23 Nisan 2017

YILDIZ SAATLERİ VE ÖNEMİ


Klasik astrolojiye göre son şeklini almış olan gezegen saatleri uygulamasının orijini Arap astrolojisine dayanır. Geçmişin hatta asırlar öncesinin çok önemli mutasavvıf alimleri tarafından tespitleri, denemeleri ve uygulamalarıyla tecrübe edilmiş ve kitaplarına aktarılmıştır. Bu konudaki en detaylı ve derin bilgiler Muhyiddin Arabi ve İbrahim Hakkı Erzurumi’ inin eserlerinde yer alır. 


Bu konu ile ilgili olarak, değerli İslam Alimi ve Tasavvuf ehli; Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.'leri «MARİFETNAME» isimli çok değerli eserinde, 7 gezegenin gün boyunca olan etkilerinden bahsederek özetle şöyle anlatır...
"Gezegenlerin açıklanan sıfatlarının, hallerinin kendilerine mahsus saatlerde beden ve ruhlara yaptıkları gizli; görünmez tesirleri vardır."
Yedi gezegenin sıra ile ve saat be saat yeryüzün de yaptıkları tesirleri tesbit edilmiştir. Bu tesirleri nazımla ifade ediyoruz."
Gene bu konudaki bilgileri, aynı kitabın «Manzume» adlı bölümünde beyitlerle uzun uzun anlatılmıştır... Burada kısa bir bölümü almak istiyorum, fikir vermesi yönünden...
"Hakkı der, llm-i felek sem ayan ettim.
"Felek ilmini bildirdim.
Otuz beyt içre nahs ve sa'd saati beyan ettim.
Otuz beyt içinde mutlu ve mutsuz saatleri bildirdim.
İki alemde bir bildim mu'essir Zat-ı Mevtayı,
İki alemde de Allah'ı müessir bildim.
Veli rabt eylemiş esbabe ednayı hem alayı,
Yukarıda ve aşağıdakileri bir sebebe bağlamış.
Eğer bilmek dilersen olduğun saat ne saattir Ne kevkeb hükmeder ol dem nüsuhet ya saadettir."
O anda hangi yıldız mutluluk veya mutsuzluk getirmiştir." 
İbrahim Hakkı Hazretleri bu manzumenin devamında, yıldız saatlerinin nasıl hesaplandığım, tesirlerinin neler olduğunu ve bunlara göre günün hangi saatlerinde ne gibi işlerin yapılmasının daha isabetli olacağım da beyitlerle dile getirmiştir. 
Bu bilgilerin ışığında ve tecrübelerim doğrultusunda, tesbit ettiğim sonuçlar şunlardır. Şayet dilerseniz sizlerde araştırıp, deneyip görebilirsiniz... 


