21 Mayıs 2017

BESMELE-İ ŞERİF DUASI
"Bütün İlâhî Kitapların Anahtarı Besmele-i Şerîfe'dir." (Münâvî)

"Meşru İşlerin Herhangisi Olursa Olsun, Besmele-i Şerife İle Başlanmazsa Nasipsiz, (Eksik, Hayrı Kesik) Olur." (Münâvî)
"Kesilirken Allah'ın Adı Anılmayan Hayvanlardan Yemeyin. Çünkü Onu Yemek Muhakkak ki Bir Fısktır, Allah'ın Yolundan Çıkmaktır." (En'âm: 121)
"Kur'an Okuyacağın Zaman Kovulmuş Şeytandan Allah'a Sığın." (Nahl: 98)


Besmele-i Şerife Duası


Abdulkadir Geylani Hazretleri´nin Besmele-i Şerife Duası, “Bismillahirrahmanirrahim”i şefaatçi yapılarak okunan bir duadır. "Besmelenin hakkı için, hürmeti için, fazileti için, azameti için, celali için, cemali için.....” manasına gelen cümleler kullanılarak yapılan bir münacattır. Rabbimizden bir isteğimiz (evlenmek, iş ya da, maddi istekler )için bu münâcâtla duasını yaparsa isteği/dileği/haceti Allah'ın izniyle yerine gelir.

Gümüşhanevî hazretlerinin Mecmuatu’l-ahzab adlı eserinin NAKŞEBENDİ cildinin 337. sayfasında yer almakta olup Orada, her gece bu duayı okuyan kimsenin manevî kazancından bahsedilir. 

Besmele-i Şerife Duası


Aşağıda terkibi belirlenen dua en az 7 gün tekrar edilir.

Önce Besmelenin ebced değeri olan  786 defa Besmele;
"Bismillahirrahmanirrahim" okunur, 
Sonra Muhammed isminin ebced değeri olan 133 defa peygamberimiz Hz. Muhammed’e salavat; 
"Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed" getirilir.

Ardından şu dua okunur;

Bismillahirrahmanirrahim..,  
Allahümme inni es’elüke bi hakkı bismillahirrahmanirrahim.
Ve bi hurmeti bismillahirrâhmânirrahim
Ve bi fadli bismillahirrâhmanirrahim
Ve bi azameti bismillâhirrahmânirrahim
Ve bi celâli bismillâhirrahmânirrahim
Ve bi cemâli bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi kemâli bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi heybeti bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi menzileti bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi melekûti bismillâhirrahmânirrahîm 
Ve bi ceberûti bismillâhirrahmânirrahîm 
Ve bi kibriyâi bismillâhirrahmânirrahîm 
Ve bi senâi bismillâhirrahmânirrahîm 
Ve bi behâi bismillâhirrahmânirrahîm 
Ve bi kerâmeti bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi sultâni bismillâhirrahmânirrahîm 
Ve bi berekâti bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi ızzeti bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi kuvveti bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi kudreti bismillâhirrahmânirrahîm
İrfa’ kadrî veşrah sadrî ve yessir emrî.. Verzuknî min haysü la yahtesib.. 
Bi fadlike ve keramike ya men hüve kef hâ yâ ayn sâd hâ mîm ayn sîn kâf ve es’elüke bi celâlil ızzeti ve celâlil heybeti ve ceberûtil azameti en tec’alenî min ıbadikes salihîn ellezine la havfün aleyhim ve lâ hüm yahzenûn
Bi rahmetike ya erhamerrahımin
Ve en tusalliye alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed.


Bu yazı, 786 besmele dilek duası, 786 besmele 133 salavat, besmele duası nasıl okunur, besmelenin sırları ve faziletleri, besmele i şerif duasının fazileti, 786 besmele abdulkadir geylani ile ilgilidir.