16 Mayıs 2017

FİLOZOF SÖZLERİ / FRİEDRİCH NİETZCHE


SEÇME SÖZLER / FRİEDRİCH NİETZCHE

Doğaya her türden aykırılık, günahtır. En günahkar insan, rahiptir; o, doğaya aykırılığı öğretir. Rahibe gösterilecek olan, nedenler değildir, timarhanedir. / Friedrich Nietzsche

Neysen o ol. / Friedrich Nietzsche

Yaşarken yaşayın! İnsan yaşamını tamamlayıp öldüğü zaman, ölüm taşıdığı dehşeti yitirir. İnsan doğru zamanda yaşamazsa, asla doğru zamanda ölemez! / Friedrich Nietzsche

Bazıları seyrederken hayatı en önden, kendime bir sahne buldum oynadım. Öyle bir rol vermişler ki, okudum okudum anlamadım. / Friedrich Nietzsche

İnsanlar eşit değildirler. / Friedrich Nietzsche

Günde bir defa olsun gülmeliyiz. Neşeli olmalıyız. Sevinci öğrenirsek; başkalarına acı vermeyi unutururuz. / Friedrich Nietzsche

Çok derin değil. Bir meseleyi tüm derinliği ile kavrayan insanlar, ona çok ender olarak daima sadık kalırlar. Onlar derinliği aydınlığa çıkardılar: aydınlıkta görülebilecek daha kötü şeyler vardır. / Friedrich Nietzsche

Ortak olabilenin değeri daima azdır. Büyük şeyler, büyük için kalacak; uçurumlar, derin olanlar için; incelikler ve ürpermeler incelmişler için; kısaca, tüm, pek az bulunanlar, pek az bulunanlar için. / Friedrich Nietzsche

Sonraki işim düşünmek oldu. Kendimi onsuz düşünmek…. Anlatabiliyor muyum? / Friedrich Nietzsche

Kutsal olan gerçekler değil, kişinin kendi gerçeği için çıktığı arayıştır. Neysen o ol. / Friedrich Nietzsche

Eğer hizmetkâr olacaksan, senin hizmetinden en iyi faydalanacak olanı bul! / Friedrich Nietzsche

Ümit mi? Ümit en son kötülüktür.! Ümit kötülüklerin en kötüsüdür, çünkü işkenceyi uzatır. / Friedrich Nietzsche

İnsanlar ışığın çevresinde toplaşırlar daha iyi görmek için değil daha iyi parıldamak için. / Friedrich Nietzsche

İyi olduğun için herkesin sana adil davranacağını beklemek; vejeteryan olduğun için, boğanın saldırmayacağını düşünmeye benzer. / Friedrich Nietzsche

Kendini aşağılayan kişi, yine de aşağılayan biri olarak kendine saygı duyuyordur. / Friedrich Nietzsche

Eylem ve vicdan genellikle uyuşmazlar. Eylem, ağaçtan ham meyveleri toplamak isterken, vicdan onları gereğinden çok olgunlaşmaya bırakır, taa ki yere dökülüp ezilinceye kadar. / Friedrich Nietzsche

Bir dost kimdir? Öteki bendir. / Friedrich Nietzsche

Ah, şu sözümü anlayabilseniz: “her zaman istediğinizi yapın ama önce isteyebilen birileri olun! Her zaman, komşunuzu da kendiniz gibi sevin ama önce, kendini seven birileri olun.” / Friedrich Nietzsche

Evini ateşe veren öğle yemeğini de unutur ve bu yüzden bazen yemeğini küllerde arar insan. / Friedrich Nietzsche

Beni öldürmeyen her şey beni güçlendirir. / Friedrich Nietzsche

Bazı sırlar vardır yalnız dostlara anlatılacak. Bazı sırlar vardır dostlara bile anlatılmayacak. Bazı sırlar vardır kendimize bile açıklanmayacak. / Friedrich Nietzsche

Ey insan! Kulak ver! Derin gece yarısı ne söyler? ? uyudum, uyudum, uyandım derin rüyalardan: derindir dünya. Daha derindir gündüzün düşündüğünden. / Friedrich Nietzsche

Uzaktakine ve gelecektekine duyulan sevgi daha yücedir yakındakine duyulan sevgiden; davalara ve hayaletlere duyulan sevgi, daha yücedir insanlara duyulan sevgiden. / Friedrich Nietzsche


