26 Nisan 2017

FİLOZOF SÖZLERİ / FRİEDRİCH NİETZCHE


SEÇME SÖZLER / FRİEDRİCH NİETZCHE

Sevgide her zaman delice bir yan vardır. Ama delilikte de her zaman bir tutam akıl vardır! / Friedrich Nietzsche
****
Ben size üstün insanı öğretiyorum, insan alt edilmesi gereken bir şeydir. Onu alt etmek için ne yaptınız. / Friedrich Nietzsche
****
Yalnız kalan kişi, yeni tanıştığı kişi kim olursa olsun ona hemen elini uzatır. / Friedrich Nietzsche
****
Kimsesizlik başka şey, yalnızlık başka şey: bunu öğrendin artık! İnsanlar arasında hep yaban ve garip kalacağını da. / Friedrich Nietzsche
****
İnsan taşkın yüreklerle, sevilmek istiyorsa, sünger gibi olmayı öğrenmelidir. / Friedrich Nietzsche
****
Büyük ruhlar için özgür bir yaşam açık duruyor önlerinde hala. Sahiden, kim az şeye sahipse başkaları da ona daha az sahip olur: şan olsun küçük yoksulluğa! / Friedrich Nietzsche
****
Bir nesneyi hem sevebilen, hem de alay edebilen kimse; dehaya erişmiş demektir. / Friedrich Nietzsche
****
Bilginin her türü ıstıraptan gelir. Sefahat, duraklamak ve geriye bakmamak eğilimindedir, oysa acı hep nedenleri sorar. İnsan ağrılarda incelir. Sürekli kurcalayan, törpüleyen acı, ruhun toprağını altüst eder. Yeni düşünce meyveleri için gerekli havalandırmayı sağlayan da bu altüst oluştur. / Friedrich Nietzsche
****
Kim temelden öğretmense, öğrencileriyle ilgili bütün her şeyi ciddiye alır, kendini bile. / Friedrich Nietzsche
****
Dünya bir deri ve bu deride hastalıklar var. Hastalıklardan bir tanesi de insan. / Friedrich Nietzsche
****
Mutluluk ağacın ulaşamayacağımız dalındaki meyve gibidir; ama o meyveye ulaşmak için ayaklarımızın altına bir sehpa koymak hiçbirimizin aklına gelmez. / Friedrich Nietzsche
****
Küçük insanların küçük erdemlere ihtiyacı vardır. Küçük insanların da gerekli oluşu bana acı geliyor. / Friedrich Nietzsche
****
Anarşi çağına giriyoruz: fakat bu çağ aynı zamanda en akıllı ve en özgür bireyliklerin çağıdır. Düşüncenin görülmedik gürbüzlüğü gittikçe artmaktadır. O zamana dek töre ve ilk ahlakın önlediği, dehanın çağıdır bu. / Friedrich Nietzsche
****
Sezmekte ve susmakta usta olmaktır dost! / Friedrich Nietzsche
****
Ahlak, sürü hayvanının içgüdüsüdür. / Friedrich Nietzsche
****
Emekçi sınıfı, erdemde olduğu gibi, kültürde de bizi geçebileceğini anladığı gün vay halimize. Fakat bunu anlayamazsa, işte asıl o zaman vay halimize. / Friedrich Nietzsche
****
Yıldızları sadece üzerinizde bulunan cisimler olarak gördüğünüz sürece bilgeliğin bakışından yoksunsunuz demektir. / Friedrich Nietzsche
****
Ceza insanı eğitmez, sadece evcilleştirir. / Friedrich Nietzsche
****
Yaratıcılık ve keşif; acıda ve yalnızlıkta saklıdır. / Friedrich Nietzsche
****
Yolunu yalnız yürümek, filozofun özelliğidir. / Friedrich Nietzsche
****
Herkes hakkında biraz fazla şey biliriz! Ve kimileri saydamlaşsalar da karşımızda, yine de geçemeyiz ya içlerinden. / Friedrich Nietzsche
****
Yalan söyleyene karşı tetikte olmaktansa beni aldatmalarına izin veririm. / Friedrich Nietzsche
****
Geride bıraktığım ne varsa kül. Ateş benmişim demek ki. / Friedrich Nietzsche
****
İnsan, bilgi eksikliğini giderme yolunda soyutlamalara sığınmıştır. Böyle başladı budalalığa! Kendine, doğaya, bir anlam veremeyişiydi aptallığı. Tapılacak bir tanrı yaratmasıydı en büyük hatası. / Friedrich Nietzsche
****
Ben sizin yolunuzdan gitmiyorum, ey bedeni aşağılayanlar! Sizler benim için üstinsan'a uzanan köprüler değilsiniz! / Friedrich Nietzsche
****
Cesaretiniz var mı? Yürekli misiniz? Tanıklar önündeki cesaret değil, hiç bir tanrının tanıklık etmediği bir münzevi cesareti gerekli. Soğuk gönüllülere, körlere, sarhoşlara yürekli demem ben. Korkuyu bilen ama korkuyu yenendir, uçurumu gören ama ona gururla bakandır yürekli kişi. / Friedrich Nietzsche
****
İyilerin kötü dedikleri bütün şeyler bir araya gelmeli ki bir gerçek doğsun. / Friedrich Nietzsche
****
Kadınlar aşktan dolayı, tam da kendilerini seven erkeklerin olmalarını istediği şey olurlar. / Friedrich Nietzsche
****
Ahlaklılık; yeni ve daha iyi geleneklerin ortaya çıkmasına karşı direnir: aptallaştırır. / Friedrich Nietzsche
****
Kutsal olan hakikat değil, kişinin kendi hakikati için çıktığı arayıştır. / Friedrich Nietzsche
****
Kimine göre yalnızlık, hasta kişinin kaçışıdır; kimine göre de, hasta kişilerden kaçıştır. / Friedrich Nietzsche
****
Gözümde o yaş damlası nereye gitti, yüreğimde o belirsiz ürperiş? / Friedrich Nietzsche
****
Denizi seviyorsan dalgaları da seveceksin. Korkarak yaşarsan yalnızca hayatı seyredersin. / Friedrich Nietzsche
****
Ne çok gülmüşümdür, içinde binlerce kötülük bulunan ama kendini iyi biri zanneden zayıflara. / Friedrich NietzscheBu yazı, friedrich nietzsche kimdir kısaca hayatı, friedrich nietzsche sözleri, friedrich nietzsche kitapları, nietzsche sözleri, filozof sözleri, filozofları filozof yapan sözleri, filozof sözleri hayat ile ilgilidir.

0 YORUM:

Yorum Gönder