22 Mayıs 2017

ALTIN ÖĞÜTLER / HZ. MUHAMMED (SAV)-8


ALTIN SÖZLER VE ÖĞÜTLER / HZ. MUHAMMED (SAV)


Peygamber Efendimiz(sav) aşağıda belirtilen ALTIN SÖZLERİ bizlere en güzel öğütler olarak bildirmiştir.

****
Her namazın arkasında Âyetü'l Kürsî 'yi okuyanın cennete girmesine ölümden başkası mâni olamaz (ölünce cennete girer).
****
Kanâat, tükenmez bir hazinedir.
****
Îmân'ın efdali; nerede olursan Allah'ın seninle beraber olduğunu bilmendir.
****
Ticârete devam edin. Çünkü rızkın onda dokuzu ticârettedir.
****
Ya hayır konuş, ya da sus.
****
Müslümanların gizli hallerini araştırmayınız. Kim Müslümanların gizli hallerini araştırırsa Cenâb-ı Hakk onun gizli hallerini açığa vurur. Evinin içinde bile olsa onu rezil eder.
****
Kazancın en hayırlısı, insanın kendi eli ile olan ameli (sanatı, mesleği) ve her bir mebur (hîleden uzak, iyi) ticâret muâmelesidir.
****
Pişmanlık, tövbedir.
****
Kim bir serçeyi gereksizce öldürürse, o serçe kıyâmet günü arşın altından şöyle seslenerek gelir : Sor şuna Yâ Rab! Beni niçin menfaatsiz yere öldürdü.
****
Kim, bir zümreye benzemeye çalışırsa, o onlardandır.
****
Dinde namazın yeri, vücûtta başın yeri gibidir.
****
Sirkenin balı bozduğu gibi, kötü ahlâk ameli ifsâd eder.
****
Ahlâk güzelliği, kişinin saâdetindendir.
****
Kim, dâvet edilmediği bir yemeğe giderse, hırsız olarak girmiş ve yağmacı olarak çıkmış olur.
****
Bir iş yapmak istediğin zaman iyice düşün. Eğer sonu iyi ve fâideli ise yap. Eğer sonu zararlı ve günah ise terk et.
****
Ezan ile kâmet arasında duâ reddolunmaz.
****
Yazıklar olsun o kimseye ki halkı güldürmek için yalan söyler. Veyl (azâbı) ona, veyl (azâbı) ona, veyl (azâbı) ona.
****
Sabah (namazı vakti) uykusu, rızka mâni olur.
****
Hikmetin başı, Allah korkusudur.
****
Mü'min bir mîde ile; kâfir ise yedi mîde ile yer.
****


Bu yazı, en güzel hadisler ayetler, güzel ahlakla ilgili hadisler ve ayetler, hadisler kısa, öğüt verici hadisler, ibretlik hadisler, ders verici hadisler, hayata dair sözler, peygamberimizin sözleri ile ilgilidir.