Muhyiddin-i Arabi, gezegenlerin devirleri hakkında ise şunları söylüyor:
Allah-ü Teala Hazretleri bu alemde olan mülkü, Arş’ı, Kürsi’yi, Levh’i ve Kalem’i, Cennet’i ve Tuba ağacını yarattıktan sonra gökleri de yedi kat yarattı.Ay’ı, Güneş’i, yıldızları yarattı. Her göğe bir yıldızı padişah koydu ve bunların seyirleri her birinin tabiatlarına göredir.
En yukarı göğün padişahı Zühal (Satürn), altıncı göğün padişahı Müşteri (Jüpiter), beşinci göğün padişahı Merih (Mars), dördüncü göğün padişahı Güneş, üçüncü göğün padişahı Zühre (Venüs), ikinci göğün padişahı Utarit (Merkür), birinci göğün padişahı Ay’dır.Şimdi bu yıldızların hükmünü bildirelim. Mesela Zühal ki, yedinci göğün padişahıdır. Bin yıl onun hükmü vardır. Adem Aleyhisselam Zühal devrinde geldi. Bin yıl ömür sürdü. Adem’in kadr-u kıymeti ona göre idi. Kuvveti ve şecaati dahi ona göre idi. Zühal burçta iki buçuk yıl durur. Ve o zamanın insanı bin yıl yaşardı. Ve insanın boyu postu ve kuvveti zamanına göredir.Vaktaki (ne vakit ki) Zühal devrini tamamladı, padişahlık Müşteri’ye geldi. Onun dahi seyrine göre ömür ve kudreti takdir olundu. Nuh Nebi (A.S.) devrinde sekiz yüz yıl ömür sürdü. Onun için ömrüne ve kuvvetine göre olup, asan üzerine olurlardı. Ömür ve kudret dahi biraz takdir olmuştur.İlk devir ki Zühal’dir. O devrin evvelinde Adem Nebi yere indi. Ondan Müşteri’ye, ondan Merih’e, ondan Güneş’e, Zühre’ye, Utarit’e ve Ay’a gelince son devirdir. O devirde Muhammed (S.A.V.) Hazretleri geldi. Onun için ahır zaman peygamberi dediler. Bundan sonra ne zaman vardır ne de peygamber vardır. Şimdiki zamanımız Ay devridir. Gayet süratli geçer. Ömrün nihayeti Ay’ın süratine göredir. Ömürle beraber boy post dahi ona göre olur. Ay burçta iki buçuk gün durur. Ay devrinde doğanların ömrü yüz nihayet en çok yüz yirmidir. Zira ulemanın kavli (sözü) de buna göredir.

Gezegen(Yıldız) saatleri 7 ana grupta toplanır: 


DÜNYA'YA GÖRE KONUMLANMA SIRASINA GÖRE

1 - Ay (Kamer) saati 

2 - Merkür (Utarit) saati
3 - Venüs (Zühre) saati
4 - Güneş (Şems) saati
5 - Mars (Merih) saati
6 - Jüpiter (Müşteri) saati
7 - Satürn (Zuhal) saati

Bu gezegenler aynı sıra île sürekli olarak, her gün ve gece, eşit saat bölümlerinde etkili olurlar. Gün içerisinde sıralama dıştan merkeze doğru birbirini takip eder. 
1 -Ay (Kamer) saati 2 -Satürn (Zuhal) saati 3 -Jüpiter (Müşteri) saati 4 -Mars (Merih) saati 5 -Güneş (Şems) saati 6 -Venüs (Zühre) saati 7 -Merkür (Utarit) saati... şeklinde dönel olarak birbirini takip eder. Haftalık günler ve geceler 12 şer eşit dilime bölünmüştür. 12 dilimin her birinde, her gün bir yıldız tesiri etkili olmaktadır. 

Gündüz bölümü, güneşin doğuşundan batışına kadar olan zamandır. Gece bölümü, güneşin batışından doğuşuna kadar olan süredir. Burada esas; önce gecenin, sonra günün gelmesidir. Günlük konuşmalarımızda pratik olarak akşam diye bahsedilen zaman aslında bir sonraki günün gecesidir. 

Örneğin; Pazar akşamı, Pazar günü güneşin batışından itibaren Pazartesi gecesi başlamış demektir. Aynı şekilde, Pazartesi akşamı Salı gecesidir, Salı akşamı Çarşamba gecesidir v.s... 

