16 Mayıs 2017

FİLOZOF SÖZLERİ / FRİEDRİCH NİETZCHE


SEÇME SÖZLER / FRİEDRİCH NİETZCHE

Artık gururla yaşamak mümkün olmadığında, insan gururla ölebilmelidir. / Friedrich Nietzsche
****
Ölümün inkârı, uygarlığın hayatta kalma stratejisidir. / Friedrich Nietzsche
****
Kimileri büyük övgü aIınca utanır, kimiIeri ise terbiyesizIeşir. / Friedrich Nietzsche
****
Kişi şunIardan birine ya da ötekine sahip oImaIıdır: Ya doğuştan hiç bir şeyi takmayan bir karaktere, ya da sanat ve biIgi aracıIığı iIe teseIIi buIan bir karaktere. / Friedrich Nietzsche
****
Ama şu öğüdü vereyim sana ayrıIırken ey deIi; bir yerde artık sevemiyor musun, oradan geçip gitmeIi. / Friedrich Nietzsche
****
Gerçeğin dağIarına umutsuzIukIa çıkıImaz. / Friedrich Nietzsche
****
Doymak biImeyen bir aIev gibi kendimi yakıyor ve kemiriyorum. Tuttuğum ateş, bıraktığım kor oIuyor. / Friedrich Nietzsche
****
Kaderini sev, belki seninki en iyisidir... / Friedrich Nietzsche
****
Kim mutlu edebilir seni, sen hazır değilsen. / Friedrich Nietzsche
****
Bir şeyi hem sevebilen, hem de alay edebilen kimse; Dehaya erişmiş demektir. / Friedrich Nietzsche
****
Söz dinleyen, kendini duymaz! / Friedrich Nietzsche
****
Çoğu insan art niyetli olamayacak kadar kendisiyle meşguldür. / Friedrich Nietzsche
****
Bütün yargılayanların gözünde bir cellat bakar. / Friedrich Nietzsche
****
İnsan dostunu düşmanından daha zor affediyor. / Friedrich Nietzsche
****
İki temel sorunu var insanlığın. Adaletsizlik ve anlamsızlık. Birine karşı hukuk'u bulduk, diğerine karşı sanatı. Ama insanlar hukuk'a ulaşamadı. Ve sanat insanlara. / Friedrich Nietzsche
****
Müziksiz hayat hatadır. / Friedrich Nietzsche
****
Kendi omuzuna tırman. Başka nasıl yükselebilirsin ki! / Friedrich Nietzsche
****
Seni seviyorsam sana ne bundan. / Friedrich Nietzsche
****
Niceleri kendi zincirlerini çözemezler de, dostlarının azatçısıdır. / Friedrich Nietzsche
****
Nerededir güzellik? Tüm istemimle istemek zorunda olduğum yerdedir; sevmek ve yok olmak istediğim yerdedir, sadece bir imge olarak kalmasın diye. / Friedrich Nietzsche
****
Yalnızca yürünerek kazanılan fikirlerin bir değeri vardır. / Friedrich Nietzsche
****
Fil ile fareye aynı hukuku uygulamak hem file zulümdür hem fareye. / Friedrich Nietzsche
****
Kötü nedir? Zaten söylemiştim bunu: zayıflıktan, kıskançlıktan, kinden doğan her şey. / Friedrich Nietzsche
****
İrade, geçmişi kapsamadığı için ıstıraplıdır. Onun için bizzat irade ve hayat birer ceza olmalıdır. / Friedrich Nietzsche
****
Ben, bana gerçekten yoldaşlık etmeksizin yalnızlığımı çalanlardan nefret ederim. / Friedrich Nietzsche
****
İnsanlar vardır ki, her şeyleri eksiktir, fakat yine de bir şeyleri fazladır. İnsanlar vardır ki; büyük bir gözden, büyük bir ağızdan, büyük bir karından veya herhangi bir organdan başka bir şey değildirler. Bunlara ters kötürümler derim. / Friedrich Nietzsche
****
İnsanlar bir şeye yapışıp kalmakta inat ederler ve buna 'sadakat' derler... / Friedrich Nietzsche
****
Aşk, insanın, çevresindeki şeyleri kararlı bir biçimde, olmadıkları gibi görme durumudur... / Friedrich Nietzsche
