15 Nisan 2017

YEMEK DUALARI

****  
****  

YEMEK DUASI

Bismillahirrahmanirrahim.
Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah illezi et amenâ vesakânâ ve cealenâ minel müslimin .
Ni’meti celilullah berekati halilullah şefaat yâ resûlallah.
Nasîb-i cennet, dâim-i devlet, erenlerden himmet, sofralara bereket, ölenlere rahmet, kalanlara sağlık  ve selamet.
Allahümme zid velâ tenkus ni'meten kesîraten vebi hurmeti sırrı suretil fatiha.
**** 

YEMEK DUASI

Ya Rabbi!
Bize verdiğin bütün nimetlerden dolayı sana şükrediyoruz.Bizi Şükredenlerden eyle! Nankörlerden eyleme!
Ya Rabbi!
Fayda vermeyen ilimden, korkmayan kalpten, doymayan gözden, kabul olunmayan duadan sana sığınırız. Senden; sıhhat, afiyet ve ahlakın en güzelini dileriz. 
Ya Rabbi!
İşlerimize kolaylık, kalplerimize genişlik, sofralarımıza bereket ver. El-Fatiha.
****  

YEMEK DUASI

Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdü lillâlillezi et’amenâ ve sekanâ ve cealenâ minel müslimin.
Et’amene-Allâhü min taâm-il cenneh(ti).
Ve sekanâ-Âllâhü min şarâb-il kevser(i),
Ve zevvecnâ-Allâhu bihûril’ayn(i).
Bi-hürmetil enbiyâi velmürselin(e)
Velhamdü lillâhi Rabbil âlemin. El-Fatiha
****  

YEMEK DUASI

Allahümmerzuknâ îşen bilâ belâin,
Ve amelen bilâ riyâin, ve dînen bilâ hevâin,
Ve afven bile ikâbin, ve mağfiraten bilâ azâbin,
Ve cenneten bilâ hisâbin, ve rü’yeten bilâ hicâbin,
Bilütfike ve keremike yâ ekremel ekremine veyâ erhamerrâhimin.
Ni’meti celîlullah, bereketi halîlullah, şefaat yâ Resulellah.
Elhamdülillâhillezi et’amenâ vesekânâ ve cealenâ minel-müslimin.
Verahmetullahi ve berekâtühu alâ sâhibit-taâm vel-âkilin, vel-hâdimine vel-hâzirin.
Allahümme zid velâ tenkus bini’metike ve bihürmetil-fâtiha.
****  

YEMEK DUASI

Eûzübillahimine’şşeytâni’racîm, 
Bismillâhirrahmânirrahıym. 
Elhamdülillah, Elhamdülillah, El hamdü lillâhillezî et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ minel müslimiyn.
Ni’meti-celîlullâh, bereketi Halîlullah, şefaat yâ Rasûlallâh.
Bismillahi açtır Allah’ım, Nimeti taştır Allah’ım, Cemaline ulaştır Allah’ım, Mekke Medineyi dolaştır Allah’ım,
Bu sofralar nurdur; kaza ve belaları durdur Allah’ım,
Bu sofralar Mamurdur; Halilibrahim bereketi bulundur Allah’ım,
Artsın Eksilmesin, Taşsın Dökülmesin, Bu sofranın sahibi yokluk ve kıtlık görmesin Allah’ım,
Yiyenlere helal, yedirenlere hayır ve hasenat olması için; Ölmüşlerimizin ruhu için, Bilhassa Allah Rızası için… El-Fatiha.
****  

YEMEK DUASI

Ya Rabbi!
Bize verdiğin bütün nimetlerden dolayı sana şükrediyoruz. Bizi Şükredenlerden eyle! Nankörlerden eyleme!Ya Rabbi!
Fayda vermeyen ilimden, korkmayan kalpten, doymayan gözden, kabul olunmayan duadan sana sığınırız,
Senden; sıhhat, afiyet ve ahlakın en güzelini dileriz, işlerimize kolaylık, kalplerimize genişlik, sofralarımıza bereket ver. El-Fatiha.
****  

YEMEK DUASI

Bizleri yokken var eden, bizlere yedirip-içiren, Yüce Rabbimize hamdolsun.
Kâinatın efendisi sevgili peygamberimize salât ve selâm olsun.
Mağfiret ve rahmet bütün Müslüman kardeşlerimizin üzerine olsun.
Ya Rabbi!
Rızık ve nimet veren sensin! Sen kapına yönelenleri boş çevirmezsin. Biz aciz kullarız, Senin sonsuz ikram ve ihsanına muhtacız. Bizlere dünya ve âhirette güzel nimetler ihsan  eyle!
Ey  güzel Rabbimiz!
Bu sofrada tattırdığın nimetlerin daha güzellerini ebedî mutluluk yurdu olan cennetinde de tatmayı bizlere nasip eyle!
Ya Rabbi!
Bu helâl gıdaların şükrünü eda edebilmeyi ve Sana kullukta bulunabilmeyi bizlere nasip eyle!
Ya Rabbi!
Bu sofranın hazırlanmasında emeği geçen kardeşlerimizin kazançlarına bereket, kendilerine sağlık huzur ve mutluluk ihsan eyle! Âilelerinden âhirete göç edenlere  ve geçmişlerimize merhamet eyle!
Ya Rabbi!
Mülkün sahibi sensin, dilediğine mülkü verir, dilediğinden alırsın. Dilediğini azîz, dilediğini zelîl edersin. Bizleri; aziz kıldığın ve nimet verdiğin kullarından eyle!
Ya Rabbi!
Bizleri nimetlerinden mahrum eyleme. Sağlık, huzur ve mutluluğumuzu daim eyle.
Ya Rabbi!
Bizleri, mümin kardeşlerimizi ve tüm insanlığı her türlü kaza, bela, afet ve musîbetlerden muhafaza eyle! Barış ve esenlik dolu bir dünyada yaşayabilmemizi bizlere lutfeyle!
Amin ve selâmün alel-mürselîn vel-hamdü lillâhi rabbil-âlemîn. El Fatiha.
****  

KREŞ YEMEK DUASI

Yemeğimi yemeden,  el açtım Allah'ım sana.
Akıl, sağlık doğruluk; iyi huylar ver bana.
Yemezsem büyüyemem, okuluma gidemem.
Çabuk çabuk yiyelim, okulumuza gidelim.
Bizi yaratan Allah'a her zaman dua edelim.
ÂMÎN, ÂMÎN. EL-FATİHA
****  

KREŞ YEMEK DUASI

Yediğimiz can olsun; bize,
İçtiğimiz kan olsun; vücudumuza,
Bu güzel sabah kahvaltısı,
Afiyet olsun; hepimize.
****   

 KREŞ YEMEK DUASI

Yediğimiz can olsun;
İçtiğimiz kan olsun;
Bu güzel sabah kahvaltısı,
Hepimize, Afiyet olsun;  
Bu yazı, dualar, yemek duası, yemek duası okunuşu, yemek duası türkçesi, yemek duası türkçe okunuşu, kolay yemek duaları, yemek duası kısa, yemek duası kreş, kreşte yemek duası ile ilgilidir. 

0 YORUM:

Yorum Gönder