Günün ilk gezegen saati yani gün başlangıç saati gezegeni aynı zamanda o günün güneşe yakın ilk gezegenidir. Gün hangi gezegenle başlarsa o günü o gezegen yönetir ve gün o gezegen adıyla isimlendirilir. Gece de hangi gezegenle başlarsa o geceyi o gezegen yönetir ve gece o gezegen adıyla isimlendirilir. Yani; 
Pazar gecesi Merkür(Utarit)le başlar ve Merkür (Utarit) gecesidir.
Pazar günü Güneş (Şems)le başlar ve Güneş (Şems) günüdür. 
Pazartesi gecesi Jüpiter (Müşteri)le başlar ve Jüpiter (Müşteri) gecesidir.
Pazartesi günü Ay (Kamer)la başlar ve Ay (Kamer) günüdür. 
Salı gecesi Venüs (Zühre)le başlar ve Venüs (Zühre) gecesidir.
Salı günü Mars (Merih)la başlar ve Mars (Merih) günüdür. 
Çarşamba gecesi Satürn (Zuhal)le başlar ve Satürn (Zuhal) gecesidir.
Çarşamba Merkür(Utarit)le başlar ve Merkür (Utarit) günüdür. 
Perşembe gecesi Güneş (Şems)le başlar ve Güneş (Şems) gecesidir.
Perşembe Jüpiter (Müşteri)le başlar ve Jüpiter (Müşteri) günüdür. 
Cuma gecesi Ay (Kamer)la başlar ve Ay (Kamer) gecesidir.
Cuma günü Venüs (Zühre)le başlar ve Venüs (Zühre) günüdür. 
Cumartesi gecesi Mars (Merih)la başlar ve Mars (Merih) gecesidir.
Cumartesi Satürn (Zuhal)le başlar ve Satürn (Zuhal) günüdür. 

HAFTALIK GÜNDÜZ VE GECE SAAT ÇİZELGESİ

YILDIZ SAATLERİ

 PAZAR GÜNÜ İÇİN SAATLER 
Saat 1 – Güneş (Şems),
Saat 2 – Venüs (Zühre),
Saat 3 – Merkür (Utarit),
Saat 4 – Ay (Kamer),
Saat 5 – Satürn (Zuhal),
Saat 6 – Jüpiter (Müşteri),
Saat 7 – Mars (Merih),
Saat 8 – Güneş (Şems),
Saat 9 – Venüs (Zühre),
Saat 10 – Merkür (Utarit),
Saat 11 – Ay (Kamer),
Saat 12 – Satürn (Zuhal), 


PAZAR GECESİ İÇİN SAATLER 


Saat 1 – Merkür (Utarit),
Saat 2 – Ay (Kamer),
Saat 3 – Satürn (Zuhal),
Saat 4 – Jüpiter (Müşteri),
Saat 5 – Mars (Merih),
Saat 6 – Güneş (Şems),
Saat 7 – Venüs (Zühre),
Saat 8 – Merkür (Utarit),
Saat 9 – Ay (Kamer),
Saat 10 – Satürn (Zuhal),
Saat 11 – Jüpiter (Müşteri),
Saat 12 – Mars (Merih), 
şeklinde gün hangi saatle başlamışsa bir sonraki saat sıralaması birbirini takip eden şeklinde belirlenmiştir. Diğer günler hangi gezegenle başlıyorsa, başlayan gezegen Saat 1 olarak alınır ve sıralama ona göre güncellenir. Bu şekilde diğer Gün ve Gece saatleri tespit edilebilir. Pratik olarak gündüz başlayan gezegeni saat 1 ise bu günün 3. Gezegeni aynı zamanda gece saatinin başlangıç yani saat 1’i olarak alınır. 

Pazar günü Saat 1 – Güneş (Şems), iken aynı günün Saat 3 – Merkür (Utarit) gezegeni gecenin başlangıç gezegeni Saat 1 – Merkür (Utarit) olarak başlar ve sıralama bu şekilde 12’ye kadar devam eder. 

Gezegen saatleri denilen zaman dilimleri şöyle açıklanabilir; 

