16 Mayıs 2017

ALTIN SÖZLER / HZ FATIMA


Benim kocam fakir ama, bizim nikahımız göklerde kıyıldı. / Hz Fatma 

Allah, kullarını kendi gazabına duçar olmaktan korumak ve onları cennetine sevketmek için kendisine itaat edene mükafat vermeyi, isyan edeni ise cezalandırmayı takdir etti. / Hz Fatma

Allah'ın kitabı. Kendisine uyanı allah'ın rızasına götürür. O'na kulak vereni kurtuluşa sevkeder. O kitapla allah'ın aydın hüccetlerine, açıklanmış farzlarına, yasaklanmış haramlarına, belli nisanelerine, yeterli delillerine, övülmüş erdemlerine, hibe olan ruhsatlarına ve yazılı şeriatlarına ulaşılır. / Hz Fatma

Allah, orucu ihlasın sağlamlaşması için farz kıldı. / Hz Fatma

Allah, anne babaya iyilik yapmayı ilahi gazabtan korunma vesilesi kıldı. / Hz Fatma

Allah, adaleti kalplerin kaynaşması için farz kıldı. / Hz Fatma

Hz.resulullah(sav)'in vefatı üzerinine hz. fatıma (ra)'nin söylediği bir şiir: ey resul öyle debdebe ve karışıklık zuhur etti ki senden sonra. Sen olsaydın keder çoğalmazdı. Toprağın yağmuru kaybetmesi gibi biz seni kaybettik. Kavmın bozguna uğradı (karıştı) onları kontrol et ve kaybolma. / Hz Fatma

Allah, imanı sizler için sirkten temizlenme vesilesi kıldı. / Hz Fatma

Allah, zekatı; nefsin temizlenmesi ve rızkın artması için farz kıldı. / Hz Fatma

Allah, haccı; dinin ayakta durması için farz kıldı. / Hz Fatma

Allah, sabrı; ilahi mükafata erişme vesilesi kılmıştır. / Hz Fatma

Babam hz.muhammed (sav) insanların hidayeti için kıyam etti, onları sapıklıktan kurtardı, körlükten çıkarıp basiret verdi onlara; sağlam bir dine hidayet etti, doğru yolu gösterdi onlara. / Hz Fatma

Resulullah(sav), kadın için en hayırlı şey nedir?, diye sorduğunda, hz.fatıma(ra); yabancı bir erkeği görmeyişi ve yabancı bir erkeğin de onu görmemiş olması kadın için en hayırlı şeydir, diye cevap verdi. / Hz Fatma

Allah, cihadı; islam'ın izzetini sağlamak, küfür ve nifak ehlini zillete duçar etmek için farz kıldı. / Hz Fatma

Siz ey allah'ın kulları! O'nun emir ve nehiylerinin muhatabı sizsiniz. Din ve vahyi taşıyanlar (ahkamı kendinizde uygulamak için) allah'ın eminleri ve onu diğer mülletlere ulaştıracak elçileri sizsiniz. / Hz Fatma

Allah, namazı; kibirden uzaklaşmanız için farz kıldı. / Hz Fatma

Allah, ümmetlerin kendi dininde parçalandığını, ateşgedelerde ibadete durduklarını, putlara tapdıklarını ve bilirekten allah'ı inkar ettiklerini görünce babam hz.muhammed (sav) vesilesiyle karanlıkları aydınlattı, kalblerdeki düğümleri ve gözlerdeki şaşkınlığı giderdi. / Hz Fatma

Allah, sılayı rahim yapmayı; ömrün uzamasına vesile kıldı. / Hz Fatma

Allahım! Beni verdiğin rızıkla kanı eyle, yaşattığın sürece ayıplarımı ört ve bana afiyet nasib eyle, ölümüm gelip çattığında bağışla beni ve bana rahmeyle, mukadder etmediğin şeyi elde etmek için boşuna uğraşmakla beni yorma, bana mukadder kıldığına da ulaşmayı kolaşlaştır. / Hz Fatma

Şehadet ederim ki' Allah'tan başka bir ilah yoktur; tektir ve ortağı yoktur.bu kelimenin tevili ihlastır. Tevhid anlayışı bütün kalblere yerleştirilmiş ve fikir, ilahi ayetlerin azametli nuruyla aydınlanmıştır, öyle bir allah ki gözler o'nu göremez, diller o'nu olduğu gibi vasfedemez ve akıllar nasıllığını ölçemez. / Hz Fatma

Allah, neziri adağı yerine getirmeyi mağfirete erişme vesilesi kıldı. / Hz Fatma

Allah, bize itaati, halkın düzene girmesi için farz kıldı, imametimizi tefrikadan korumak için koydu. / Hz Fatma

Allah, emr-i bil-maruf ve nehy-i anil-munkeri insanların ıslahı için farz kıldı. / Hz Fatma

Allahım! Nefsimi bana küçük göster ve kendi makamını benim nazarımda büyült, itaatini, senin rızana uygun amel etmeyi ve senin gazabına sebep olan işten uzak durmayı bana ilham eyle, ey rahmeti bütün rahmededenlerden daha çok olan. / Hz Fatma

Allah, şarap içmeği, pislik ve kötülükleri önlemek için haram kılmıştır. / Hz Fatma

Ey allahım! Baba ve anami ve boynumda hakkı olan herkesi en iyi mükafatınla benden taraf mükafatlandır. Ey allah'im benim durumumu yaratılış gayem uğrunda uğraşmak için müsait kıl, senin üstlendiğin (rızık) için çalışmakla meşgul eyleme, ben senden mağfiret diliyorum, öyleyse beni azaba uğratma; ben sana yalvarıyorum, beni mahrum bırakma. / Hz Fatma


Bu yazı, en güzel anlamlı sözler, hz fatıma ile ilgili sözler, hz fatıma ile ilgili güzel sözler, hz fatıma sözleri, hz fatıma sözleri facebook, hz fatıma sözühz fatıma sözü, hz fatıma dan güzel sözler ile ilgilidir.

0 YORUM:

Yorum Gönder