22 Mayıs 2017

ALTIN ÖĞÜTLER / HZ. MUHAMMED (SAV)-6


ALTIN SÖZLER VE ÖĞÜTLER / HZ. MUHAMMED (SAV)


Peygamber Efendimiz(sav) aşağıda belirtilen ALTIN SÖZLERİ bizlere en güzel öğütler olarak bildirmiştir.

****
Akılca en mükemmeliniz, Allah'tan en çok korkanınızdır.
****
Sabah namazına çok dikkat ederek geçirmemengerekir. Çünkü sabah namazında çok büyük faziletler vardır.
****
Kalplerinizi az gülmek ve az yemekle ihyâ ediniz, açlıkla temizleyiniz ki yumuşasın ve parlasın.
****
Çok gülmeyin, çünkü çok gülmek kalbi öldürür.
****
Kıyâmet günü Cennete ilk çağırılacak, varlıkta da darlıkta da Allah'a çok hamdedenlerdir.
****
Kıyâmet gününde ilk hesaplaşacak kimseler, komşulardır.
****
Kıyâmet gününde Âdemoğlu, şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılmaz;
a.Ömrünü nerede ve ne sûretle harcadığından,
b.Yaptığı işleri ne maksatla yaptığından,
c.Malını nereden kazandığından ve nerelere sarfettiğinden,
d.Vücudunu, sıhhatini nerede ve ne sûretle yıprattığından.
****
Bütün insanlar günah işler, fakat günah işleyenlerin en hayırlısı, tövbe edenlerdir.
****
Her kim Ramazan'ı tutar, sonra da ona Şevval'den altı gün ilâve ederse, bütün seneyi oruç tutmuş gibi olur.
****
Müslümanların derdini dert edinmeyen onlardan değildir.
****
Kişi haksız olarak bir şeye lânet ederse, o lânet kendine döner.
****
Dünyânın belâ ve fitneden başka hiçbir şeyi kalmadı.
****
Kurban kesiniz. Onunla nefsi temizleyiniz. Bir kimse, gününde kurbanını alır, kıbleye yatırırsa, onun boynuzu, tersi, kanı, kılı ve her zerresi Kıyâmet Günü o kimse için hazır olur. Yere düşen kan, Alah'ın muhâfazasına düşmüş olur. Az infak edin, çok ecir alın.
****
Sana her ne iyilik erişirse Allah'tandır. Sana her ne kötülük gelirse, o da kendi kusurun sebebiyledir.
****
Hiçbir farz namazı kasten terk etme. Kim namazı kasten terk ederse, İlâhı koruma ve teminattan mahrum kalır.
****
Kim, insanların dînî işlerinde Allah'ın faydalı kıldığı bir ilmi gizlerse, Allah, Kıyâmet günü onu ateşten bir gem ile gemler.
****
Kim, insanların kalbini çekmek için kelamın kullanılışını öğrenirse, Allah Kıyâmet günü, ondan ne farz ne nâfile hiçbir ibâdetini kabul etmez!
****
Severken itidalden(ölçüden,sabırdan) ayrılma. Olur ki bir gün darılırsın, dost iken yaptığın aşırı hareketlerden mahcub olursun. Dargın olduğun zamanlarda da itidalden ayrılma. Olur ki bir gün dost olursun. Dargınken yaptığın hareketlerden mahcubiyet hissedersin.
****
Dostunu zaman zaman ziyaret et ki sevgin artsın.
****
Nimetleriyle sizi beslediği için Allah'ı sevin. Beni de Allah sevgisi için sevin. Ehl-i Beytimi de benim sevgim için sevin.

Bu yazı, anlamlı nasihat sözler, dini nasihat sözleri, peygamber efendimizden güzel nasihatlar, peygamberimizin güzel sözleri ve öğütleri, peygamberimizin insanlara öğütleri, özlü sözler ile ilgilidir.