Bulunduğunuz yerde güneşin doğduğu dakikada gün ve güneşin batışıyla da gece başlar Gezegen saatleri gün ve gece de 12 şer adettir; güneşin batışı ve doğuşu ve yine batışı ve doğuşu arasındaki süreler 12 eşit süreye bölünür. Gündüzün geceden daha uzun olduğu yaz saatlerinde gündüz gezegen saatleri gece gezegen saatlerine göre daha uzun olacak, kısa olduğu kış saatlerinde kısa olacaktır. Bu bakımdan her günün gezegen saati güneşin doğuş ve batış saatleri esas alınmak suretiyle hesaplanır ve Türkiye’de güneşin doğuş ve batış saatleri farklı olduğundan her İl ve İlçe’ye göre değişir. Gezegen saatleri tablosundaki gece ve gündüzler bizim şu anda kullandığımız saatlerdeki gece ve gündüzlere uymaz. Burada şuna özellikle dikkat edilmesi gerekir; Gezegen saatleri takviminde geceden kasıt bir önceki günün güneşin batmasından sonraki vakittir. Salı gecesi Pazartesi güneş battıktan sonradır, yani Pazartesi akşamıdır. Yani Gezegen saatlerinde GÜN geceyle başlar, tâki diğer günün gecesinin başladığı gün batımına kadar devam eder. 

GEZEGEN SAATİ HESAPLAMA 


Gezegen gündüz saatini bulmak ve bunu bizim saatlerimize uydurmak istiyorsak herhangi bir takvimde bulunduğumuz güneşin doğuş ve batış saatlerini alırız, güneşin doğuşundan batışına kadar olan zamanı dakikaya çeviririz, elde ettiğimiz sayıyı 12’ye böleriz, böylece o gün bir gündüz gezegen saatinin kaç dakika olduğunu buluruz. 

Gezegen gece saatini bulmak ve bunu bizim saatlerimize uydurmak istiyorsak da, gene herhangi bir takvimden güneşin batış ve doğuş saatlerini alır, batışından doğuşuna kadar olan zamanı dakikaya çevirip, elde ettiğimiz sayıyı 12’ye böleriz, böylece o gün bir gece gezegen saatinin kaç dakika olduğunu buluruz. Şöyle örnekleyebiliriz. 

20 Kasım 2006 Ankara için Gezegen Gündüz saatlerini bulmak için. 

Güneşin Doğuş saati: 06.54, Güneşin Batış saati: 16.49 

Güneşin doğuşundan batışına kadar olan saati dakikaya çevirip ve 595 dakika bulunur. 

Bu 12’ye bölündüğünde bir saatlik dilim 50 dakika olarak bulunur. 

Bulunan sayıyı 12’ye bölündüğünde elde edilen sayı küsuratlıysa tam sayıya yuvarlanır. 595 sayı 12’ye bölündüğünde, 49.58 çıktığı için 50 kabul edilir. Yani 60 dakika olarak bilinen saat o gün gündüz için 50 dakikadır. 

20 Kasım 2006 Ankara, Gezegen Gece saatlerini bulmak için ise; Güneşin batışından doğuşuna kadar olan saati dakikaya çevrildiğinde ve 845 dakika bulunur. Bu 12’ye bölündüğünde 71 dakika olarak yuvarlanır. Yani 60 dakika olarak bilinen her saat o gün gece için 71 dakikadır. Bu gecenin gündüz saati 50 dakika olarak hesaplandığı için toplamda 120 dakikadan çıkarılmak suretiyle bir saatlik gece dilimi 70 dakika olarak belirlenir. 

20 Kasım 2006 Salı için İstanbul GÜNDÜZ gezegen saatleri 06.54’e 50 dakika eklenerek aşağıdaki gibi bulunur: 

06.54 — 07.44 MARS 1 inci Gündüz Saati 
07.44 — 08.34 GÜNEŞ 2 inci Gündüz Saati 
08.34 — 09.24 VENÜS 3 üncü Gündüz Saat 
09.24 — 10.14 MERKÜR 4 üncü Gündüz Saati 
10.14 – 11.04 AY 5 inci Gündüz Saatidir 

Böylece 12’inci Gündüz Saatine kadar devam edilir 

20 Kasım 2006 Salı için Ankara GECE gezegen saatleri de 16.49’a 70 dakika eklenmek suretiyle aşağıdaki gibi bulunur: 

16.49 – 18.00 VENÜS 1 inci Gece Saati 
18.00 – 19.11 MERKÜR 2 inci Gece Saati 
19.11 – 20.22 AY 3 üncü Gece Saati 
20.22 – 21.33 SATÜRN 4 üncü Gece Saati 
21.33 – 22.44 JÜPİTER 5 inci Gece Saatidir 

Böylece 12’inci Gece Saatine kadar devam edilir. 

