22 Mayıs 2017

ALTIN ÖĞÜTLER / HZ. MUHAMMED (SAV)-10


ALTIN SÖZLER VE ÖĞÜTLER / HZ. MUHAMMED (SAV)


Peygamber Efendimiz(sav) aşağıda belirtilen ALTIN SÖZLERİ bizlere en güzel öğütler olarak bildirmiştir.

****
Dilini tutmak hikmettir; ne var ki, yapanları pek azdır.
****
Kim bir mü'min kardeşinin ticâretindeki ikâlesini kabul ederse, Cenâb-ı Hakk da âhirette onun hatalarını bağışlar (düştüğü yerden kaldırır) mü'min kardeşine gösterdiği kolaylıktan dolayı onu mağfiret eder.
****
Yalan yere yemîn etmek, evleri ıssız bırakır.
****
Kim, aza şükretmezse, çoğa şükretmez.
****
Duâ ibâdetin ta kendisidir.
****
Her kim Allah'a itâat etmemeye yemin ederse, Allah'a itâat etsin (ve yemin keffâretini versin) ve her kim âsî olmaya yemin ederse Allah'a âsî olmasın (ve yeminin keffâretini versin.)
****
Kim bir şey üzerine yemin eder de başka bir şeyi yemin ettiği şeyden daha hayırlı görürse, hayırlı olan şeyi yapsın, yemininden dolayı keffâret versin.
****
Kim, iki çenesi (dil) ile iki bacak arası (ırzı)na sâhip olursa, cennete girer.
****
Günahtan tövbe ederek dönen, hiç günah işlememiş gibidir.
****
İlme mâni olmak helâl olmaz.
****
Kim kırk sabah ihlâs (üzerine ibâdete devam) ederse kalbindeki hikmet menbaı lisânında zuhûr eder.
****
Dünyâda, gârîb gibi veya yolcu gibi ol ve kendini ashâb-ı kubur (kabirdekiler)den say!
****
Musîbetleri, hastalıkları ve sadakayı gizlemek salihlik hazînelerindendir.
****
Bir âlim, şeytana karşı, (ibâdete devâm eden) bin âbidden çetindir.
****
Kişinin iyiliği kendini sevindirir, kötülüğü de üzerse, işte o mü'mindir.
****
Doğru bir tacir, (kıyamet günü) peygamberler, sıdııklar ve şihitlerle beraber (haşr) olacaktır.
****
Ashâbımdan birisi bir yerde ölürse, kıyâmet günü onların nûru ve önderi olarak dirilir.
****
Nebî (s.a.v.) üzerine salavât okumak köle âzât etmekten efdaldir.
****
Kim bir ayıbı (bulunan malı), o (kusuru)nu açıklamadan satarsa, Allah'ın dâimî gazabı içinde kalır ve melekler durmadan ona lânet eder.
****
Ya âlim ol, ya talebe ol, ya da onları seven ol, dördüncüsü olma, helâk olursun.


Bu yazı,  en anlamlı kapak sözler, en özel sözler, en yeni özel sözler, nebi sözleri, sözlerin sultanı, söz sultanım, söz sultanı, söz sultanı sözleri, güllerin efendisi sözleri, peygamberimizden altın tavsiyeler ile ilgilidir.