10 Nisan 2017

UMUT DUASI


Bu Dua Hz. Yunus'un duası olup kendisine kurtuluş vesilesi olmuştur.

 ﻻ َٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻻ َّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﺍِﻧِّﻰ ﻛُﻨْﺖُ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻈَّﺎﻟِﻤِﻴﻦَ


Lâ ilâhe illâ ente Sübhâneke innî küntü minez - zâlimîn.
Senden başka ilâh yoktur.
Seni her türlü noksandan tenzih ederim. 
Gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum."

(Enbiyâ Sûresi, 87)


HZ. YUNUS KISSASI

Hazret-i Yunus Aleyhisselâm'ın kıssa-i meşhuresinin hülâsası: Denize atılmış, büyük bir balık onu yutmuş. Deniz fırtınalı ve gece dağdağalı ve karanlık ve her taraftan ümid kesik bir vaziyette;
"ﻻ َٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻻ َّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﺍِﻧِّﻰ ﻛُﻨْﺖُ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻈَّﺎﻟِﻤِﻴﻦَ"

münacatı(duası ve yakarışı), ona sür'aten vasıta-i necat olmuştur. (Said Nursi)

Bu yazı, dualar, zorda kalınca okunacak dua, umut duası, ümitleri yitirenlere umut duası, umutlu olmak için dua, umut duaları, çaresizlerin duası, çaresizlikten kurtulma duası ile ilgilidir.

0 YORUM:

Yorum Gönder