GEZEGEN SAATLERİ VE ÖZELLİKLERİ 

Merkür (Utarit), Ay (Kamer), Satürn (Zuhal), Jüpiter (Müşteri), Mars (Merih), Güneş (şems) ve Venüs (Zühre) gezegenlerinin güneşe yakınlığına oluşan kendi saatlerinde nasıl etkiler verip hangi durumlar için uygulamada bize yardımcı olacağına bakalım; 

GÜNEŞ(ŞEMS) SAATİ 


Benlik idesinin güçlendiği, özgüvenin yükseldiği, egonun tırmandığı zamanlardır. Güzel organizasyonlar, beraberlik kutlamaları, keyifli geçmesi arzu edilen toplantı saatleri için en güzel saatir. Düğün, nişan, kutlama partileriniz bu saate denk getirebilirsiniz. Eş-dost birliktelikleri, büyükleri ziyarete de uygundur. 
Yüksek kademelere bulunacağınız arzlarınızı ve gene önemli iş görüşmeleriniz içinde bu saati seçebilirsiniz. Çünkü zihin ve idrakın yoğunlaştığı bir zamandır ve bu yönüyle ibadet ve tefekkür içinde çok uygundur. 
Hem egonun yükselmesi hem de verdiği yüksek enerji nedeniyle ortamda karmaşaya sebep olacağından araba kullanmak için uygun değildir. Kazaların büyük çoğunluğu bu saatlere denk gelir. 
Yönettiği diğer şeyler; Mülakatlar, otoriteler, yüksek makamlar, törenler, oyunlar, işçiler, hükümet, politikacılar, yöneticiler parklar, eğlence yerleri 

VENÜS(ZÜHRE) SAATİ: 


Sevgi, aşk ve keyifli duyguların nüksettiği bir saattir. Bunları hissetmenin de ifade edebilmenin de kolaylaştığını hatta bu konularda cesaretinizin arttığını hissedersiniz, küslükleri barışa çevirmenin tam zamanıdır. 
Sevdiğiniz kişiye bunu söylemeğe cesaretiniz yoksa bu saatte deneyebilirsiniz. Eşler arasındaki dargınlıkları düzeltebilirsiniz. Güneş saati gibi mutlu beraberliklerin başlangıcı için uygun olduğu gibi eğlenceli toplantılar içinde çok hoş zamanlardır. 
Sevdiklerinizle geçireceğiniz en verimli saatlerdir. Müzik ve eğlence ile görsel sanatlar etkinlikleri için en uygun enerji nin açığa çıktığı zamanlar olduğundan estetikle ilgili her durumda bu saatten yaralanabilirsiniz, alışverişiniz, güzellik ve kişisel bakımınız, ev dekorasyonunuza ayıracağınız zaman olmalıdır. 
Jüpiterden sonraki şans ve mutluluk veren bir saattir. Dikkat ve güç gerektiren işlerinize ve trafiğe çıkmaya hiç uygun değildir. Yani zevkli, eğlenceli ve ince işleriniz dışında başka işlerinize pek uygun değildir. 
Yönettiği diğer şeyler; Moda, kadın eşyaları, mücevherat, resim, müzik ve sanat eserleri, borsa, gelin, damat, kardeşler, faizler, finansal kazanç, şöhret, mağazalar, alışveriş ve romantizm. 

