19 Mayıs 2017

BÜYÜK DİLEK VE HACET DUASI


BÜYÜK DİLEK VE HACET DUASI

OKUNUŞU/TÜRKÇE

Allâhumme ileyke eş’kû dâ’fe kuvvetî ve kîllete hiletî ve hevânî alennâs;
Yâ Erhamerrahimîn;
Ente Rabbül müstad’âfîn; ente erhamu bî min entekilenî ilâ aduvvin bağîdin yetecehhemunî ev ilâ sadîkın karîbin mellektehu emrî.
İn lem tekûn gadbane aleyye felâ ubâliy gayre enne âfiyeteke ev seûliy. 
Euzü binûri vechikellezi eşrekat lehû zulûmatu ve salâha aleyhi emriddünya vel âhıreti en yenzile bi gadabüke ev yehılle aleyye sehatük; ve lekel utba hatta terda ve lâ havle velâ kuvvete illâ bike.

MANASI:

Allâhım, kuvvetimin yetersiz kaldığını, çaresiz olduğumu, halk nazarında hor hakîr hale düştüğümü görüyorsun.
Ya erhamer rahimiyn, zayıf görülüp ezilenlerin Rabbi sensin. Kötü huylu ve kötü tavırlı yabancı düşmanın eline beni terketmiyecek, hatta himayemi ellerine verdiğin akrabadan bir dosta bile beni bırakmayacak kadar Rahimsin.
Allâh’ım, bana karşı gazablı değilsen; çektiğim eziyet ve belâlara hiç aldırış etmem.
Ancak şu da var ki, koruma sahan bunları da çektirmeyecek kadar geniştir.
Allâh’ım, gazabına maruz kalmaktan, yahud rızasızlığından, senin bütün zulmeti parıl parıl aydınlatan, dünya ve âhıret hallerinin yegâne selâmete çıkartıcısı olan NUR’u Vechine sığınırım. Allâh’ım rızan olasıya senden affını diliyorum. Havl ve kuvvet ancak seninledir."

HACET DUASI VE ZİKRİ:

Ayrıca çok olmasını istediğiniz bir hacet/dilek/istek için aşağıdaki duayı sabah namazının ardından 7-21-41 defa okuyarak Cenab’ı Allah’a tam bir bağlılık ile gönülden dua ederseniz, Allah-ın izniyle dileğiniz kabul edilecektir.

Ya müfettihi fetih; Ya müferrici ferric; Ya müsebbi sebbib; Ya müyessiril yessiril fetha vel ferecül minke; Ya fettah Ya Alim; İyya kenabudu iyyakenastain

Bu yazı, büyük hacet duası, güçlü hacet duası, şimşek gibi süratle gerçekleşecek hacet duası, şimşek gibi etkili hacet duası, hacet duası ve anlamı, hacet duası türkçesi, etkili hacet duaları,  ile ilgilidir.

0 YORUM:

Yorum Gönder