Yığından olan beleş yasamak ister. Tat veremediğin yerde tat almak istememelisin.. / Friedrich Nietzsche

Fırtınayı getiren en derin ve yumuşak sözlerdir. / Friedrich Nietzsche

İyi nedir? diye soruyorsunuz. Cesur olmak iyidir! Bırakın küçük kızlar, “aynı zamanda hem güzel, hem de dokunaklı olmak iyidir,” desinler. / Friedrich Nietzsche

Büyük borçlar insanları değer bilmeye değil, kin beslemeğe yöneltir. / Friedrich Nietzsche

Bir şey bizim için saydamlaşmışsa, bize artık direnemeyeceğini sanırız ve sonra içine doğru bakıp gördüğümüz şeyin içinden geçemediğimiz için şaşırırız! Bu bir sineğin her cam pencerenin önünde düştüğü ahmaklık ve şaşkınlığın tıpkısıdır. / Friedrich Nietzsche

Gerçeğin düşmanı tabular ve inançlardır. Düşünün… / Friedrich Nietzsche

Kılavuz öğrencisine bütün izleri göstermeli ama gideceği yolu seçmemelidir. / Friedrich Nietzsche

Barış zamanında savaşçı kendine çatar. / Friedrich Nietzsche

Her alışkanlık elimizi daha becerikli, aklımızı ise daha beceriksiz hale sokar. / Friedrich Nietzsche

İnsanlığı düzeltmek, herhalde benim vadedeceğim en sonuncu iş olurdu. Yeni putlar dikmiyorum ben; putları devirmek; asıl zanaatim bu benim. / Friedrich Nietzsche

Despotlar, havanın ahlaklı olduğu bölgeleri severler. / Friedrich Nietzsche

Hakikâti gözünden vurmak için “var olma istemi” lafını ortaya atan, isabet ettiremedi şüphesiz; böyle bir istem yok çünkü! Var olmayan isteyemez de; ama var olan. Nasıl bir de var olmayı ister ki? / Friedrich Nietzsche

Yalnızca mezarların olduğu yerde gerçekleşir dirilişler. / Friedrich Nietzsche

Acı çeken dostuna dinlenmesi için yer göster, ama dikkat et yatak sert olsun. / Friedrich Nietzsche

Yanlızlığına kaç dostum: görüyorum ki her yanını ağılı sinekler sokmuş. Sert sağlam bir havanın estiği yere kaç! Yalnızlığına kaç. / Friedrich Nietzsche

Egoizm asil bir ruhun temelidir. / Friedrich Nietzsche

Uçuruma gözlerinizi dikip baktığınızda, uçurum da sizin içinize bakmaya başlar. / Friedrich Nietzsche

Beklemek ahlaksız kılar. / Friedrich Nietzsche

İyi olan nedir? Kudret hissini, kudret iradesini, insanın içindeki kudreti yükselten her şey! Kötü olan nedir? Zaaftan çıkan her şey! / Friedrich Nietzsche

İnsanlığın içinde müthiş bir güç, kendini deşarj etmek, yaratmak istemektedir. / Friedrich Nietzsche

Bir kişi kendi ruhsal kurtuluşunu ciddi bir amaç haline getirdiğinde bile, onun tutkuları ve arzularıda gizlice bundan kendileri için bir avantaj elde etmeyi umar. / Friedrich Nietzsche

İnsan yığınlarının davranış biçimlerini önceden kestirmek için, onların güç bir durumdan kendilerini kurtarmak için hiçbir zaman çok önemli bir çaba göstermediklerini kabul etmek gerekir. / Friedrich Nietzsche

Sahip olmak ve daha çoğuna sahip olmayı istemek, tek kelimeyle büyümektir. Bu hayatın kendisidir. / Friedrich Nietzsche


Doğa bize aldırmadığından, doğanın ortasında kendimizi öyle rahat hissederiz ki. / Friedrich Nietzsche


Bu yazı, filozof nietzsche sözleri, filozofları filozof yapan sözleri, friedrich nietzsche sözleri, nietzsche sözleri, nietzsche sözleri hayat, hayat felsefesi yapılabilecek sözler, derin anlamlı sözler felsefe ile ilgilidir.

0 YORUM:

Yorum Gönder