MERKÜR(UTARİT) SAATİ: 


Zekâ, mantık, akıl güçlendirici bir enerji verir. Astrolojik yapısında merkürün egemen olduğu kişiler için özellikle verimli zamanlardır. 
Öğrenmek, plan program ve yeni projeler, bütçeler yapmak, matematiksel konular, bulmaca çözmek yani zeka ve yaratıcılık gerektiren her türlü konu için son derece uygundur. Seminerler ve dersler için dinleyen ve veren açısından kolaylaştırıcı olur. Satış pazarlama ve her türlü iş bağlantıları için de ideal zamandır. 
Sevmediğiniz, ertelediğiniz yazı yazma işlerini, tamirat ve el işlerini, mutfak ve yemek işlerini bu saatte pratik ve kolayca bitirebildiğinizi görürsünüz. Çocuklarınızı yoğun ders çalışma gerektirdiği dönemlerde başlangıcını bu saate denk getirmenin onların hayatını kolaylaştıracağını bilmelisiniz. Çözüm bekleyen konulara bu saatte el atarsanız daha kolay ve çabuk hallolduğunu, alışverişlerinizin kolay ve sakin olacağına şahit olursunuz. 
Yolculuklarınızın başlangıç saati olarak ay saati denk düşmüyorsa bu saatte tercih edilebilir. 
Merkür yılda üç kez rötara girer ve bu dönemlerde etkileri değişir. Yanlış kararlar neticesinde pişmanlıklara neden olabilir, yani bu dönemlerde karar almak ve yeni işlere başlamak pek de uygun değildir ancak her şeyde olduğu gibi rötar dönemlerinin artı katkıları olduğu alanlar vardır. Eski kararları ve uygulamaları gözden geçirmek, kontrol etmek ve yeni projeler üretmek vs. gibi. 
Yönettiği diğer şeyler; Reklam, acenta, evcil hayvanlar, denetim, kitaplar, iletişim, konferans, öksürük, uykusuzluk, gözler ve gözlük, faturalar, komşular, araştırmalar, trafik, saatler. 

AY(KAMER) SAATİ 


Pazartesi günlerinin çabucak geçivermesinin nedeni haftanın ilk günü olması değil, Ay saati ile başlamasıdır. Bu saat en pozitif enerji veren bir saattir ve hızlandırarak kolaylaştırır. 
Yeni Ay doğarkenki süreçte tüm doğa yenilenme sürecine girer, bu dönemde dikilen bitkiler daha çok gelişir, yaralar daha çabuk iyileşir. Verim ve bereket artar. 
Uzun yola ya da tatile çıkacaksanız ay saatinde yola çıkmalısınız, bu saatte her türlü ulaşım ve transfer kolaylaşır. Ticaret, alışveriş ve iş görüşmeleri için çok uygundur. Yeni bir şeye başlamak, el sanatları ile ilgili şeylere başlamak yapılan işe sürat ve kolaylık kazandırır. 
Duygusal konular, birliktelik başlangıçları, içe dönülmesi gereken hallere ve ibadet için uygun olduğu gibi spor yapmak için de verdiği enerji çok idealdir. Yeni başlayacağınız şeyleri Jüpiter gününün Ay saatine denk getirebilirseniz çok faydalanırsınız. Gönül hoşluğu ile yapılması gereken her türlü işe ve her türlü yeni başlangıçlar içinde tercih edilebilir. 
Kısaca sevilen ve hoş gelen her türlü işin yapılmasına ve yeni bir işe başlamaya çok müsait bir saattir… 
Yönettiği diğer şeyler; Değişen şeyler, gelgit, duygular, doğum, temizlik, ev yaşamı, evler, mutfak ve mutfak işleri, kadınlar ve suyla ilgili şeyler 

