22 Mayıs 2017

ALTIN ÖĞÜTLER / HZ. MUHAMMED (SAV)-11Peygamber Efendimiz(sav) aşağıda belirtilen ALTIN SÖZLERİ bizlere en güzel öğütler olarak bildirmiştir.****
Güzel bir söz söylemek sadakadır. Namaza giderken attığın her adıma bir sadaka sevabı vardır. Gelip geçenleri rahatsız eden bir şeyi yoldan alıp atman bir sadakadır.


****

Müslümandan bir sıkıntıyı giderenin Allah da kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Bir müslümanın ayıbını örtenin, Allah da kıyamet gününde ayıplarını örter.

****
Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu düşmana teslim etmez. Din kardeşinin ihtiyacını karşılayanın, Allah da ihtiyacını karşılar.
****
Savaş, hiledir(taktik,yanıltma, şaşırtma ve şüpheye düşürme), hileden ibarettir.
****
İki nimet vardır ki, insanların çoğu onların kıymetini hakkıyla takdir edemezler: onlardan biri sıhhat, diğeri de boş vakittir.
****
Savaş eri, Allah için nefsi ile savaşandır.
****
Tek olan şey bölünme kabul etmez, gerçek tekdir.
****
Hiç unutulmayacak yüz anne yüzüdür...
****
Hakkın dile getirilmesi gereken yerde susan, dilsiz şeytandır.
****
Ya Ali, cenazemi sen yıkayacaksın. Borcumu sen ödeyeceksin, zimmetimi sen ifa edeceksin...
****
Kıyamet günü herkes birbirinden davacı olur. Hatta tokuşan koyunlar bile..
****
Alim, ilim ve amelin yeri cennettedir. Alim, ilmi ile amel etmezse, ilim ve amel cennette, alim ise cehennemde olur.
****
Resüller, Nebiler miras bırakmaz, onların bıraktıkları, sadakadır
****
Emanet ehline verilmez ise, o topluluğun kıyameti yakındır..
****
Verdiğini hatırlayan ve kalbinden geçiren kimse seha (cömertlik) ismine layık değildir..
****
Bilginin mürekkebi, şehidin kanından kutsaldır.
****
Hakkın dile getirilmesi gereken yerde susan, dilsiz şeytandır.
****
Bize karşı silah taşıyan, bizden değildir.
****
Nimete kavuşanların inkarından sakının.
****
Hased ettiğinizde haddi aşmayın, zanda bulunduğunuzda onu tahkik etmeyin, bir şeyde size bir uğursuzluk hissi gelirse onu geçin ve ancak Allaha tevekkül edin.
****
Dört şey Arş’ı Azam altındaki hazineden imal edildi. Fatiha, Ayetel Kürsi, Amenerresulihi, İnna A’teyna.
****
İyilik yap ehli olana da, olmayana da, ehline isabet ederse yerini bulur. Etmez ise ehli sen olursun.
****
Melaike, çanı olan kervana arkadaş olmaz.
****
Bir iş yapmak istediğin zaman, Allah sana o işten kurtuluş gösterinceye kadar, yahut Allah sana bir çıkış kapısı yaratıncaya kadar yavaş ve temkinli davran.
****
Evlat kokusu, cennet kokusudur.
****
Düşmanlarınızın en kuvvetlisi içinizdedir.
****
Kuvvetli insan, kendi kendini yenen insandır.
****
Zengin, çok mala sahip olana denmez, zengin kalbi olana denir.
****
Haset, ateş nasıl odunu yer yutarsa iyilikleri yer yutar, mahveder.
****
Bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir.
****
İnsan dilinin altında gizlidir.
****
Cahiller cesur olurlar.


Bu yazı, peygamberimizin saglik tavsiyeleri, peygamberimizin hayat ölçüleri, peygamberimizden hayat ölçüleri, peygamberimizden hayat dersleri, peygamberimizin ders verici sözleri ile ilgilidir.