21 Mayıs 2017

DİLEK VE HACET DUALARI


HACET DUASI


Herhangi bir haceti olan bu Yusuf Suresi 21. Ayetin sonundaki  bölümü 4444 kere okursa Allah'ın izniyle o haceti yerine gelir.

وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰٓى اَمْرِه۪ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
Okunuşu:
Vallâhu gâlibun alâ emrihî ve lâkinne ekseren nâsi lâ ya’lemun.
Anlamı:
Allah, emrini yerine getirmeye kadirdir. Fakat insanların çoğu (bunu) bilmezler."  (Yûsuf; 21) 

BÜYÜK DİLEK DUASI

Muhhyiddini Arabi hazretlerinden aktarılan bu dilek veya hacet duasında,
Önce 3 kere Fatiha, 3 kere İhlas suresini okuyup Peygamberimize ailesine ashabına Hızır ve İlyas (as)ma içinde bulunduğun şehrin evliyalarına ve kutuplara bağışlanır.
Sonra 500 kere
"Bismillahirrahmanirrahim İnne Rabbi Kariybün Müciybün inne Rabbi Latiyfün lima yeşaü inne Rabbi le-semiu’d-duai inne rabbi le-ğaniyyün Kerim. İnne Rabbi Rjahiymün Vedüd." ayeti okunur.


DİLEĞİN KABUL OLMASI İÇİN YASİN SÜRESİ


Muhhyiddini Arabi hz'lerinden aktarılan bu duaya göre bir dileğin kabul olması istendiğinde;
Bir kabın içine bir abdest alınacak kadar konulan su üzerine 1 kere Yasin suresini okunur. Yasin suresi Kuranı kerimin 41. suresidir. Sonra o su ile abdest alınarak ve 2 rekat namaz kılınır. Namazın her rekatında Fatiha dan sonra 3 kere Ayetel Kürsi okunur ve namazdan sonra el açıp arzu edilen dilek Allah’tan istenir.


SIKINTIDAN KURTULMA DİLEK DUASI


Muhhyiddini Arabi hazretlerinden aktarılan bu duaya göre her gün 101 kere;
“La havle ve la kuvvete illabillahi ve la mencee minallahi illa ileyh.”
 okuyan her türlü sıkıntıdan kurtulur ve istediğine kavuşur.

DİLEK İÇİN FATİHA


Kimin bir dileği varsa akşam namazını kılıp yerinden kalkmadan 40 kere Fatiha süresini okur ve;
“Allah’ım ! Senin ilmin benim isteğime yeterlidir. Fatiha hürmetine dileklerimi ihsan eyle Senin keremin bana kafidir. Kereminle muamele eyle. Fatiha hürmetine gönlümde olanı meydana getir Allah’ım!”
şeklinde dua ile dileğini Allah'tan isterse dileğine kavuşur. Bu dua Muhhyiddini Arabi hz'lerinden aktarılmıştır. Duayı akşam namazının farzından sonra veya sünnetinden sonra okunabilir.

DİLEK İÇİN KADİR SÜRESİ

Her hangi bir isteğin olması için Kadir süresi güneş doğmadan önce 100 kere okunur. Kadir süresi Kuranı Kerimin 97. süresidir. Bu dua Muhhyiddini Arabi hz'lerinden aktarılmıştır.
Bismillahirrahmanirrahim
Okunuşu; 
İnnâ enzelnâhu fi leyleti’l-kadri vemâ edrake mâ leyleü’l-kadri leyletü’l-kadri hayrun min elfi şehrin tenezzelü’l-melâiketü ve’r-Rûhu fihâ bi-izni rabbihim min külli emrin selâm hiye hattâ matlai’l-fecr…”
Manası:
Rahmân ve Rahîm (olan) Allah ‘ın adıyla. 1. Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. 2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? 3. Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. 4. O gecede Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail) her iş için iner dururlar. 5. O gece esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar.

DİLEK İÇİN AYETEL KÜRSİ 


Her hangi bir isteğin olması için Ayetel Kürsi 313 kere okunur. Ateyel kürsi Kuranı kerimin 1. süresi olan Bakara süresinin 255. ayetidir. Bu dua Muhhyiddini Arabi hz'lerinden aktarılmıştır.

Okunuşu:
Bismillahirrahmanirrahim
Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.
Manası:
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla Allah… O’ndan başka İlah yoktur. Diridir Kaimdir. O’nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. İzni olmaksızın O’nun Katında şefaatte bulunacak kimdir? O önlerindekini ve arkalarındakini bilir. (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında O’nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar. O’nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır. Onların korunması O’na güç gelmez. O pek Yücedir pek büyüktür.


Bu yazı, ruhi sıkıntı duası, korku ve sıkıntı duası, depresyon duası, dilek duaları, dilek duası fatiha, dilek duası yasin, dilek için okunacak dua, büyük dilek duası, bunalımdan çıkmak için dua ile ilgilidir.