SATÜRN(ZUHAL) SAATİ 


Sakin ve dikkatli yapılması gereken işler için idealdir. Çabuk sonuçlanması gereken işlerinize bu saatte başlarsanız çeşitli gecikme ve uzatmalar yaşayabilirsiniz. Eğer uzun zamandır elinizde sürünen bir iş varsa Satürn saatinde başlamış olmalısınız. Bu saatte yapılabilecek en iyi şeyler; okumak, düşünmek ve ders çalışmak, yani öğrenmeye çalışmaktır. Satürn saati yapılan alışverişler pişmanlık doğurur. 
İletişim sorunları yaşadığınız kişilerle yüzleşmeniz gerekliyse bu saatte konuşmayı deneyin. Sakin ve sabırlı kalınmasına yardımcı olan bu saat bu durumu kolaylaştırabilir. Arazi, toprak ve inşaat ticareti için de uygundur ama kararlarını vermek değil uygulama yapmak için. 
Yönettiği diğer şeyler; Yaşlılar, terkedilen yerler, mimarlar, mühendisler, inşaatçılık, binalar, müşteriler, resmi binalar, arazi sahipleri, çiftçilik, toprak, alt geçitler, dağılma, çözülme, kontrol, yalnızlık.. 

JÜPİTER(MÜŞTERİ) SAATİ 


Jüpiter saati de şans gerektiren işler için çok uygundur. Herhangi bir konuda şansınızı denemek istiyorsanız bu en uygun zaman olacaktır. Ters giden işleriniz varsa yoluna koymak veya yeni bir işe başlamak için de bu saati seçebilirsiniz. Jüpiter saati keyifli ve rahatlatan bir saattir. İnsanın içine hoş görü, mutluluk, rahatlık, neşe gibi duygular verir. Bazı güç ve mutsuz zamanlarından nedenini bilemediğiniz bir dönemsel rahatlama hissederseniz bu muhtemelen Jüpiter enerjisindendir.. 
Şansın yardımına ihtiyacınız olan durumları bu saatlere denk getirirseniz daha iyi sonuçlar elde edersiniz. Hele, size özel diğer astrolojik etkilerde uygunsa etkisi çok daha fazla olacaktır. İbadet, tefekkür, ilim ve sohbet için uygundur. Anlaşmazlıkları çözümlemede, tatsızlık ve kırgınlıkları düzeltmek içinde çok verimli saatlerdir. Yeni ilişkiler kurmakta, olanları şenlendirmede ve daha eğlenceli haller yaşatmakta üstüne yoktur. Pişmanlık duyurmayacak alışverişler ve özellikle hediye almak için tercihiniz olmalı. 
Yolculuklarınıza çıkış zamanının Ay ve Merkür saatine denk getiremiyorsanız Jüpiter bir sonraki tercihiniz olsun. Her türlü seminer, kongre, eğitim toplantısı, kurs ve seminerler yani öğrenmeye dayalı şeyler için ve her türlü yeni oluşuma başlamak için seçeceğiniz saattir. 
Sevecen iletişim kurmakta, keyifli ve hoşluk veren bir zaman olduğu için arkadaş toplantıları ve eğlence organizasyonları, birliktelik toplantıların içinde ayrıca çok uygundur. 
Yönettiği diğer şeyler; reklam, vergi, avukatlar, mahkeme, resmi yemekler, basın, yayın, tazminat, ihracat, finans, miras, uzun yolculuklar, mağazalar, büyük hayvanlar. 

MARS(MERİH) SAATİ 


Şiddet, öfke ve kavgaların arttığı, tartışma zemininin güçlendiği saatlerdir, endişeyi, gerginliği ve cesareti artırır. İşler bir anda sarpa sarabilir. istem dışı olumsuz davranışlar sergilenebilir. İlişkiler sertleşebilir tartışma ve kavgaya dönüşebilir. Cuma günü sela vakti Mars saatine denk geldiği için o saatlerde işten ve dünyasal şeylerden uzak kalınıp kendine dönülmesi, Güneş saatinin sonuna kadar ibadetle geçirilmesi uyarısı yapılmıştır. 
Ayrıca cesaret ve güç verir. Bunun ne yönde kullanılacağı önemlidir. İbadet edilmesi tavsiye edilir. Diğer zamanlarda yapmağa cesaret edemediğiniz, faydalı şeyleri Mars saatinde kolaylıkla yapabilirsiniz. Ameliyatlar, diş çektirmek, kan aldırmak, iğne olmak, tırnak kesmek gibi tıbbi konularda hem yapan hem de yaptıran açısından kolaylık verir. Spor yapmak, jimnastik, futbol oynamak, yürüyüşler için, avcılık veya fiziki güç gerektiren işleri yapmağa son derece uygundur 
Bu saatin verdiği enerjiyle sürat isteği olacağı için araba kullanma konusunda dikkatli olmak gerekir. Hareketler aceleci ve dikkatsizce olabileceğinden tehlike ile karşılaşma riski doğar. 
Ortaklıkların bu saatte kurulması, iş ilişkilerinin özellikle kritik durumların Mars saatine denk getirilmemesi önerilir. 
Yönettiği diğer şeyler; Üstünlük mücadelesi, kazalar, hırs, silahlı kuvvetler, savaşlar, suç, suçlular, diş ve dişçilik, cerrahlar ve ameliyatlar, spor müsabakaları, kurtarıcılık, marangozluk. 


