiçbir kimsenin gücü ve kuvveti yoktur."

İŞRAK NAMAZI

İşrak namazı, Güneş bir iki mızrak boyu yükseldikten, yani güneş doğduktan kırk-elli dakikalı zaman geçtikten sonra kılınır. Saati olmayan bir kimse, çenesini göğsüne yapıştırarak güneşe bakar, şayet güneşi bu vaziyetteyken göremiyorsa, kerahat vakti çıkmıştır. Bundan sonra artık İşrak namazı kılınabilir.
İşrak namazı iki rekatır.
 Bu namazın fazileti hakkında Fahr-ı Kainat Efendimiz(SAV) şöyle buyurur;
"Bir kimse sabah namazını cemâatle kıldıktan sonra oturup güneş doğuncaya kadar zikir ile meşgul olsa, güneş doğunca da iki rekat (İşrak) namaz kılsa, bir nafile hac ve umre sevabına nail olur." (İhyâ, I. 336)

2 Rekatlık İşrak Namazı

1. Rekat
"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat işrak namazı kılmaya" diye niyet ederiz"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarızSubhaneke'yi okuruzEuzü-besmele çekerizFatiha okuruzKur'an'dan bir sure okuruzRüku'ya giderizSecde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuzBesmele çekerizFatiha okuruzKur'an'dan bir sure okuruzRüku'ya giderizSecde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye giderizOturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

Bu yazı,  dualar, işrak duası, işrakiye duası ve anlamı, işrak nedir, işrak vakti nedir, işrak namazı,  işrak namazı nasıl kılınır hangi sureler okunur, işrak namazı vakti nasıl hesaplanır ile ilgilidir.

0 YORUM:

Yorum Gönder