****
En tatlı kadın bile acıdır. / Friedrich Nietzsche
****
Yaşamak, acı çekmektir. Hayatta kalmak, bu acıda bir anlam bulmaktır. / Friedrich Nietzsche
****
Hakikat, üzerinde uzlaşılan yalandan başka nedir ki? / Friedrich Nietzsche
****
İnsanları şiddetle kendi üzerine çeken, bir oyunu her zaman kendi lehine çevirmiştir. / Friedrich Nietzsche
****
Yorulduğumuzda ve cesaretimizi kaybettiğimizde, yıllar önce yendiğimiz düşüncelerin hücumuna uğrarız. / Friedrich Nietzsche
****
Kendi yaşamınızı tam anlamıyla yaşadınız mı, yoksa yaşam mı sizi yaşadı? Siz mi seçtiniz, yoksa o mu sizi seçti? / Friedrich Nietzsche
****
Evlilik bir hapishane değil, içinde daha yüce bir şeylerin yetiştirildiği bir bahçe olmalıdır. Belki de evliliğinizi kurtarmanın tek yolu onu bitirmektir. / Friedrich Nietzsche
****
Zamanın geriye doğru akması huzursuzluğa neden olur. / Friedrich Nietzsche
****
Sevilme isteği varsayımların en büyüğüdür. / Friedrich Nietzsche
****
Benim içtenliğime, tutkuma dayanabilmek için düşünsel olarak dürüst olman gerekir! / Friedrich Nietzsche
****
Farklı düşünceler üstüne düşünüp tartışmıyoruz sadece onlardan nefret ederek rahatlıyoruz. / Friedrich Nietzsche
****
İnsan en acımasız hayvandır. Trajedilerde, boğa güreşlerinde ve haça germelerde şu güne kadar kendisini en iyi hisseden oydu ve kendisi için cehennemi icat ettiğinde, sıkı durun, bu aslında en iyi cennetiydi. / Friedrich Nietzsche
****
Kişi şunlardan birine ya da ötekine sahip olmalıdır: Ya doğuştan hiç bir şeyi takmayan bir karaktere, ya da sanat ve bilgi aracılığı ile teselli bulan bir karaktere. / Friedrich Nietzsche
****
İnsanı yüksek insan yapan, yüksek duygularının şiddeti değil, süresidir. / Friedrich Nietzsche
****
Biz insanlar, başarısız olduğunda yanlış bir cümleyi siler gibi kendi kendini silebilen tek canlıyız, bunu ister insanlık onuru için, ister ona acıdığımız için, isterse de kendimize duyduğumuz antipatiden yapalım. / Friedrich Nietzsche
****
Düşünceler, duygularımızın gölgesidir; ama her zaman daha karanlık, daha boş ve daha sade. / Friedrich Nietzsche
****
En vazgeçilmez düşüncelerimiz, en yanlış olanlarıdır. / Friedrich Nietzsche
****
Unutmamalı! Uçamayanlara, yükseldiğimiz ölçüde küçük görünürüz. / Friedrich Nietzsche
****
Yaşam planınız sizin elinizde değilse, varlığınızı raslantıya bırakmışsınız demektir. / Friedrich Nietzsche
****
En iyisi hiç olmamak, en iyi ikinci şey ise en kısa zamanda ölmektir. / Friedrich Nietzsche
****
Çaba göstermekle ilgili hiçbir anım yok. Yaşamımda en küçük bir mücadele izi bulamazsınız, benim yapım hiç kahramanlığa özgü değildir. Deneyimim bir şeyi 'istemeyi', bu şey için tutkuyla çabalamayı, bir 'amacı' hedeflemeyi veya bir arzuyu gerçekleştirmeyi hiç bilmez. / Friedrich Nietzsche
****
Haklılıkta ısrar etmektense haksız olduğunu kabul etmek daha soylu bir davranıştır. Özellikle de haklıyken. / Friedrich Nietzsche

Bu yazı, hikmetli sözler yeni, kapak sözler orjinal, nietzsche, nietzsche sözleri kapak, nietzsche sözleri orjinal, nietzsche sözleri umut, nietzscheden aşk sözleri, zirve sözler, en baba sözler damar ile ilgilidir.

0 YORUM:

Yorum Gönder