SON OLARAK KISACA; 


Bu bilgileri öğrenip davranış ve uygulamalarımızı bu saatlere uygun programlayabilirsek, hayatımızı yönetmemiz kolaylaşacaktır. Tedbir takdiri değiştirmez ancak tevekkül tedbirden sonra olmalıdır. 
Cuma günü Venüs (Zühre) saati ile başlamaktadır. Cuma vaktinden evvel alışveriş yapmayın!.. Denilmesinin hikmeti ise; Cuma vaktinden bir evvelki saatin daima Mars saati olması nedeni iledir ki, tersliklere, kavgalara müsait bir saattir. Ayrıca kadınlarla ilgili konular, alışveriş, ilişkiler, dostluk, aşk vs için iyi zamanlardır. 
Pazartesi günü Ay (Kamer) saati ile başlamaktadır. İşte, büyüklerimizin tecrübeleri neticesi, Pazartesi gününe erken başlarsınız işleriniz rast gider!.. Demelerinin nedeni, AY saatinin tezlik ve verimlilik vermesinden dolayıdır. Yolculuklar ve ziyaretler için iyi zamanlardır. 
Cumartesi günü Satürn (Zuhal) saati ile başlamaktadır. Genellikle bu gün ağır geçen bir gün olur. Elinizde bekleyen bitirilmemiş işleri gözden geçirmek için iyi zamanlardır. 
Perşembe günü Jüpiter (Müşteri) saati ile başlamaktadır. İş idaresi ve yönlendirmesi, yeni yatırımlar için iyi zamanlardır. 
Çarşamba günü Merkür (Utarit) saati ile başlar. İletişimi ve yazı yazmayı yönettiği için düşünsel veya matematik gereken işler için iyi zamanlardır. 
Pazar günü Güneş (Şems) saati ile başlar. Ziyaretler için iyi bir gündür. Kontrat, anlaşma veya imza ve kesinleştirme bekleyen konular için iyi zamanlardır. 
Salı günü Mars (Merih) saati ile başlar. Tecrübelere dayanılarak, Salı iş yapma, sallanır!.. Denilmesinin hikmeti de; Mars etkisinin tersliklere neden olmasındandır. Ancak yeni bir proje hazırlamak için uygun zamanlardır. 


Yapacağınız işlere en uygun zamanı seçmek için bir gezegen saat tablosu takip etmek yapacağımız işleri hızlandırmak, kolaylaştırmak ve uyum açısından önemli olabilir. Günlük hayatımız içinde ve hatta geleceğe yönelik bazı konularda başlangıç olarak saatlerimizi seçebiliriz. ( Bir iş müracaatı, iş toplantısı, bir makamdan talepte bulunmak, düğün, nişan, ya da riskli durumlar gibi.) Not: Bu yazı, yıldız saatleri ve görevleri, gezegen saatleri ve günleri, jüpiter saati, jüpiter saati hesaplama, kamer saati hesaplama, utarit saati, yıldız saatleri nasıl hesaplanır, yıldız saatleri gece gündüz ile ilgilidir.